ĐƯỜNG THẰNG CẮT TRỤC HOÀNH TẠI A

     

Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước có rất nhiều loại và đó luôn luôn là một một trong những dạng toán siêu thường gặp trong công tác lớp 9.

Bạn đang xem: đường thằng cắt trục hoành tại a


Nội dung bài viết này giúp các em biết một trong các dạng toán này, kia là cách viết phương trình mặt đường thẳng cắt trục hoành Ox với đi sang 1 điểm.

I. Cách viết phương trình mặt đường thẳng đi sang một điểm giảm trục Ox tại điểm bao gồm hoành độ c.

* cách thức giải:

Gọi phương trình con đường thẳng đề xuất tìm là: y = ax + b.

Đồ thị hàm số y = ax + b giảm trục hoành tại điểm gồm hoành độ bằng c nên nó đi qua điểm M(0; c).

Xem thêm: Talk About Life In The Countryside Over City Life, Talk About The Life In The Countryside

Bài toán trở nên viết phương trình con đường thẳng biết vật dụng thị hàm số trải qua hai điểm A(m; n) với B(0; c)

II. Ví dụ như viết phương trình mặt đường thẳng đi qua 1 điểm cắt trục Ox tại điểm có hoành độ c.

* lấy ví dụ 1: Viết phương trình mặt đường thẳng (d) đi qua điểm A(3; 1) và giảm trục hoành trên điểm gồm hoành độ bởi -2.

> Lời giải:

- vì Đường trực tiếp (d) giảm trục hoành tại điểm tất cả hoành độ bởi -2

⇒ Đường trực tiếp (d) đi qua điểm B(-2; 0)

- call phương trình con đường thẳng (d) gồm dạng y = ax + b

- do Đường thẳng (d) trải qua điểm A(3; 1)

⇒ 3a + b = 1 (1)

- bởi vì đường thẳng (d) đi qua điểm B(-2; 0)

⇒ -2a + b = 0 (2)

Từ (1) với (2) ta giải ra được: a = 1/5 và b = 2/5

Vậy phương trình con đường thẳng (d) đề xuất tìm là: 

*

* ví dụ 2: Viết phương trình đường thẳng (d) trải qua điểm A(2;-5) và giảm trục hoành trên điểm tất cả hoành độ bởi 3.

> Lời giải:

 Vì Đường thẳng (d) giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ bởi 3

⇒ Đường trực tiếp (d) đi qua điểm B(3; 0)

- call phương trình mặt đường thẳng (d) gồm dạng y = ax + b

- vì Đường thẳng (d) trải qua điểm A(2;-5)

⇒ 2a + b = -5 (1)

- bởi vì đường thẳng (d) trải qua điểm B(3;0)

⇒ 3a + b = 0 (2)

Từ (1) và (2) ta giải ra được: a = 5 cùng b = -15

Vậy phương trình đường thẳng (d) bắt buộc tìm là: y = 5x - 15


Trên đây bossvietnam.vn đã trình làng với những em cách viết phương trình con đường thẳng giảm trục Ox tại điểm tất cả hoành độ c cùng đi sang một điểm.

Xem thêm: So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Và Hương Khê, So Sánh Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế Và Hương Khê

 Hy vọng bài viết giúp các em nắm rõ hơn. Nếu như có câu hỏi hay góp ý các em hãy nhằm lại comment dưới bài viết, bossvietnam.vn chúc những em thành công.