GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH

     
*
bossvietnam.vn - Hỏi đáp online cấp tốc chóng, chính xác và luôn luôn miễn phí
*
*

*
*

*


*

we couldn"t see the airplane because it________ behind the cloud.(APPEAR)bob feels very tired after two continuous nigts of_______.(SLEEP)

Phần write paragraphs

-Write a paragraph (50 - 60 words) to lớn describe a tourist attraction

Giúp mik phần này cùng với cảm ơn nhiều ạ!!


One of your friends can"t concen trate on her studying although the important exam are coming up. What vì you think she should bởi vì to solve this problems? write a passage (90-100 words ) khổng lồ express ...

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh


B Match khổng lồ make sentences. 11 She described the picture she was Panting..................... A in designing buildings. 12 My sister"s an architect, so shes involved ..................... B khổng lồ Martin, ...
1. This book is less expensive than that one -> this book isnt ...........................2. American coffee is weaker than Spanish coffee-> American coffee isnt ...................3. Money is les ...

Xem thêm: Nhận Thức Là Gì? So Sánh Nhận Thức Cảm Tính Và Lý Tính Và Nhận Thức Lý Tính?


1. This book is less expensive than that one -> this book isnt ...........................2. American coffee is weaker than Spanish coffee-> American coffee isnt ...................3. Money is les ...
1 da Nang /green/Ha noi & Ho chi Minh city2 Hang Bong street/clean/Hang ga street3 The way to lớn the sports shop/far/the way lớn the department store4 My neighborhood/have/many interesting places/his ...

Xem thêm: Viết Ctct Và Gọi Tên C4H8O Hay Nhất, Công Thức Cấu Tạo Của C 4 H 8 O Và Gọi Tên


Làm giúp mk:Write a short paragraph (60-80 words) about: Your favourite food / drink (cụ thể là nước cam nhé ạ)Mk cảm ơn!
1. This book is less expensive than that one -> this book isnt ...........................2. American coffee is weaker than Spanish coffee-> American coffee isnt ...................3. Money is les ...