Đề Thi Môn Kế Toán Tài Chính

     
Bài tập kế toán tài chính 1 – Tài chính là phạm trù ghê tế, bội phản ánh những quan hệ triển lẵm của cải xã hội dưới vẻ ngoài giá trị. Tạo ra trong quy trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ chi phí tệ của những chủ thể vào nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể sinh hoạt mỗi đk nhất định.

Bạn đang xem: đề thi môn kế toán tài chính

Bạn vẫn xem: Đề thi kế toán tài bao gồm 1 tất cả lời giải


*

Bài tập kế toán tài chính tài chính trong số doanh nghiệp bao gồm lời giải

1. Bài xích tập kế toán tài chính tài bao gồm 1: Kế Toán thứ liệu, quy định dụng cụ 

Một doanh nghiệp lớn áp dụng cách thức kê khai tiếp tục để kế toán mặt hàng tồn kho có tài năng liệu hồi tháng 10/N như sau (1000 đ).

1. Thu mua vật tư chính nhập kho ,chưa trả tiền cho doanh nghiệp X. Giá cài đặt ghi bên trên hóa đối kháng ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị chức năng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

2. Thiết lập nguyên thiết bị liệu của người tiêu dùng K , trị giá thanh toán giao dịch ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng sẽ kiểm dìm , nhập kho đủ.

3. Phế truất liệu tịch thu từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.

4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy pháp luật với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá chỉ vốn kết quả xuất kho 45.000. Sản phẩm đã bàn giao , phương tiện đã kiểm dấn , nhập kho đủ.

5. Cần sử dụng tiền khía cạnh mua một vài vật liệu phụ của người tiêu dùng Z theo tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.

6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nhiệm vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau thời điểm trừ phân tách khấu giao dịch được hưởng trọn 1%.

7. Xuất kho vật liệu phụ nhát phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000. ( trong những số ấy có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K gật đầu trừ vào số tiền hàng còn nợ.

8. Xuất tiền phương diện tạm ứng mang đến cán bộ đi thu mua nguyên liệu : 3.000.

YÊU CẦU

1. Định khoản các nghiệp vụ nói bên trên .

2. Hãy định khoản những nghiệp vụ nói trên trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương thức trực tiếp (bài tập kế toán tài chính tài chính 1)

BÀI GIẢI

1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên.

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000

-Có TK 331 ( X) : 440.000

1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2 ngàn

-Có TK 112 : 4.200 2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000

Có TK 331 (X): 363.000

3.) Nợ TK 152 ( PL) :

5.000 -Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000 –

Có TK 155: 45.000

4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000

-Có TK 511: 60.000

-Có TK 3331( 33311): 6.000

4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000

Nợ TK 133 ( 1331): 6.000

-Có TK 131 (Y) : 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000

Nợ TK 133 ( 1331): 5.000

-Có TK 331 (Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 (X) : 440.000

-Có TK 515 : 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 (K) : 77.000

-Có TK 133(1331): 7.000

-Có TK 152 (VLP): 70.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000

-Có TK 331(X): 440.000

1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200

-Có TK 112 : 4.200 2)

Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000

-Có TK 331 ( X) : 363.000

3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000

-Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000

– bao gồm TK 155 : 45.000

4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000

-Có TK 511: 66.000 4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 66.000

-Có TK 131 ( Y): 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000

-Có TK 331( Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 ( X): 440.000

-Có TK 515: 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 ( K): 77.000

-Có TK 152 ( VLP) : 77.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Bài bác tập kế toán tài chính tài thiết yếu 2: kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư

Có tài liệu về TSCĐ trên một Công ty vào thời điểm tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

1. Ngày 7, nhấn vốn góp liên doanh dài hạn của khách hàng V bằng một TSCĐ dùng cho thêm vào theo giá thỏa thuận như sau :

– bên xưởng cấp dưỡng : 300.000 , thời gian sử dụng 10 năm:

– Thiết bị thêm vào : 360.000, thời hạn sử dụng 5 năm.

Xem thêm: Top 10 Người Bán Hàng Giỏi Nhất Thế Giới, Bài Học Từ Joe Girard

– văn bằng bản quyền trí tuệ : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.

2. Ngày 10, triển khai mua một dây chuyền sản xuất của bạn K sử dụng cho phân xưởng chế tạo .Giá mua bắt buộc trả theo hóa đối kháng ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong số đó : quý giá hữu hình của thiết bị cung cấp 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá chỉ trị vô hình dung của công nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao vào 4 năm ). Giá thành lắp đặt demo thiết bị sẽ chi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua công ty đã thanh toán giao dịch bằng chi phí vay lâu dài 50%. Còn lại thanh toán giao dịch bằng chuyển khoản qua ngân hàng thuộc quỹ đầu tư phát triển.

3. Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn của bạn M một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng. Quý giá TSCĐ thuê 240.000. Thời gian thuê cho đến khi hết tháng 10/N. Chi phí thuê đã trả tổng thể ( bao gồm cả thuế GTGT 10% ) bởi tiền vay ngắn hạn 16.500.

4. Ngày 16, phân phát sinh những nghiệp vụ :

– Thanh lý một công ty kho của phân xưởng phân phối , đã khấu hao hết từ thời điểm tháng 5 /N., nguyên giá bán 48.000, tỷ lệ khấu hao trung bình năm 12%. Ngân sách thanh lý sẽ chi bởi tiền khía cạnh 5.000, truất phế liệu tịch thu nhập kho 10.000.

– gửi một trang bị sản xuất khẩu tham gia links dài hạn với công ty B , nguyên giá bán 300.000 ; quý giá hao mòn lũy kế 55.000, xác suất khấu hao bình quân năm 10%. Cực hiếm vốn góp được công ty B ghi nhấn là 320.000, tương xứng 21% quyền điều hành và kiểm soát (bài tập kế toán tài chính tài bao gồm 1)

5. Ngày 19 , mua một thiết bị thống trị sự dụng mang đến văn chống Công ty. Giá mua ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, vẫn trả bởi tiền gửi ngân hàng. Ngân sách chi tiêu vận đưa , bốc cởi , lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Xác suất khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.

6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do thành phần XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình xây dựng là mối cung cấp vốn chi tiêu XDCB. Thời hạn tính khấu hao 20 năm.

7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu dự án công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của cục phận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Giá thành sửa chữa upgrade thuê xung quanh chưa trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau thời điểm sửa chữa hoàn thành , TSCĐ này vẫn sử dụng trong khoảng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá bán TSCĐ trước khi sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, xác suất khấu hao trung bình năm 10%.

8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị cung ứng thuê ngoài thay thế sửa chữa lớn vẫn hoàn thành, chuyển giao cho phần tử sử dụng. Giá thành sửa chữa khủng thuê không tính chưa trả cho doanh nghiệp W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết dn đã trích trước giá cả sửa chữa to theo kế hoạch của sản phẩm công nghệ này là 50.000.

YÊU CẦU:

1. Định khoản các nghiệp vụ nêu bên trên

2. Xác minh mức khấu hao tăng, sút theo từng bộ phận trong mon 6/N, biết doanh nghiệp tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N bao gồm 30 ngày.

3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:

– tháng 5/N không có biến đụng tăng bớt TSCĐ

– mức khấu hao TSCĐ sẽ trích hồi tháng 5/N ở thành phần sản xuất : 30.000, bán sản phẩm 7.000, quản lý DN 10.000 (bài tập kế toán tài chính tài chủ yếu 1)

4. đưa sử mon 7/N không có biến rượu cồn về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 7 làm việc từng bộ phận.

BÀI GIẢI

(1) Định khoản các nghiệp vụ nêu trên:

1) Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b) Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d) Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a) Nợ TK 001 : 240.000

3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000 4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c) Nợ TK 152( phế truất liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b) Nợ TK 211( 2114): 2 ngàn

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b) Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b) Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c) Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

(2) mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N:

– thành phần bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– thành phần quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– phần tử sản xuất :

= 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)

= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540

= 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 6/N tại:

– bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250

– cỗ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 

(3) nút khấu hao TSCĐ trích vào thời điểm tháng 6/N 

– phần tử sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– bộ phận bán sản phẩm : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– phần tử quản lý công ty : 10.000 + 2.761 = 12.761 

(4) mức khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trích hồi tháng 7/N

bộ phận sản xuất :

= 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12

= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500

= 51.450

– bộ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500

– bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945 

3. Bài tập kế toán tài chủ yếu 3: Vốn đầu tư

Công ty CP Đầu tư và CN Việt Hưng bao gồm tình trong khi sau:

Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Vào đó:

TK 4211 là 80.000.000đ TK 4212 là 20.000.000đ

Trong năm N – 1, công ty có ích nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ với đã tạm phân chia lãi cho thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ chi tiêu phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.

1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn sót lại của năm kia (năm N – 1):

Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng mang đến ban điều hành: 10.000.000đ Số roi sau thuế còn sót lại chưa phân phối năm kia sau khi trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 50%, Quỹ tán dương 20% và Quỹ dự phòng tài bao gồm 30%.

2. Kế toán xác định tác dụng kinh doanh vào tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.

YÊU CẦU: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (bài tập kế toán tài chính tài chủ yếu 1)

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 4211: 50.000.000

Có TK 3388: 50.000.000

Nợ TK 4211: 10.000.000

Có TK 418: 10.000.000

Nợ TK 4211: 20.000.000

Có TK 414: 10.000.000

Có TK 4311: 4.000.000

Có TK 415: 6.000.0002.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đậu Xanh Đánh Cốt Dừa Nhuyễn Mịn Siêu Ngon Cúng Rằm

Nợ TK 4212: 8.000.000

Có TK 911: 8.000.000

4. Bài xích tập kế toán tài chính tài thiết yếu 4: kế toán tài chính thanh toán

công ty V nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong thời điểm tháng 3, phòng kế toán tài năng liệu tương quan đến thực trạng thanh toán với những người bán và bạn nhận thầu như sau:

I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, vào đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng trung ương – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.

II. Số tạo nên trong tháng:

– Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa giao dịch tiền cho doanh nghiệp Đông Hải, đối chọi giá không thuế GTGT ghi bên trên hóa 1-1 (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 05/03 sở hữu một lắp thêm vi tính theo hóa 1-1 (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) không trả tiền của shop vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi an sinh đài thọ.

– Ngày 08/03 nghiệm thu dự án công trình nhà kho do doanh nghiệp xây dựng hàng đầu nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4. Ngày 10/03 đưa TGNH giao dịch số tiền còn nợ doanh nghiệp xây dựng số 1. 5. Ngày 12/03 chi tiền mặt giao dịch cho shop vi tính 106 sau khoản thời gian trừ tách khấu giao dịch được tận hưởng là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho sản phẩm & hàng hóa E mua chịu của người tiêu dùng X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bởi tiền mặt theo vừa lòng đồng giao thầu thay thế lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 chi tiêu gia công khuôn mẫu cần trả cho đại lý cơ khí Phú thọ theo hóa đơn bán hàng thông hay 10.000.000đ. Công ty nhận tổng thể khuôn mẫu mã đã mướn ngoài tối ưu với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, cầu tính phân chia 18 tháng từ thời điểm tháng sau.

9. Ngày 28/03 doanh nghiệp xử lý số tiền nợ không một ai đòi, khoản tiền bắt buộc trả cho ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập khác (bài tập kế toán tài bao gồm 1)

10. Cuối tháng nhận được hóa 1-1 (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã gật đầu thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về nhập kho.

YÊU CẦU:

Trình bày cây bút toán ghi sổ những nghiệp vụ trên Mở sổ cụ thể theo dõi thanh toán giao dịch với từng đơn vị cung cấp.

BÀI GIẢI

1. Ngày 02/03

Nợ TK 152: Nợ TK 133:

Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000

2. Ngày 05/03

Nợ TK 211: 16.500.000 tất cả TK 331 (VT 106):16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 có TK 4313: 16.500.000

3. Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 gồm TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000

4. Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):

bao gồm TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000

5. Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106):16.500.000 gồm TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% có TK 111: 16.350.000

6. Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 tất cả TK 331 (X): 10.500.000

7. Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 gồm TK 111: 2.000.000

8. Ngày 26/03 Nợ TK 154: 10.000.000 tất cả TK 331: 10.000.000 Nợ TK 242: 15.000.000 gồm TK 154: 15.000.000

9. Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A): có TK 711: một triệu 1.000.000

10. Thời điểm cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 gồm TK 331: 5.500.000

Trên đấy là 4 dạng bài xích tập kế toán tài chính trong những doanh nghiệp có giải thuật mong rằng để giúp đỡ ích cho chúng ta nhà kế – Tham gia đk học kế toán tài chính Online ngay hôm nay để upgrade nghiệp vụ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu cùng dn vượt qua thời kỳ kinh tế tài chính khó khăn bởi dịch Corona!