Đề luyện thi đại học môn tiếng anh

     
*

*

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có lời giải (Đề số 1)

132000 lượt thi

50 câu hỏi

50 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Bạn đang xem: đề luyện thi đại học môn tiếng anh


Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. occasion /ə"keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm.

B. explosion /ɪk"spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə"vɪʒən/ (n): sự cung cấp.

D. inversion /ɪn"v3:∫ən/ (n): sự đảo lộn.

=> Phần gạch men chân giải đáp D được phân phát âm là /∫ən/, những đáp án còn sót lại được vạc âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. thereupon /’ðeərə"pɔn/: bởi vì vậy, ngay sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt

D. throne /θroʊn/: ngai vàng vị

=> Phần gạch ốp chân lời giải A được phát âm là /ð/, các đáp án sót lại phần gạch men chân phạt âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position primary găng in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /"ɪntəvju:/ (n+v): rộp vấn.

B. intellectual /,ɪntəl"ekt∫uəl/ (adj): thuộc về đầu óc, nằm trong về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ"lærəti/ (n): sự như thể nhau, tương tự.

Xem thêm: Cách Làm Nộm Hoa Chuối Tai Lợn Giòn Ngon, Không Bị Thâm, Cách Làm Nộm Hoa Chuối Cho Bữa Cơm Nhà Ngon

D. engineer /,endʒɪ"nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đồ vật nhất, những đáp án còn là rơi trúng âm tiết máy 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position primary bít tất tay in each off the following questions.


Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /"kæp.t∫ər/ (n+v): bắt giữ. (Từ này trọng âm rơi vào âm huyết đầu. Vị theo luật lệ trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

B. picture /"pɪk.t∫ər/ (n): bức tranh. (Từ này trọng âm rơi vào tình thế âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

C. ensure /ɪn"∫ʊr/ (v): đảm bảo. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Do theo quy tắc trọng âm không rơi vào tiền tố en-).

D. pleasure /"ple.ʒər/ (n): nụ cười thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm lâm vào cảnh âm huyết đầu. Vì chưng theo nguyên tắc trọng âm không khi nào rơi vào âm /ə/).

=> Câu C trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2, các đáp án còn là rơi trúng âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.


A. horrifying


B.apprehensive


C. panic-stricken


D.weather-beaten


Xem giải đáp

Đáp án C

Kiến thức về trường đoản cú vựng

A. horrifying (adj): tởm hãi, ghê hoàng

B. apprehensive (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): hoảng sợ, hoang mang sợ hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: khi tàu Titanic bắt đầu chìm, phần đông hành khách hoảng loạn tột độ.

Xem thêm: Thủ Tục Đổi Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi Ở Đầu, Thủ Tục Đổi Thẻ Bhyt Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi Mới Nhất

=> Hai giải đáp A và C đều hợp nghĩa của câu dẫu vậy ta không chọn A bởi vì khi mô tả cảm xúc con fan không dùng tính tự đuôi "ing".


bước đầu thi giúp xem toàn bộ thắc mắc trong đề
bài thi liên quan 30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 2)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 3)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 4)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 5)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có giải mã (Đề số 6)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 7)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có lời giải (Đề số 8)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 9)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 10)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 11)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 12)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 13)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 14)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải mã (Đề số 15)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 16)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 17)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 18)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 19)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 20)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có lời giải (Đề số 21)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 22)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 23)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 24)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có giải mã (Đề số 25)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 26)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 27)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 28)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có lời giải (Đề số 29)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có lời giải (Đề số 30)

50 câu hỏi