Đề kiểm tra hình học 8 chương 1 violet

     
... D/ Vuông góc 8) Thể tích của hình chóp đều phải có diện tích đáy là 6cm2 và độ cao 5cm là:A/ 10cm 3 B/ 15cm 3 C/ 20cm 3 D/ 30 cm 3 Câu 2: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có AB = 3cm, AD = 4cm, ... C/ 13cm D/ 19cm 3) Số cạnh của một lăng trụ đứng lòng ngũ giác là:A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 204) những mặt mặt của một hình lăng trụ đứng là một:A/ Hình chữ nhật B/ Hình bình hành C/ Hình thoi D/ Hình ... Họ với tên: Lớp: 8C Kiểm tra môn hình học 8 (Chơng IV)Điểm Lời phê của thầy cô giáo....Đề bài:Câu 1: Em hÃy khoanh tròn...

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 8 chương 1 violet


*

*

*

*

*

... ( 0.5 ñ ) => DC = 18 cm ( 0.5 đ) mà CB=DC + BD = 12+ 18 = 30 centimet ( 0.5 đ ) c. Ta gồm DE // AB => DC DEBC AB= ( 0.5 ñ ) => 18 30 16DE= => 18 .16 30 DE ==9,6 ( cm) ( 0.5 ... Trường thcs Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌCHọ và teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày : . / ... ñ )1224E16DBCA162012CHBA ( 0,5 ñ ) Trường thcs Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌCHọ và teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy : . ....
... X+2y+4=0 2∆: x-3y+6=0Có số đo là A. 0 30 B. 060C. 045 D. 0 23 12'Câu 8 khoảng cách từ điểm M(-2;1) mang đến đương thẳng d bao gồm phương trình 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. ... 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )Câu 1: đến đường thẳng ∆:3x+2y-1=0 cùng '∆: -x+my-m=0 a, cùng với m=? thì ∆ song song cùng với '∆ ∆ cắt '∆b, ... 0(0;0) mang đến ∆c, lúc m=1 hãy tính góc giũa ∆ cùng '∆Câu 2 : mang đến tam giác ABC biét A(1;4); B (3; -1) với C(6;2)a, lập phương trình tổng quát của những đường trực tiếp AB, BC,CAb, lập phương trình...

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cách Chỉnh Nét Đứt Trong Cad 2007, Tìm Hiểu Về Cách Vẽ Nét Đứt Trong Cad


... MNM'N' là hình gì?b) minh chứng M'N' // EC.c) chứng minh MN // (DEF)._______________________________ không còn ____________________________________ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC 11PHẦN ... (P)//∆ hoặc (P)//∆' thì A'B'C'D' làA. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông.Câu 11: cho hình chóp S.ABC bao gồm AB = AC, SB = SC. H, K lần lượt là trực ... B. Một hình thangC. Một hình bình hành. D. Một hình chữ nhật.Câu 7: mang đến tứ diện ABCD. Hotline G1, G2 lần lượt là trọng tâm tam giác BCD với tam giácACD. Mệnh đề nào dưới đây sai:A. AB 3 1GG21−=B....

Xem thêm: Khai Quật Những Chiếc Cặp Đẹp Nhất Thế Giới Qua Từng Thời Kỳ


... Sở GD & ĐT Bắc NinhTrờng trung học phổ thông Yên Phong 2Đề kiểm tra một tiếtMôn Hình 11 Ch ơng 3 Sách Nâng caoPhần I: Trắc nghiệm Câu 1: chọn mệnh đề đúng ... Thì a , b, c đồng phẳngB. 3 vectơ đồng phẳng thì bọn chúng cùng nằm trong một mặt phẳngC. 3 vectơ a, b, c đồng phẳng thì những vectơ d ta đều sở hữu d = x a + y b +z c D. Cả 3 mệnh đề đầy đủ saiCâu 2: chọn ... Là hình chiếuvuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực trung tâm ABCC. H là trọng tâm ABCD. Cả A, B, C rất nhiều saiCâu 5: mang đến hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình...