ĐƯỜNG CƠ SỞ CỦA VIỆT NAM

     
*

gần như chủ trương công tác làm việc lớn
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết trong thực tế và kinh nghiệm
phản hồi - Phê phán

Chương II, Điều 8, phương pháp Biển Việt Nam1 nêu rõ: “Đường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lãnh hải việt nam là đường các đại lý thẳng sẽ được cơ quan chỉ đạo của chính phủ công bố. Thiết yếu phủ xác minh và chào làng đường cơ sở ở phần đa khu vực chưa có đường cơ sở khi được Ủy ban hay vụ Quốc hội phê chuẩn”.

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CHUẨN ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ

TÍNH CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA LỤC ĐỊA VIỆT NAM


Điểm

Vị trí và địa lý

Tọa độ N

Kinh độ E

0

Nằm trên ranh giới phía tây nam của vùng nước lịch sử dân tộc của nước cộng hòa XHCN nước ta và cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia.

Bạn đang xem: đường cơ sở của việt nam

A1

Tại Hòn Nhạn, quần hòn đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

9015’0

103027’0

A2

Tại Hòn Đá Lẻ làm việc Đông nam Hòn Khoai, tỉnh giấc Minh Hải.

8022’8

104052’4

A3

Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo, Đặc quần thể Vũng Tàu - Côn Đảo.

8037’8

106037’5

A4

Tại Hòn Bông Lang, Côn Đảo.

8038’9

106040’3

A5

Tại Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

8039’7

106042’1

A6

Tại Hòn Hải (Nhóm hòn đảo Phú Quý), thức giấc Thuận Hải.

Xem thêm: Cách Nói Chuyện Qua Điện Thoại Và Cuộc Gọi Video Lên Ngôi Trong Thời Covid

9058’0

109005’0

A7

Tại Hòn Đôi, tỉnh Thuận Hải.

12039’0

109028’0

A8

Tại mũi Đại Lãnh, thức giấc Phú Khánh.

12053’8

109027’2

A9

Tại Hòn Ông Căn, thức giấc Phú Khánh.

13054’0

109021’0

A10

Tại hòn đảo Lý Sơn, thức giấc Nghĩa Bình.

15023’1

109009’0

A11

Tại đảo Cồn Cỏ, thức giấc Bình Trị Thiên.

17010’0

107020’6


Việc giải pháp Biển nước ta quy địnhĐường cơ sở dùng làm tính chiều rộng lãnh hải việt nam là thống nhất, trả toàn phù hợp với Công ước liên hợp quốc về chính sách Biển năm 1982 và tập tiệm quốc tế.

Xem thêm: Cách Trả Lời Hay Khi Được Hỏi Về Mục Đích Đi Nhật Của Bạn Là Gì ?

MINH ĐỨC thực hiện

1 - chế độ Biển việt nam được Quốc hội nước cộng hòa XHCN việt nam khóa XIII, kỳ họp sản phẩm công nghệ 3 trải qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.