ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 3

     

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22 được bossvietnam.vnsưu tầm, tổng hòa hợp trọn cỗ 3 môn Toán, giờ đồng hồ Việt, Tin học. Cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 3 này còn có đáp án cùng bảng ma trận đề thi học tập kì 2 theo Thông tứ 22 dĩ nhiên giúp những em ôn tập, hệ thống, củng nuốm kiến thức sẵn sàng tốt cho những bài thi học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu xem thêm hữu ích cho những thầy cô khi ra đề thi học tập kì cho những em học sinh. 

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút sở hữu về bài viết này, bạn sung sướng kéo xuống cuối nội dung bài viết để mua về


Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22

1. Đề bài xích Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 3. Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 4. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 5. Ma trận Đề thi học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 6. Ma trận thắc mắc Đề thi học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 7. Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 8. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 9. Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 10. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 11. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 12. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

1. Đề bài Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a. Quý hiếm của chữ số 5 trong các 25 403 là:

A. 5000

B. 50 000

C. 500

D. 50

b. Số liền sau số 56 789 là:

A. 56 000

B. 56 700

C. 56 780

D. 56 790

Câu 2: (1 điểm) Điền dấu: >; hình vuông vắn có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông vắn đó là 100cm². Hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm. Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 7cm, chiều rộng lớn là 5cm. Diện tích s hình chữ nhật là 24cm². Hình vuông có cạnh là 10cm. Chu vi hình vuông vắn đó là 100cm.

Câu 7: (1 điểm) chọn số trong ngoặc đối chọi (74, 704, 740, 10, 100, 1000) viết vào chỗ chấm mang lại thích hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

10670 x 6

18 872: 4

Câu 9: bài bác toán: (1,5 điểm) cài 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Hỏi nếu tải 3 quyển vở như thế thì hết từng nào tiền?

Bài làm

............................................................................................................................

Bạn đang xem: đề thi cuối học kì 2 lớp 3

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm một số biết rằng khi vội số kia lên 4 lần rồi bớt 3 lần thì được 12. Vậy số đề nghị khoanh vào là:

A. 9

B. 12

C. 24

D. 36

2. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Câu 1: (1 điểm) a. A ; b. D

Câu 2: (1 điểm) a Câu 6. Ngày 8 tháng 5 là máy hai. Hỏi ngày sinh nhật bác bỏ 19 tháng 5 vào tháng đó là thiết bị mấy?

A. Thiết bị hai

B. Sản phẩm công nghệ ba

C. Thứ sáu

D. Sản phẩm năm

II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 28536 + 4237

c. 5036 x 4

b. 6371 – 2504

d. 7584 : 6................................................................................

................................................................................

Câu 8: (1 diểm ) tìm kiếm x biết:

a) X x 3 = 7719

b) X : 3 = 1247

Câu 9: (1,5 điểm): tất cả 750l nước mắm nam ngư đựng hầu như vào 5 thùng. Hỏi 7 thùng như vậy đựng bao nhiêu lít nước mắm?

................................................................................

................................................................................

Câu 10: (1,5 điểm): cho hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8cm. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?

................................................................................

................................................................................

Câu 11: (1 điểm):Cho hình vuông vắn có diện tích s 25 cm². Tính chu vi hình vuông đó.

................................................................................

4. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

Phần Trắc nghiệm:

Câu

Đáp án

Điểm

1

C

0,5

2

C

0,5

3

B

0,5

4

A

0,5

5

B

0,5

6

C

0,5

Phần từ bỏ luận:

Câu

Nội dung

Điểm

7

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm

a) 32773

b) 3867

c) 20144

d) 1264

 

2,0

 

 

8

a) X x 3 = 7719 b) X : 3 = 1247

X = 7719 : 3 X = 1247 x 3

X = 2573 X = 3741

 

a.0,5

b.0,5

9

Mỗi thùng đựng số lít nước mắm nam ngư là:

0,25

750 : 5 = 150 (l)

0,25

7 thùng như thế đựng số lít nước mắm nam ngư là:

0,25

150 x 7 = 1050 (l)

0,5

Đáp số: 1050 lít nước mắm

0,25

10

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

8 x 2 = 16 (cm)

0,25

0,25

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm²)

0,25

0,5

Đáp số: 128 cm²

0,25

 

Cạnh hình vuông vắn là 5cm (vì 5 x 5 = 25)

0,25

11

Chu vi hình vuông là:

5 x 4 = trăng tròn (cm)

0,25

0,25

 

Đáp số: trăng tròn cm

0,25

5. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu văn bản:

- xác minh được hình hình ảnh so sánh, nhân hóa.

- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân thứ hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với phiên bản thân, thực tiễn bài học.

- phát âm ý chính của đoạn văn.

- Biết rút ra bài xích học, thông tin dễ dàng và đơn giản từ bài bác học.

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

1

Số điểm

1

 

1

 

1

 

 

1

3

1

Kiến thức giờ đồng hồ Việt:

- nhận thấy được các từ chỉ sự vật, hoạt động, quánh điểm, tính chất.

- Viết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai chũm nào? Biết đặt câu hỏi với các cụm từ Ở đâu? như thế nào? Bao giờ?...

- biết phương pháp dùng lốt chấm, vết phẩy, vệt chấm than, lốt hỏi chấm.

- phân biệt và đặt được câu có biện pháp nhân hóa, so sánh.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

1

 

 

2

 

Tổng

Số câu

3

 

3

 

1

1

 

1

7

2

Số điểm

1.5

 

1.5

 

1

1

 

1

4

2

6. Ma trận câu hỏi Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1

Đọc đọc văn bản

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

1

6

 

 

Câu số

1-2

 

3-4

 

 

5

 

6

 

2

Kiến thức tiếng Việt

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

Câu số

7

 

8

 

 

9

 

 

 

Tổng số câu

 

3

 

3

 

 

2

 

1

9

7. Đề bài bác Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 3

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. đánh giá đọc thành giờ đồng hồ (4 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu phối hợp kiểm tra từ cùng câu (6 điểm)

(Thời gian: 35 phút)

Đọc bài xích sau và trả lời câu hỏi:

BÀI HỌC CỦA GÀ CON

Một hôm, Vịt nhỏ và Gà nhỏ đang chơi trốn kiếm tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ thừa khóc ầm lên. Gà nhỏ thấy vậy vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành lá để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt bé đang hoảng loạn kêu cứu.

Cáo đang đi tới rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất cạnh bên mình có một hồ nước, chú rối rít nằm vờ vịt chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, này lại gần Vịt, ngửi vài dòng rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, ngay thức thì ngảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

- "Cứu tôi với, tôi chần chừ bơi!"

Vịt bé nghe tiếng kêu, không e dè lao xuống cứu vớt Gà nhỏ lên bò. Rũ cỗ lông ướt sũng, Gà nhỏ xấu hổ nói:

- Cậu hãy tha lỗi mang lại tớ, trong tương lai nhất định tớ đã không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những mẩu truyện về tình bạn

1. Thấy lúc Vịt nhỏ kêu khóc, Gà nhỏ đã có tác dụng gì? (M1- 0.5)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

A. Gà bé sợ vượt khóc ầm lên.

B. Gà bé vội xoàn nằm vờ vịt chết.

C. Con gà con cất cánh lên cây cỏ để trốn, bỏ mặc Vịt con.

2. Trong khi nguy hiểm, Vịt nhỏ đã làm gì để thoát thân? (M1- 0.5)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Vịt con hốt hoảng kêu cứu.

B. Vịt nhỏ vội đá quý nằm giả vờ chết.

C. Vịt nhỏ nhảy xuống ao nước ngay bên cạnh.

3. Theo em, ở đầu cuối Gà bé đã rút ra được bài học gì? (M2- 0.5)

..........................................................................................................

4. Bởi vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ? (M2 - 0.5)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. Vày Gà con hối hận trót đối xử không tốt với Vịt con.

B. Bởi vì Gà nhỏ thấy Vịt nhỏ bơi giỏi.

C. Bởi vì Vịt con xuất sắc bụng, đã cứu giúp Gà bé khi con kê con gặp mặt nạn.

5. Em có cân nhắc gì về hành vi và vấn đề làm của Vịt con? (M3 - 1)

Hãy viết 1- 2 câu nêu quan tâm đến của em.

.................................................................................................................

6. Em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho khách hàng từ mẩu truyện trên? (M4 - 1)

................................................................................................................

7. Hãy viết kiếm tìm 1 câu trong bài nói đến Vịt nhỏ có sử dụng hình ảnh nhân hóa theo mẫu " Ai làm gì?". (0.5)

.................................................................................................................

8. Tìm cùng gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau: (M2 - 0.5)

Gà bé đậu bên trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền khiêu vũ xuống.

9. Đặt lốt hai chấm, vệt phẩy và dấu chấm vào chỗ phù hợp trong câu dưới đây: (M3 - 1)

B. Khám nghiệm viết (10 điểm)

1. Chủ yếu tả nghe - viết (4 điểm) (15 phút)

Mùa thu vào trẻo

Trong hồ nước rộng, sen vẫn lụi tàn. Những chiếc lá lớn như loại sàng màu xanh da trời sẫm sẽ quăn mép, thô dần. Họa hoằn new còn vài ba lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Vòi hoa sen to bằng miệng chén bát con, nghiêng nghiêng như mong soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Ngoài ra chúng mỏi mồm sau một ngày hè kêu sa sả và hiện giờ muốn nghỉ ngơi ngơi mang lại lại sức...

Xem thêm: Tuyển Tập 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn Lớp 9 Cấp Trường Năm 2020

Nguyễn Văn Chương

2. Tập làm cho văn (6 điểm) (25 phút)

Viết một bức thư gửi cho 1 người các bạn nước ngoài trình làng về vẻ đẹp nhất của nước nhà ta.

8. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không tiếp tục và không thực sự hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số có đến năm chữ số với 9 cho) số tất cả một chữ số. Có tác dụng quen với số La Mã cùng bảng thống kê lại số liệu solo giản.

Số câu

4

 

1

 

1

 

 

1

6

1

 

Số điểm

2

 

1

 

1

 

 

1

4

1

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, cung cấp kính, con đường kính.

Số câu

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Tổng

Số câu

6

 

4

 

1

1

 

1

11

2

 

Số điểm

3

 

3

 

1

2

 

1

7

3

9. Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng: (M1 - 0.5)

Số lập tức sau của số 54 829 là:

A. 54 828.

B. 54 839.

C. 54 830.

D. 54 819.

Câu 2: 2m 2cm = ... Cm. Số phù hợp điền vào khu vực trống là: (M2- 0.5)

A. 4 cm.

B. 22 cm.

C. 202 cm.

D. 220 cm.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S: (M1- 0.5)

II: nhị IV: Bốn

IV: Sáu V: Năm

X: Mười VI: Sáu

XI: Chín IX: Chín

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: (M1 - 0.5)

A. 6cm2

B. 9cm

C. 9cm2

D. 12cm

Câu 5: tác dụng của phép chia 4525 : 5 là: (M1- 0.5)

A. 405

B. 95

C. 905

D. 9025

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (M2 - 1)

16 427 + 8 109 93 680 – 7 2451 724 x 5 21847 : 7

Câu 7: Tính: ( M1 - 0.5)

8 x 7 = .........

9 x 9 = ..........

54 : 6 = .........

72 : 8 = ........

Câu 8: Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông có trọng lượng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Phụ thuộc số liệu trên hãy sắp đến xếp khối lượng của các bạn theo thiết bị tự tăng dần. (M3 - 1)

.............................................................................................................

Câu 9: Hình bên có .........góc vuông (M1 - 0.5) với .......góc ko vuông.

Câu 10: Lan gồm 5000 đồng, Mai gồm số tiền vội vàng 3 lần số tiền vàng Lan. Vậy số chi phí Mai gồm là: (M2 - 0.5)

A. 8000 đồng

B. 3000 đồng

C. 15 000 đồng

D. 18 000 đồng

Câu 11: Vẽ hình tròn tâm O, 2 lần bán kính MN = 6cm. (M2 - 1)

.............................................................................................................

Câu 12: 45 cái ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 60 chiếc ghế như thế xếp được thành mấy hàng? (M3 - 2)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 13: Tính nhanh: (M4 - 1)

4 x 126 x 26 134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

10. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Tin học lớp 3

Mạch

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm với tỉ lệ %

kiến thức, kĩ năng

 

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Phần mềm đồ họa: sao chép màu từ bỏ màu gồm sẵn.

Số

câu

1

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Số

điểm

0,5

 

 

 

 

3.0

 

 

3,5

35%

2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt 1-1 giản

Số

câu

 

 

1

 

 

 

 

1

2

 

 

Số

điểm

 

 

0,5

 

 

 

 

3.0

3.0

30%

3. Phần mềmhọc tập: học tập toán lớp 3

Số

câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Số

điểm

0,5

 

0.5

 

 

 

 

 

1.0

10%

4. Phần mềmhọc tập: Tập làm những công

việc gia đình

Số

câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Số

điểm

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

1.O

10%

5. Phần mềmhọc tập: học tiếng Anh

Số

câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Số

điểm

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

1.0

10%

 

Số

câu

4

 

4

 

 

1

 

1

10

 

 

Số

điểm

2.0

0

2.0

0

0

3.0

0

3.0

10.0

100%

 

Tỉ lệ%

20%

-

20%

-

-

30%

-

30%

100%

 

 

Tỉ lệ

20%

20%

30%

30%

 

 

Tương quan thân lí thuyết với thực hành:

 

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (10")

8

4

40%

Thực hành (25")

2

6

60%

Ma trận phân bố câu hỏi

Chủ đề

 

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1.Phần mềm trang bị họa: sao chép màu từ bỏ màu tất cả sẵn.

Số câu

1

 

1

 

2

 

Câu số

A.1

 

B.1

 

2. Biên soạn thảo văn bản tiếng việt đối kháng giản.

Số câu

 

1

 

1

2

 

Câu số

 

A.2

 

B.2

3. ứng dụng học tập học tập toán lớp 3.

Số câu

1

1

 

 

2

 

Câu số

A.3

A.4

 

 

4. ứng dụng học tập: Tập làm các quá trình gia đình Tidy up.

Số câu

1

1

 

 

2

 

Câu số

A.5

A.6

 

 

5. ứng dụng học tập: học tập tiếng Anh

Số câu

1

1

 

 

2

 

Câu số

A.7

A.8

 

 

Tổng số câu

 

4

4

1

1

10

11. Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) - 4 điểm

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (mức 3)

Sử dụng công cụ xào luộc màu của ứng dụng Paint để coppy màu tự hình a quý phái hình b: (3đ) (mức 3)

B.2 (3 điểm) (mức 4)

Em hãy biên soạn thảo đoạn văn phiên bản sau:

LỜI CỦA THẦY

Rồi những em một ngày đang lớn

Sẽ bay xa mang lại tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em sẽ sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu tiên bóng đuối ca dao...

Yêu cầu:

Phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

12. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

TRẮC NGHIỆM: (15 phút)

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

D

B

D

B

B

D

A

A

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (Mức 3)

Sao chép màu sắc đung cùng đẹp

B.2 (3 điểm) (Mức 4)

Gõ đúng khuôn khổ chữ cùng kiểu chữ. Trình diễn đẹp.

Xem thêm: Tử Vi Ngày 1/5/2021 Của 12 Con Giáp, Tử Vi 12 Con Giáp Ngày 1/5/2021 Âm Lịch

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 tương đối đầy đủ các môn:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 - 2020

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn tiếng Việt

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

Luyện tập những đề thi sẽ giúp các em có tác dụng tập trung vào trong 1 thứ cao độ. Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự triển khai làm bài bác tập và giải bài bác tập theo như đúng những kiến thức trên đang học, những phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của những con và đưa ra phương hướng học tập cực tốt cho những em. Đồng thời cũng giúp những em tất cả một tinh thần ham học hỏi, trường đoản cú tin, ưa thích môn toán học. Chúc các em tất cả thể cải thiện được các kĩ năng giải Toán lớp 3 của bản thân mình một cách xuất sắc nhất.

Ngoài bộ đề thi học kì 2 lớp 3 theo Thông tứ 22, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể đọc thêm toàn bộ đề thi lớp 3 kì 2 các môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ Anh theo chuẩn quy định của Bộ giáo dục đào tạo và các dạng bài bác ôn tập môn tiếng Việt 3, và môn Toán 3. Chúc các em bao gồm tài liệu hay nhất về đề thi Toán lớp 3 kì 2.