Giải Toán Đố Lớp 3

     

Toán tất cả lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học viên được tiếp cận từ cực kỳ sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tế cao. Câu hỏi hướng dẫn học sinh một số mẹo lúc giải toán tất cả lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách bao giờ thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong giải toán tất cả lời văn để đạt kết quả chính xác nhất là vấn đề mà cửa hàng chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Giải toán đố lớp 3


*
1. Một trong những mẹo khi giải toán có lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn thực hiện phép tính cộng.

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“thêm” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 1: đơn vị An có 6 bé gà, bà bầu mua “thêm” 4 bé gà. Hỏi đơn vị An có tất cả mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số bé gà bên An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn gồm chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 trái cam, Bình gồm 5 trái cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả cặp đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“có”… “hỏi”…”có tất cả”…ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở bên dưới ao với 6 bé ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn có chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: giá tiền sách Toán là 752 đồng, giá tiền sách giờ việt nhiều hơn chi phí sách toán là 48 đồng. Hỏi kinh phí sách giờ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách tiếng việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Câu hỏi có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ nhiều năm 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ sót lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: bạn Long 9 quả bóng, chúng ta Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của công ty Long còn sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh. Lớp 1B tất cả ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học sinh.

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, nhiều hơn, không nhiều hơn)…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 8: bạn An nặng 41 kg, các bạn Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký kết lô gam các bạn An nặng trĩu hơn bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“cho biết hai bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi bạn còn lại”…ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 9: các bạn Hương và chúng ta Hoa xem tư vấn được 120 bé tem. Trong các số đó bạn Hương sưu tầm được 80 nhỏ tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem các bạn Hoa sưu tầm được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

Xem thêm: Cho Biết Mục Đích Của Dự Trữ Thức Ăn Là Gì ? Tại Sao Phải Chế Biến Và Dự Trữ Thức Ăn Vật Nuôi

2. Tuyển chọn tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 được đặt theo hướng dẫn

Bài 1: nhì thùng gồm 58 lít dầu, nếu chế tạo thùng trước tiên 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu yếu thùng thứ hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu chế tạo thùng trước tiên 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là một phần thì số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng vật dụng hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu làm việc thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua 3 bút chì với 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng cài đặt 5 quyển vở và 5 bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa gồm 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó tất cả bao nhiêu mẫu cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã phân phối đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi phân phối thùng tất cả số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ cho 81 tín đồ ngồi. Trên thực tế có đến 108 fan đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi hàng ghế bao gồm số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế buộc phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán được gấp 3 lần ngày trang bị nhất. Cà nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày sản phẩm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một chiếc cầu nhiều năm 100m gồm tất cả 5 nhịp. Trong số ấy 4 nhịp dài đều bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại mỗi nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp vị trí trung tâm dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cửa cây nạp năng lượng quả gồm 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và gồm 9 mặt hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp hồ hết vào 2 tủ, mỗi tủ tất cả 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách sống mỗi ngăn tất cả là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh sống mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân tất cả 16 con ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và ít hơn số kê là 6 con.

Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một cuộc thi làm hoa, các bạn Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Bởi thế Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông cùng chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn làm được bao nhiêu bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai có tác dụng được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả ba bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi bạn trẻ đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu cùng với một bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam với 75 trái quýt. Buổi sáng bà bầu đã chào bán được1/5 số cam cùng quýt, còn lại số cam với số quýt người mẹ để chiều chào bán nốt. Hỏi buổi sáng bà bầu đã bán được tổng số từng nào quả cam với quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt mẹ đã cung cấp buổi sáng là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Trường hợp thùng đựng một phần hai số dầu hỏa kia thì nặng 17kg. Hỏi lúc thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi không đựng dầu thùng nặng nề số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Tất cả 234kg mặt đường chia hầu hết vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như vậy chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì các bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của bạn Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tạo thêm là vì chưng ta đã cho Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời và đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích s là 180 cm, trường hợp tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Tía rổ gồm số cam bằng nhau. Nếu phân phối 60 quả làm việc rổ đồ vật nhất, cung cấp 45 quả sống rổ thứ

2 và 75 quả ngơi nghỉ rổ máy 3 thì số cam còn lại nhiều hơn nữa số cam đã phân phối là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ bao gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng gồm 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo tất cả số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn bé dại đi cài bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: gồm 5 thùng kẹo tương đồng chứa tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bởi nhau. Hỏi thực thụ mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: bao gồm một đơn vị chức năng bộ đội, lúc tập đúng theo nếu xếp mỗi hàng 64 fan thì xếp được 10 hàng. Hỏi ước ao xếp thành 8 hàng thì từng hàng có bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì mỗi hàng bao gồm số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi ao ước chia số bi đó thành từng túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi gồm 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 fan đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 fan (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 bạn ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi nên đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu cướp đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia phần nhiều thành 7 túi, từng túi không nhiều hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: “See You Again” - Warner Music Vietnam

Hướng dẫn:

1 túi gồm số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng tất cả 16 viên bi, Toàn bao gồm số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả cặp đôi có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày đầu tiên bán được 36 kg đường, ngày lắp thêm hai bán tốt số đường giảm đi 3 lần đối với ngày sản phẩm nhất. Hỏi ngày đồ vật hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày vật dụng hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày thứ hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có tía thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng lắp thêm hai đựng số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ bố chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong chống học bao gồm 6 sản phẩm ghế, mỗi sản phẩm ghế có 3 khu vực ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu địa điểm ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số số ghế là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi bao gồm 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: trên bàn có 4 đĩa cam, từng đĩa có 3 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 2 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn bao gồm 7 đĩa cam, mỗi đĩa có 8 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 chồng sách, mỗi ông xã sách có 9 quyển sách. Hỏi trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn bao gồm 8 ông chồng sách, mỗi ông chồng sách tất cả 2 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?