Hiện Nay Tổng Số Tuổi Của Hai Anh Em Là 26 Tuổi

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26 tuổi

hiện thời anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây chừ anh rộng em 5 tuổi thì cho tới khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, bà bầu 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi bà bầu cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi nhỏ là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi chị em là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi chị em cộng cùng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. bây chừ tuổi ông và tuổi con cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi con cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và con cháu cũng thêm 3 tuổi. Cho nên vì thế sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi tiếp sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước phía trên 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng tiếp sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bởi tuổi Hồng hiện nay thì toàn bô tuổi của cha bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy lúc Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi các bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa tổng thể tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. thời gian ông 60 tuổi thì người mẹ 30 tuổi với tuấn mới gồm 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc bà bầu ba mươi tuổi đến bây chừ 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi kia ông với Tuấn mỗi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Tuổi ông hiện nay là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào rộng Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai không nhiều tuổi nhất? tín đồ nhiều tuổi tốt nhất hơn fan ít tuổi độc nhất vô nhị là mấy tuổi?

Giải:


*

Đào hơn Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của ông nội Lan và ba Lan lúc tuổi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện nay nay?

Gợi ý: trường đoản cú tuổi của bố Lan với ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội với bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi tía Lan bây chừ thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi ba khi đó.

Câu 2: bây chừ Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 cha con phái nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện tại nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện tại nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Bà mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ hiện thời thì dịp đó tổng cộng tuổi của hai chị em con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện giờ con 8 tuổi, chị em 33 tuổi. Tính tổng thể tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi nhỏ 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng cộng tuổi 2 bà bầu con khi con đôi mươi tuổi.

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, trung tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bởi tuổi của Tâm bây giờ thì dịp đó tổng cộng tuổi của 3 các bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An hèn ông số tuổi bởi số lớn nhất có nhị chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện ni tuổi của ba em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng thể tuổi của tía em và bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: hiện nay Minh 10 tuổi, bà bầu Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 người mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?


Ví dụ 1.Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của hai chị em bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:


*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Bây chừ 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi yêu cầu tổng số tuổi của nhì cô cháu hiện giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ biểu lộ tuổi cô và con cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không biến hóa theo thời gian nên ta bao gồm sơ trang bị sau:


*

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu hiện tuổi anh với em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu lộ tuổi của hai người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2.

Xem thêm: Just A Moment - Thế Nào Là Văn Nghị Luận

cần gỉai một vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta cần giải câu hỏi phụ để tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau đó giải như loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và toàn bô tuổi của hai chị em con dịp đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ trang bị tuổi của hai chị em con cách đây 8 năm:


Tuổi mẹ từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài xích ta có sơ đồ bộc lộ tuổi chị em và tuổi bé khi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con:


Tuổi nhỏ khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai tín đồ ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không đổi khác theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:


Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính tuổi với những số từ bỏ nhiên, sau đó ta vận dụng các cách thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây chừ là một phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm kia là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông con cháu không chuyển đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu bây giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ đồ sau:


Tuổi cháu hiện giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bởi tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây chừ thì tổng số tuổi của nhị cô cháu bởi 96 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ hiện nay thì toàn bô tuổi của hai mẹ con bởi 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng thể tuổi của hai bà mẹ con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi em hiện tại nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba bà bầu con cùng lại bằng 58 tuổi. Tiếp sau đây 5 năm bà mẹ hơn chị 25 tuổi cùng hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Trình Bày Cơ Chế Đông Máu Sinh Học 8 Bài 15: Đông Máu Và Nguyên Tắc Truyền Máu

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống mang lại 100 tuổi để thấy con cháu bà thành đạt !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu hiện giờ (biết rằng tuổi của bà cùng cháu rất nhiều là số từ bỏ nhiên)


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tổng số tuổi của hai bà bầu là 36 tuổi biết chị hơn em 8 tuổi tính số tuổi của mỗi người