Giáo án tiếng anh lớp 7

     

Giáo án học tập kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh

Tìm Đáp Án mời chúng ta cùng xem thêm Trọn bộ giáo án môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2. Đây là chủng loại giáo án năng lượng điện tử lớp 7 được soạn cân xứng quy định Bộ giáo dục đào tạo và nội dung súc tích giúp học tập sinh tiện lợi hiểu bài học hơn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp đỡ quý thầy cô huyết kiệm thời gian và sức lực làm việc.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về bài bác viết này, bạn vui mừng kéo xuống cuối nội dung bài viết và dùng máy tính để sở hữu về.

Trọn cỗ giáo án môn Ngữ văn lớp 7 học kì 2 Trọn cỗ giáo án môn Đại số lớp 7 học tập kì 2 Giáo án tiếng Anh 7 trọn bộ

Date: ....................................

Week: 20

Period: 55

Unit 7: TRAFFIC

Leson 1: Getting started – Monday in the playground

I. Objectives.

By the over of the lesson, Ss will be able lớn know some words, phrases related lớn traffic topic. The usage of “How” to ask about means of transport.

II. Teaching aids:

- Projector.

III. Procedure

1. Class organization.

- Greetings.

- Checking attendance: 7A

2. New lesson.

Ss’ & T’s activities

Contents

1. Warm up.

- T introduces the topic “ Traffic”

Ask: How/ By what means bởi you go to school every day?

On foot? By bicycle? By bus? On your parents’ motorbike…

- What means of transport is faster? What mean is safer? What means vì chưng you lượt thích most?Why?

- What can you see on the way to school every day?

- Who are Mai and Oanh?

- What may they talk about?

+ Play the recording. Ss listen & read.

 

2. Activities.

1-a: Ss work independently or in pairs to lớn choose the correct answer lớn the questions. T then checks their answers, & gives explaination if necessary.

b- Ss work in pairs. T lets them kiểm tra the answers in pairs or groups, then gives the keys. If there’s time, call some pairs to lớn read the questions & give answers.

C- Colloquial expressions.

Tell Ss to lớn refer back lớn the conversation to lớn find the phrases. Ss practise saying them together ( T plays the recording again if necessary). Explain the meaning to the Ss, then give some examples.

d. Ask Ss khổng lồ role-player the short conversations in pairs before creating their short role-plays. More able Ss can try to lớn extend the conversation.

 

2. Ss work in pairs và write the means of transport under the right pictures. Then T lets Ss read each word correctly. Check and correct their pronunciation.

 

3. Ss work individually to do the task, and write their answers in their notebooks. T checks their answers.

Xem thêm: Thực Hành Đo Nhiệt Độ Vật Lý 6, Giải Vật Lí 6 Bài 23: Thực Hành Đo Nhiệt Độ

 

4. Let Ss stand up and go round the class to lớn ask everyone the question:

Ss have lớn take notes, and then some of them report their result khổng lồ the class.

3. Homework

-Learn new words & phrases

Prepare A closer look 1.

1. Getting started

a. Choose the correct answer.

1. B 2. A 3. B 4. C

b. Answer the following questions.

1. She played with her brother/ stayed at home.

2. It’s about 2 kilometers.

3. She usually goes to school with her dad.

4. Because sometimes there are traffic jams

5. She goes to lớn school by bike.

c. Can you find the following in the conversation? vì chưng you know what they mean?

1. To have someone’s attention.

2. When you strongly tư vấn or agree with something.

3. Very excited and keen to vày something.

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practice them.

Example: - How about cycling lớn school with me tomorrow?

- Great idea!

2. Means of transport.

Write the words using the first letter given.

1. Bike/ bicycle

2. Bus

3. Plane

4. Boat

5. Ship

6. Train

7. Motorbike

8. Car

3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer.

1. Ride a bike 2. Drive a car

3. Fly by plane 4. Sail on/ in a boat

5. Get on/ get off a bus/ a train/ a bike/ a motorbike.

4. Find someone in your class who never.

- How often vì chưng you walk to lớn school/ go to lớn school by bus…?

- bởi you (often walk to school/ go khổng lồ school by bus?

---------------

Trên trên đây chỉ là 1 phần của tài liệu, mời chúng ta tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Xem thêm: Make Up Your Mind Là Gì - Thành Ngữ: Make Up Your Mind

Ngoài tư liệu Trọn cỗ giáo án môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2, mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu những môn: Toán lớp 7, đồ Lý lớp 7, giờ Anh 7.. Và các Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được update liên tục trên kiếm tìm Đáp Án.