Đề Thi Toán Lớp 5 Có Đáp Án

     
ĐIỂMGV kí với ghi rõ chúng ta tên
GV1:……………………….
GV2:……………………….

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (Mỗi câu trả lời đúng mang lại 0.5 điểm)

1: Hỗn số chỉ phần tô color là:

*

2: Tám đơn vị, sáu phần mười, năm xác suất viết được số thập phân là:

A. 8,56 B.86,5 C.865 D.8,65
Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 có đáp án

 3: Tỉ số phần trăm của nhị số 2,8 và 80 là :

A. 2,8% B.50% C.3,5 % D.35 %

 4: 1 tấn 8 kg = . . . . Tấn. Số tương thích để điền vào nơi chấm là:

A. 1,008 B.1,08 C.1,8 D.1,0008

 5: dấu (>; 2 50 dm2 . . . 8,05 m2 là:

A. B.> C . = 

6: Một fan đi xe trang bị trong 3h được 105 km. Gia tốc của bạn đi xe thiết bị là:

A. 35 km B.3,5 km/giờ C.35 giờ D.35 km/giờ 
Xem thêm: Cho Vận Tốc Truyền Âm Trong Không Khí Là 340 M/S,Khoảng Cách Giữa

II. PHẦN II : (7 điểm)

Bài 1: ( 2điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

a. 89 cm = …………….m c. 97 dm3 58cm3= ………..cm3

b. 7800cm2 =………….dm2 d. 8347 m3  = . . . . . Dm3………cm3

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (Học sinh không được dùng laptop bỏ túi)

a) 678 + 12,47 b) 154,2 – 14,7

c) 24,6 x 3,4 d) 24,36 : 12

Bài 3: (3 điểm) fan ta làm một chiếc thùng không nắp bằng tôn bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 60 cm, độ cao 50cm. Tính diện tích s tôn để triển khai cái thùng đó (không kể mép hàn)?

Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào những chữ mẫu đúng: (3 điểm)

Mỗi ý chuẩn cho 0.5 điểm.

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BDCABD

II. Phần II

1: (Học sinh đặt tính với tính đúng – mỗi phép tính cho một điểm)

*

2: (3 điểm) – mỗi phép tính cho 0,5 điểm

a) 678 + 12,47= 690,47 b) 154,2 – 14,7=139,5

c) 24,6 x 3,4=83,64 d) 24,36 : 12=2,03

Câu 3

Tóm tắt

Thùng hình HCN không có nắp:Chiều dài: 80cmChiều rộng: 60cmChiều cao: 50cmTính diện tích tôn đề nghị dùng?

GiảiĐiểm
Chu vi mặt đáy là:(80 + 60 ) x 2 = 2800(cm)Diện tích bao quanh là:2800 x 50 = 140 000 (cm2)Diện tích dưới đáy là:80 x 60 = 4800 (cm2)Diện tích tôn nên dung là:140 000 + 4 800 = 144 800 (cm2)Đáp số: 144 800 cm20.250.250.250.50.250.50.250.50.25Xem thêm: Tải Douyin Apk, Cách Đăng Ký Douyin Bằng Số Điện Thoại, Cách Đăng Ký Douyin

Chủ đề: