ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 CÓ LỜI GIẢI

     
Bài tập kế toán tài chính tài thiết yếu 1 – Tài chính là phạm trù kinh tế, bội nghịch ánh những quan hệ phân phối của cải làng mạc hội dưới hình thức giá trị. Tạo nên trong quá trình hình thành, tạo ra lập, phân phối những quỹ tiền tệ của các chủ thể vào nền kinh tế tài chính nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể sinh hoạt mỗi điều kiện nhất định.

Bạn đang xem: đề thi kế toán tài chính 1 có lời giải


*
Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp gồm lời giải

1. Bài tập kế toán tài thiết yếu 1: Kế Toán trang bị liệu, khí cụ dụng cụ 

Một công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán sản phẩm tồn kho tài năng liệu trong thời điểm tháng 10/N như sau (1000 đ).

1. Thu mua vật tư chính nhập kho ,chưa trả chi phí cho doanh nghiệp X. Giá download ghi bên trên hóa solo ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi tiêu thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi bank : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

2. Tải nguyên thứ liệu của doanh nghiệp K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng vẫn kiểm thừa nhận , nhập kho đủ.

3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.

4. Xuất kho một vài thành phẩm để đổi lấy biện pháp với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá bán vốn kết quả xuất kho 45.000. Sản phẩm đã bàn giao , biện pháp đã kiểm dấn , nhập kho đủ.

5. Cần sử dụng tiền phương diện mua một số trong những vật liệu phụ của doanh nghiệp Z theo tổng giá giao dịch ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.

6. Trả tổng thể tiền mua vật liệu ở nhiệm vụ 1 bởi tiền gởi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu giao dịch thanh toán được hưởng trọn 1%.

7. Xuất kho vật liệu phụ yếu phẩm hóa học trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Doanh nghiệp K đồng ý trừ vào số tiền mặt hàng còn nợ.

8. Xuất tiền mặt tạm ứng mang đến cán cỗ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.

YÊU CẦU

1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .

2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong ngôi trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (bài tập kế toán tài chính tài bao gồm 1)

BÀI GIẢI

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên.

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000

-Có TK 331 ( X) : 440.000

1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2 ngàn

-Có TK 112 : 4.200 2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000

Có TK 331 (X): 363.000

3.) Nợ TK 152 ( PL) :

5.000 -Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000 –

Có TK 155: 45.000

4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000

-Có TK 511: 60.000

-Có TK 3331( 33311): 6.000

4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000

Nợ TK 133 ( 1331): 6.000

-Có TK 131 (Y) : 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000

Nợ TK 133 ( 1331): 5.000

-Có TK 331 (Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 (X) : 440.000

-Có TK 515 : 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 (K) : 77.000

-Có TK 133(1331): 7.000

-Có TK 152 (VLP): 70.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Định khoản những nghiệp vụ nói bên trên trong trường hợp dn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

Xem thêm: 3 Từ Điển Đồng Nghĩa Tốt Dùng Tra Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh Tốt Nhất Hiện Nay

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000

-Có TK 331(X): 440.000

1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200

-Có TK 112 : 4.200 2)

Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000

-Có TK 331 ( X) : 363.000

3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000

-Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000

– có TK 155 : 45.000

4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000

-Có TK 511: 66.000 4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 66.000

-Có TK 131 ( Y): 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000

-Có TK 331( Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 ( X): 440.000

-Có TK 515: 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 ( K): 77.000

-Có TK 152 ( VLP) : 77.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Bài bác tập kế toán tài chính tài bao gồm 2: kế toán tài chính TSCĐ và bđs nhà đất đầu tư

Có tư liệu về TSCĐ trên một Công ty trong thời điểm tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

1. Ngày 7, dìm vốn góp liên doanh dài hạn của người sử dụng V bằng một TSCĐ dùng cho thêm vào theo giá thỏa thuận hợp tác như sau :

– đơn vị xưởng cấp dưỡng : 300.000 , thời hạn sử dụng 10 năm:

– Thiết bị sản xuất : 360.000, thời hạn sử dụng 5 năm.

– bằng bản quyền sáng chế : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.

2. Ngày 10, triển khai mua một dây chuyền sản xuất sản xuất của doanh nghiệp K sử dụng cho phân xưởng thêm vào .Giá mua buộc phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong số đó : quý giá hữu hình của thiết bị chế tạo 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá trị vô hình dung của technology chuyển giao 110.880 ( khấu hao vào 4 năm ). Ngân sách chi tiêu lắp đặt test thiết bị sẽ chi bởi tiền tạm thời ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua công ty đã thanh toán giao dịch bằng chi phí vay lâu dài 50%. Còn lại giao dịch bằng chuyển tiền thuộc quỹ đầu tư phát triển.

3. Ngày 13, Công ty thực hiện thuê ngắn hạn của khách hàng M một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng. Giá trị TSCĐ mướn 240.000. Thời gian thuê đến khi kết thúc tháng 10/N. Chi phí thuê sẽ trả cục bộ ( tất cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.

4. Ngày 16, phân phát sinh các nghiệp vụ :

– Thanh lý một nhà kho của phân xưởng cấp dưỡng , sẽ khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá bán 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Ngân sách chi tiêu thanh lý đang chi bởi tiền mặt 5.000, phế liệu tịch thu nhập kho 10.000.

– giữ hộ một đồ vật sản xuất đi tham gia links dài hạn với doanh nghiệp B , nguyên giá 300.000 ; quý hiếm hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao trung bình năm 10%. Giá trị vốn góp được doanh nghiệp B ghi nhận là 320.000, khớp ứng 21% quyền kiểm soát (bài tập kế toán tài chính tài chính 1)

5. Ngày 19 , download một thiết bị thống trị sự dụng mang lại văn phòng Công ty. Giá tải ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, sẽ trả bởi tiền giữ hộ ngân hàng. Túi tiền vận chuyển , bốc toá , lắp ráp đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Phần trăm khấu hao trung bình năm của TSCĐ là 15 % cùng thiết bị đầu tư chi tiêu bằng nguồn chi phí kinh doanh.

6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyết toán của căn nhà là 1.000.800, vốn xây dựng dự án công trình là mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu XDCB. Thời gian tính khấu hao đôi mươi năm.

7. Ngày 25, thực hiện nghiệm thu dự án công trình sửa chữa tăng cấp một quầy hàng của cục phận bán sản phẩm bằng nguồn vốn khấu hao. Chi phí sửa chữa tăng cấp thuê ngoài chưa trả cho doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khi sửa chữa ngừng , TSCĐ này đã sử dụng trong khoảng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá chỉ TSCĐ trước khi thay thế sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.

8. Ngày 28, triển khai nghiệm thu một thiết bị chế tạo thuê ngoài thay thế sửa chữa lớn đã hoàn thành, chuyển giao cho phần tử sử dụng. Ngân sách sửa chữa béo thuê không tính chưa trả cho doanh nghiệp W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước chi phí sửa chữa phệ theo kế hoạch của sản phẩm công nghệ này là 50.000.

YÊU CẦU:

1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên

2. Xác định mức khấu hao tăng, sút theo từng thành phần trong tháng 6/N, biết doanh nghiệp tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N gồm 30 ngày.

3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:

– mon 5/N không có biến rượu cồn tăng bớt TSCĐ

– nút khấu hao TSCĐ đang trích trong tháng 5/N ở phần tử sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, thống trị DN 10.000 (bài tập kế toán tài chính tài chính 1)

4. Trả sử mon 7/N không có biến rượu cồn về TSCĐ . Hãy xác minh mức khấu hao TSCĐ trích vào tháng 7 sinh sống từng bộ phận.

BÀI GIẢI

(1) Định khoản những nghiệp vụ nêu trên:

1) Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b) Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d) Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a) Nợ TK 001 : 240.000

3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000 4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c) Nợ TK 152( truất phế liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b) Nợ TK 211( 2114): 2 ngàn

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b) Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b) Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c) Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

(2) nấc khấu hao TSCĐ tăng trong thời điểm tháng 6/N:

– bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– thành phần quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– phần tử sản xuất :

= 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)

= 2000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540

= 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm vào tháng 6/N tại:

– phần tử sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250

– bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 

(3) nấc khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N 

– phần tử sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– bộ phận bán sản phẩm : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– phần tử quản lý công ty : 10.000 + 2.761 = 12.761 

(4) nút khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trích hồi tháng 7/N

thành phần sản xuất :

= 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12

= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500

= 51.450

– cỗ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500

– bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945 

3. Bài tập kế toán tài chính tài chính 3: Vốn đầu tư

Công ty CP Đầu tư & CN Việt Hưng gồm tình hình như sau:

Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:

TK 4211 là 80.000.000đ TK 4212 là 20.000.000đ

Trong năm N – 1, công ty bổ ích nhuận kế toán tài chính sau thuế TNDN là 190.000.000đ cùng đã tạm phân chia lãi mang đến thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.

1. đưa ra quyết định phân phối số lợi nhuận còn sót lại của năm ngoái (năm N – 1):

Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng mang lại ban điều hành: 10.000.000đ Số roi sau thuế sót lại chưa phân phối năm kia sau lúc trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% cùng Quỹ dự trữ tài chính 30%.

2. Kế toán tài chính xác định công dụng kinh doanh vào thời điểm tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.

YÊU CẦU: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh (bài tập kế toán tài bao gồm 1)

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 4211: 50.000.000

Có TK 3388: 50.000.000

Nợ TK 4211: 10.000.000

Có TK 418: 10.000.000

Nợ TK 4211: 20.000.000

Có TK 414: 10.000.000

Có TK 4311: 4.000.000

Có TK 415: 6.000.0002.

Xem thêm: Tóm Tắt Các Chiến Lược Chiến Tranh Của Mỹ Ở Việt Nam Từ 1954

Nợ TK 4212: 8.000.000

Có TK 911: 8.000.000

4. Bài bác tập kế toán tài chính tài chủ yếu 4: kế toán tài chính thanh toán

công ty V nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức triển khai kế toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên. Trong thời điểm tháng 3, chống kế toán có tài năng liệu tương quan đến thực trạng thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau:

I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, vào đó: công ty xây dựng tiên phong hàng đầu – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng chổ chính giữa – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.

II. Số tạo ra trong tháng:

– Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán giao dịch tiền cho công ty Đông Hải, solo giá chưa thuế GTGT ghi bên trên hóa đối chọi (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 05/03 tải một vật dụng vi tính theo hóa 1-1 (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) không trả tiền của shop vi tính 106, dùng cho câu lạc cỗ do quỹ an sinh đài thọ.

– Ngày 08/03 nghiệm thu dự án công trình nhà kho do doanh nghiệp xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đối chọi (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4. Ngày 10/03 gửi TGNH giao dịch số chi phí còn nợ doanh nghiệp xây dựng số 1. 5. Ngày 12/03 đưa ra tiền mặt giao dịch thanh toán cho siêu thị vi tính 106 sau thời điểm trừ chiết khấu thanh toán giao dịch được hưởng trọn là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho sản phẩm & hàng hóa E sở hữu chịu của doanh nghiệp X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo thích hợp đồng giao thầu thay thế sửa chữa lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 giá cả gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú lâu theo hóa đơn bán sản phẩm thông thường xuyên 10.000.000đ. Doanh nghiệp nhận toàn thể khuôn mẫu mã đã thuê ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng mang lại phân xưởng sử dụng, cầu tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.

9. Ngày 28/03 doanh nghiệp xử lý số chi phí nợ không ai đòi, khoản tiền nên trả mang đến ông A là 1.000.000đ được xem vào các khoản thu nhập khác (bài tập kế toán tài chính 1)

10. Vào cuối tháng nhận được hóa đối kháng (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Doanh nghiệp đã gật đầu thanh toán mà lại vật bốn vẫn không về nhập kho.

YÊU CẦU:

Trình bày cây viết toán ghi sổ những nghiệp vụ bên trên Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán giao dịch với từng nhà cung cấp.

BÀI GIẢI

1. Ngày 02/03

Nợ TK 152: Nợ TK 133:

Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000

2. Ngày 05/03

Nợ TK 211: 16.500.000 có TK 331 (VT 106):16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 có TK 4313: 16.500.000

3. Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000

4. Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):

gồm TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000

5. Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106):16.500.000 bao gồm TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% có TK 111: 16.350.000

6. Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 bao gồm TK 331 (X): 10.500.000

7. Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 bao gồm TK 111: 2.000.000

8. Ngày 26/03 Nợ TK 154: 10.000.000 bao gồm TK 331: 10.000.000 Nợ TK 242: 15.000.000 có TK 154: 15.000.000

9. Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A): bao gồm TK 711: một triệu 1.000.000

10. Thời điểm cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 có TK 331: 5.500.000

Trên đấy là 4 dạng bài xích tập kế toán tài chính tài chính trong những doanh nghiệp có giải thuật mong rằng để giúp đỡ ích cho chúng ta nhà kế – Tham gia đăng ký học kế toán Online ngay từ bây giờ để nâng cấp nghiệp vụ chuẩn bị chiến đấu cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ kinh tế tài chính khó khăn do dịch Corona!