Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2

     

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 bài bác 172 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 2. Viết tiếp vào vị trí chấm cho tương thích :


1. Tính :

a. (left( 1,35:0,54 imes 4,2 - 5,5 ight):left( 7,2 - 4,7 ight)) =

b. 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ trăng tròn phút : 8 =

2. Viết tiếp vào địa điểm chấm cho phù hợp :

Số trung bình cộng của :

a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là: ................

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 5 tập 2

b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là: ...................

c. (1 over 2;3 over 4;4 over 5) là: ......................

3. Một trường tè học tất cả tỉ số phần trăm của số học viên nữ và số học viên nam là 112%. Biết rằng trường đó gồm 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó bao gồm bao nhiêu học sinh nam ?

4. Giá chỉ một áo sơ mi là 90 000 đồng . Sau nhì lần sút giá, các lần giảm 10% (so với cái giá ban đầu) thì giá cả áo sơ mi kia là bao nhiêu đồng ?

5. Một tàu thủy có vận tốc khi nước im là a km/giờ, tốc độ của dòng nước là b km/giờ.

a. Tính gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

Xem thêm: Vì Sao Chủ Nghĩa Phát Xít Thắng Lợi Ở Đức Nhưng Lại Thất Bại Ở Pháp ?

b. Tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.

c. Cần sử dụng sơ vật dụng đoạn trực tiếp để bộc lộ hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi loại và lúc tàu ngược dòng.

Bài giải

1.

a.

(eqalign & left( 1,35:0,54 imes 4,2 - 5,5 ight):left( 7,2 - 4,7 ight) cr và = left( 2,5 imes 4,2 - 5,5 ight):2,5 cr và = left( 10,5 - 5,5 ight):2,5 cr và = 5:2,5 cr và = 2 cr )

b. 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

= 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 2 tiếng đồng hồ 10 phút

= 4 giờ đồng hồ 65 phút

= 5 tiếng 5 phút

2.

Số trung bình cùng của :

a. 28; 34; 41; 45 là : 37

b. 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c. (1 over 2;3 over 4;4 over 5) là : (41 over 60) 

3.

Bài giải

Số học sinh nam là 100% thì số học sinh nữ là 112% số học viên cả trường bao gồm :

100% + 112% = 212%

Số học viên nam của ngôi trường đó có là :

 (636 imes 100 over 212 = 300) (học sinh)

Đáp số : 300 học tập sinh

4.

Bài giải

Số tiền tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mỗi áo sơ mi lần đầu là :

90000 ⨯ 10% = 9000 (đồng)

Giá cung cấp áo sơ mi sau áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá lần đầu là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mỗi áo sơ ngươi lần vật dụng hai là :

81000 ⨯ 10% = 8100 (đồng)

Giá cung cấp áo sơ ngươi sau nhị lần tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

Đáp số : 72900 đồng

5.

Bài giải

a. Gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi chiếc là :

a + b = (km/giờ)

b. Tốc độ của tàu thủy khi tàu ngược loại là :

a – b = (km/giờ)

c.

Xem thêm: Boss 3 Cảng Huyết Sắc Sẽ Trở Lại Chiến Đấu Sau Khi Ngồi Thiền Bao Nhiêu Giây? ?

*

Hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi chiếc và lúc tàu ngược chiếc được thể hiện trên sơ thứ là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi loại và lúc tàu ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của cái nước.