Hệ Số Giãn Nở Nhiệt

     

Sự giãn nở nhiệt là gì, co giãn dài – co và giãn khối – co giãn diện tích – Sự co giãn nhiệt của hóa học rắn và chất lỏng.


Giãn nở nhiệt

Giãn nở sức nóng là sự tăng thêm kích thước của một trang bị khi ánh nắng mặt trời của nó tăng lên. Giãn nở nhiệt là hệ trái của sự đổi khác khoảng cách kha khá giữa các nguyên tử vào một vật. Ví như sự giãn nở tương đối bé dại so với kích thước thuở đầu của vật, sự biến đổi theo chiều bất kỳ, lấy xấp xỉ, là phần trăm thuận với lũy thừa hàng đầu của sự thay đổi về sức nóng độ.

Giãn nở dài

Giả sử một đối tượng người dùng có chiều dài ban sơ