Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 co dap an

     
Đề thi học tập kì 2 lớp 12 môn hóa vô cùng phẩm bao gồm đáp án đề số 3

ĐỀ SỐ 03 – THI HỌC KÌ II – HÓA 12

Nhận biết

Câu 41: Hợp hóa học sắt(III) nitrat có công thức là

A.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 co dap an

Fe(NO3)3. B. FeSO4. C. Fe2O3. D. Fe(NO3)2.


A. K. B. Ca. C. Zn. D. Ba.

Câu 47: Thành phần như thế nào của cơ thể người có khá nhiều Fe nhất?

A. Tóc. B. Xương. C. Máu. D. Da.

Câu 48: Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím trở qua màu xanh


Câu 52. Để khử chua mang đến đất người ta thường sử dụng

A. Đá vôi. B. Vôi sống. C. Phèn chua. D. Thạch cao.

Câu 53: Al2O3 ko tan được vào dung dịch chứa chất tan làm sao sau đây?

A. KOH. B. NaOH. C. HCl. D. CaCl2.

Câu 54: Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với

A. khí bossvietnam.vn. B. H2O. C. khí Cl2. D. dung dịch NaOH

Câu 55: phản bội ứng với chất nào sau đây minh chứng FeO là oxit bazơ?

A. H2. B. HCl. C. HNO3. D. H2SO4 đặc.

Câu 56: Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng khi nói về ăn mòn hoá học?

A. Ăn mòn hoá học tập không làm phát sinh chiếc điện.

B. Ăn mòn hoá học làm cho phát sinh chiếc điện một chiều.

C. Kim một số loại tinh khiết sẽ không xẩy ra ăn mòn hoá học.

D. Về bản chất, làm mòn hoá học tập cũng là một trong những dạng của làm mòn điện hoá.

Thông hiểu

Câu 57: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit: CO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau làm phản ứng tất cả hổn hợp rắn sót lại là

A. Fe, Zn, MgO. B. Fe, ZnO, MgO. C. CO, Fe, ZnO, MgO. D. CO, FeO, ZnO, MgO.

Câu 58: Điện phân rét chảy không còn m gam NaCl, nhận được 3,36 lít khí bên anot (đktc). Quý giá của m là

A. 8,775. B. 26,325. C. 17,55. D. 23,4.

Câu 59: mang đến bột fe vào cốc chứa H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp, khuấy rất nhiều để làm phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X, rắn Y và khí Z. Dung dịch X chứa:

A. FeSO4 và H2SO4. B. FeSO4 và Fe2(SO4)3.

C. FeSO4. D. Fe2(SO4)3.

Câu 60: Hòa tan trọn vẹn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của m là

A. 11,2. B. 5,6. C. 2,8. D. 8,4.

Câu 61: có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bởi một thuốc thử là

A. giấy quỳ tím B. BaCO3. C. Al D. Zn

Câu 62: Hoà tung 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), hiện ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cực hiếm của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Câu 63: Khi năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl cùng với điện rất trơ cùng màng chống xốp, thu được sản phẩm gồm:

A. H2; Cl2 cùng dung dịch NaCl. B. H2; Cl2 và dung dịch NaOH.

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Rau Dền Không, Mang Thai 3 Tháng Đầu Ăn Rau Dền Được Không

C. Cl2 cùng dung dịch Gia-ven. D. H2 với dung dịch Gia-ven.

Câu 64: khi nung nóng hỗn hợp bột bao gồm 9,6 gam lưu huỳnh cùng 22,4 gam sắt trong ống thử kín, không cất không khí, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y. Nguyên tố của rắn Y là

A. Fe. B. Fe cùng FeS. C. FeS. D. S cùng FeS

Câu 65: mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, ban đầu thấy xuất hiện thêm kết tủa màu trắng hơi xanh, tiếp nối chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

A. CrCl3. B. FeCl3. C. FeCl2. D. MgCl2

Câu 66: Để khử hoàn toàn 30 gam các thành phần hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng chất rắn sau phản bội ứng là

A. 28 gam. B. 26 gam. C. 22 gam. D. 24 gam.

Câu 67 : Thả mãng cầu vào dung dịch CuSO4 quan gần kề thấy hiện tại tượng:

A. bao gồm khí bay ra, xuất hiện kết tủa xanh, tiếp đến kết tủa không tan.

B. Dung dịch bao gồm màu xanh, xuất hiện thêm Cu màu sắc đỏ.

C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu color đỏ.

D. có khí bay ra, mở ra kết tủa xanh, tiếp đến kết tủa tan.

Câu 68. cho 8,8(g) lếu hợp tất cả 2 kim loại ở 2CK sau đó thuộc phân nhóm chính nhóm IIA, chức năng với hỗn hợp HCl dư đến 6,72(L) khí H2 ở đk chuẩn. Hai kim loại đó là:

A. Be – Mg B. Ca – Sr C. Mg – Ca D. Sr – Ba

Câu 69: đến phương trình hóa học của hai phản ứng sau:

FeO + co fe + Cbossvietnam.vn

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

nhì phản ứng trên minh chứng FeO là chất

A. chỉ tất cả tính bazơ. B. chỉ gồm tính oxi hóa

C. chỉ gồm tính khử. D. vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử

Câu 70: Cho 1,84g tất cả hổn hợp 2 muối bao gồm XCO3 cùng YCO3 tác dụng hết cùng với dd HCl thu được 0,672 lít Cbossvietnam.vn (đkc) và dd X. Cân nặng muối vào dd X là

A. 1,17g B. 2,17g C. 3,17g D. 2,71g

Câu 71: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Nhôm là một trong kim nhiều loại nhẹ, white color bạc, được ứng dụng rộng thoải mái trong đời sống

B. sức nóng phân Fe(OH)2 trong không khí thu được FeO cùng H2O

C. muối hạt Na2CO3 khi tan vào nước tạo thành hỗn hợp có môi trường kiềm

D. Để up load chất thải bao gồm tính axit, người ta thường được sử dụng nước vôi.

Câu 72: Hấp thụ V lít (đktc) Cbossvietnam.vn vào ly đựng 50 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, bội nghịch ứng trả toàn, nhận được 3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 0,672. B. 1,344. C. 0,784. D. 1,568.

Vận dụng

Câu 73: mang đến sơ đồ đưa hóa:

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp hóa học khác nhau, từng mũi thương hiệu ứng với một phương trình hóa học của làm phản ứng xẩy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên theo thứ tự là

A. Na2SO4, NaOH. B. NaHCO3, BaCl2. C. Cbossvietnam.vn, NaHSO4. D. Na2CO3, HCl.

Câu 74: Hỗn thích hợp X bao gồm Ba, Na cùng Al, trong những số ấy số mol của Al bởi 6 lần số mol của Ba. Mang lại m gam X vào nước dư mang lại phản ứng trả toàn, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) với 0,54 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,90. B. 5,27. C. 3,45. D. 3,81.

Câu 75: Bảng bên dưới đây khắc ghi hiện tượng khi làm cho thí nghiệm với những kim loại: X, Y, Z, T.

X

Y

Z

T

H2O

Tan và gồm khí

Dung dịch NaOH

Tan và bao gồm khí

Tan và có khí

Dung dịch HCl

Tan và bao gồm khí

Tan và gồm khí

Tan và bao gồm khí

các kim một số loại X, Y, Z, T thứu tự là

A. Al, Cu, Fe, Na. B. Na, Fe, Cu, Al. C. Al, Fe, Cu, Na. D. Na, Cu, Fe, Al.

Câu 76: Cho nhàn hạ dung dịch HCl vào dung dịch gồm chứa a mol Na2CO3 với b mol NaHCO3.Số mol khí Cbossvietnam.vn thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên thứ thị sau.

*

cực hiếm của x là

A. 0,350. B. 0,250. C. 0,375. D. 0,325.

Vận dụng cao

Câu 77 : Cho các phát biểu sau:

(1) rất có thể dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm nước cứng toàn phần.

(2) Quặng boxit với quặng hematit mọi tan trong hỗn hợp kiềm loãng.

(3) mang lại Fe vào hỗn hợp CuCl2 sẽ xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa.

(4) Na2CO3 là chất được sử dụng làm thuốc chữa đau dạ dày do dư axit.

(5) những kim một số loại kiềm thổ đều chức năng mạnh cùng với nước.

(6) những kim nhiều loại Fe, Ni, Zn đều rất có thể điều chế bằng cách thức điện phân dung dịch muối của nó.

Số phát biểu không đúng là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 78: mang đến m gam láo lếu hợp tất cả Na, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 50 ml dung dịch X với 0,02 mol H2. đến 50 ml hỗn hợp HCl 3M vào X, nhận được 100 ml dung dịch Y gồm pH = 1. Cô cạn Y thu được 9,15 gam chất rắn khan. Cực hiếm của m gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A 4,0. B. 4,6. C. 5,0. D. 5,5.

Câu 79 : cho các hỗn đúng theo (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và triển khai các xem sét sau:

(a) lếu hợp tất cả Al2O3 và Na (1 : 2) bỏ vào nước dư.

(b) hỗn hợp tất cả Fe2(SO4)3 với Cu (1 : 1) bỏ vào nước dư.

(c) láo lếu hợp có BaO và Na2SO4 (1 : 1) bỏ vô nước dư.

(d) Sục khí Cbossvietnam.vn vào dung dịch Ca(OH)2 theo tỉ lệ thành phần mol 2 : 1.

Xem thêm: Review Khám Phá Chợ Bến Thành Về Đêm, Kinh Nghiệm Đi Chợ Đêm Bến Thành: Mua Gì

(e) lếu láo hợp bao gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vô dung dịch NaOH dư.

Số thử nghiệm mà tất cả hổn hợp chất rắn tan hoàn toàn và tạo nên thành dung dịch trong xuyên suốt là

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3

Câu 80: Hòa tan không còn 34,24 gam hỗn hợp X có FeCO3, Fe3O4 với Fe(NO3)2 trong dung dịch đựng NaNO3 với NaHSO4, chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp Y và tất cả hổn hợp khí Z tất cả Cbossvietnam.vn với NO (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,92 gam bột Fe, thấy thoát ra 672 ml khí NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 trong các quá trình. Thành phần phần trăm về cân nặng của Fe3O4 trong tất cả hổn hợp X là