GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 5

     

Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.Tìm từ tất cả cách phân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to những từ đó.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 5


1. Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.

Tìm từ có cách vạc âm khác những từ còn lại. Đọc to các từ đó.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Rơ Le Nhiệt Nồi Cơm Điện Bị Hỏng Rơ Le Nhiệt Nồi Cơm Điện Bị Hỏng


A. Map

B. Hat

C. Cap

D. What

A. Soft

B. Bottle

C. Roll

D. Coffee

A. Daughter

B. Sauce

C. Aunt

D. Laundry

A. Was

B. Walk

C. Water

D. Wall

A. Morning

B. Forget

C pork

D. Forty


Key - Đáp án:

1.D; 2.C; 3.C; 4.A; 5.B

2. Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud.

Xem thêm: Review Máy Lọc Không Khí Sunhouse Shd-15Ap9715, Máy Lọc Không Khí Sunhouse Shd

Cho biết tên của những bức trang dưới đây( chữ cái trước tiên đã được cho sẵn), gọi to những tên đó.

*


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - giờ Anh 7 bắt đầu - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp bossvietnam.vn