Giáo án tiếng anh lớp 11

     

bossvietnam.vn xin được gửi đến quý thầy cô giáo bộ Giáo án môn tiếng Anh lớp 11 (Ban cơ bản). Giáo án được biên soạn cụ thể chuẩn kiến thức tài năng của cỗ GD&ĐT.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 11

ngôn từ giáo án bao gồm tất cả những tiết dạy dỗ và các bài học tập của môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 nhằm giúp các thầy cô tiện lợi truyền cài nội dung bài học kinh nghiệm đến các em học tập sinh.

Hi vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô gồm thêm phát minh để thi công bài giảng xuất xắc hơn để phục vụ cho công tác đào tạo và huấn luyện của mình. Sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời quý thầy cô thuộc tham khảo!

Trọn cỗ giáo án giờ Anh lớp 11 cả năm

Period 1: REVISION & INTRODUCTION

I.objectives: by the over of the lesson ss will be able to:

- revise the language of english book 10.


- know the khung of english book 11.

II. Materials: English book 10,11.

III: Anticipated problems:

Ss may forget the knowledges of english book 10.

IV.procedure:

Stage/TimeProcedureInteraction

Presentation 1

22

Presentation 2

20

Wrapping

Revision.

Call some Ss to lớn tell about the grammar of English 10.

-Tenses.

-To-infinitive

-Gerund

-Reported speech

-passive voice

Let Ss to lớn give out some examples

feedback and recall them.

Introduction.

Ask Ss some question about the English book 10 lớn introduce the English book 11.

-How many units are there….?

-How many lessons are there in a unit?

-How many periods are there in a unit?

-Do you vì Test your self at home or at class?

-How many topics are there in …..?

Introduce the English book 11 –new version.

-There are 16 units

-some units last 6 periods.

-test your self :do at home

-there are 16 topics.

Summarise the main points

Assign homework

Wholeclass

Individual

Wholeclass

Individual work

Wholeclass


.........................................................

Period 2: UNIT 1: FRIENDSHIP

A. Reading.

I.Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to:

- develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas,skimming for general information,and guessing meaning in context.

-use the information they have read lớn discuss the topic.

II.Mareials: Textbook,handouts.

III. Anticipated problems:

Ss may need help with the discussion task,so T sdould be ready to help them.

IV.Procedure:

Stage/TimeProcedureInteraction

Warm-up

Pre-reading

10

While-reading

6

5

6

Post-reading

10

Wrapping

2

Competition game –network.

T prepare a handout with a network of the word Friendship.

Xem thêm: Bán Hàng Nhật Bãi Tại Hải Phòng 29632288, Anh Bùi Xuân Huy

Divides the class into 8 groups và give each group a handout and ask them to lớn complete.

Dicussing the picture and poem

-T asks the whole class khổng lồ look at the picture on page 12 và asks them some questions:

+ what are the girls & the boys doing?

+how do they feel?

+what does the picture tell you?

-T asks Ss to lớn work in pairs to lớn read the poem.

Pre-teaching vocabulary.

-provide some new words on the board.

-Explain the meaning .

-Guide Ss khổng lồ read

Setting the scene

You are going khổng lồ read the passage about the qualities of a lasting friendship.While you are reading ,do the tasks in the book.

Task 1.

Fill each blank with one of the words in the box.

-T writes these words on the board:

-Then T instructs Ss khổng lồ read the passage quickly và stop at the lines that contain these words to lớn guess their meanings.

-T asks Ss to work individually to vày the task.

-asks Ss khổng lồ exchange their answers with others.

-asks Ss for their answers và feed back

Task 2.

Decide which of the choices A,B,C or D most adequately sum up the ideas of the whole passage.

-T gets Ss vị the task individually and then find a peer lớn compare their answer.

-T calls on some Ss lớn give their answers & asks other lớn say whether they agree or disagree.

-Feedback & gives correct answer.

Task 3.

Answer the six questions in the book.

-T asks Ss how to vì chưng this task.

-asks Ss to do the task individually,then discuss the answer with their friends.

-Calls on some Ss to answer.

-Feedback.

Xem thêm: Vì Sao Trẻ Em Ăn Vải Có Tốt Không Nên Cho Trẻ Sơ Sinh Ăn Vào Mùa Hè

Intruction:you are required khổng lồ work in pairs lớn discuss the question in the book.

kimsa88
cf68