Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 8 Hk2

     

Đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 2 có đáp án (8 đề)

Với Đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 2 có đáp án (8 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tin học 8 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong các bài thi Tin học lớp 8.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 hk2

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi thân học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

Đề bài:

Viết công tác nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh đk để tính tổng những giá trị chia hết mang lại 5 vào phạm vi từ là một dến N, tiếp đến in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học tập lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: chuyển động nào dưới đây lặp với số lần biết trước:

A. Hôm nay, em viết thư cho chính mình Lan

B. Hôm nay, em ăn uống cơm sớm dịp 5 giờ

C. Em nạp năng lượng cơm thời điểm 6 giờ đồng hồ chiều mỗi ngày

D. Chạy cho tới khi mệt

Câu 2: trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước cùng bằng:

A. Quý hiếm cuối – giá trị đầu + 1

B. Quý hiếm cuối – quý giá đầu - 1

C. Quý giá cuối – giá trị đầu

D. Cực hiếm cuối – quý giá đầu

Câu 3: chương trình Pascal sau đây thực hiện chuyển động nào?

var i: integer;

begin

for i =1 lớn 101 do;

end.

A. Lịch trình chạy thay đổi i từ là 1 đến 101.

B. Lịch trình chạy vươn lên là i từ 1 đến 100.

C. Công tác chạy đổi mới i từ là một đến 101 rồi không làm những gì cả.

D. Tác dụng khác.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Hay Lớp 7, Bài Viết Văn 7 Mới Nhất Của Học Sinh Giỏi Văn

Câu 4: đến S cùng i là biến đổi nguyên. Lúc chạy đoạn lịch trình :

s:=0;

for i:=1 lớn 3 vày s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 5: cho S với i là phát triển thành nguyên. Lúc chạy đoạn công tác :

S := 0;

for i:= 1 khổng lồ 5 vì s := s+i;

Kết trái in lên screen là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 6: hãy tham khảo đoạn chương trình sau:

s:= 1;

for i:= 1 to 5 bởi s := s + 1;

Sau khi triển khai xong, kết quả s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 7: sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :

X:=3;

For i := 1 to lớn 3 do x := x – 1;

X đã nhận được giá trị nào dưới đây?

A. 0; B. 1 ; C. -4 ; D. – 1;

Câu 8: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần không biết trước thường xuyên là :

A. Phép gán B. Câu lệnh đơn C. Câu lệnh ghép D. Phép so sánh

Câu 9: sau khi thực hiện nay đoạn lịch trình sau, quý giá của biến hóa k bằng bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to lớn 3 vì chưng k:= k + 3;

A. 9 B. 8 C. 5 D. 2

Câu 10: hãy tham khảo đoạn công tác sau:

s:=1;

for i:= 1 to 5 bởi vì s:= s * i;

Sau khi tiến hành xong, hiệu quả s bằng:

A. 15 B. 0 C. Tác dụng khác D. 120

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết lịch trình tính tổng các số thoải mái và tự nhiên trong phạm vi từ là một đến 20.

Thông báo tác dụng ra màn hình?

Đáp án và Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

A

B

A

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi thân học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: chuyển động nào tiếp sau đây lặp với mốc giới hạn biết trước:

A. Chiều nay, em phải nấu cơm

B. Đánh răng hằng ngày 3 lần

C. Đi chợ cài đặt rau

D. Hôm nay, em đi xem phim với các bạn Hoa

Câu 2: trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước cùng bằng:

A. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

B. Quý hiếm cuối – quý hiếm đầu + 2

C. Cực hiếm cuối – cực hiếm đầu + 3

D. Quý hiếm cuối – quý giá đầu + 4

Câu 3: vào Pascal, câu lệnh lặp thông thường sẽ có dạng:

A. For := to vì

B. For : khổng lồ bởi ;

C. For = khổng lồ vì chưng ;

D. For := to lớn do ;

Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:= ’1’ to lớn ‘10’ vị writeln(‘A’);

B. For i:= 2.5 to 10.5 vị writeln(‘A’);

C. For i = 1 to 10 vì chưng writeln(‘A’);

D. For i:= 1 to lớn 10 do writeln(‘A’);

Câu 5: mang lại S với i là phát triển thành nguyên. Lúc chạy đoạn lịch trình :

S := 1;

for i:=1 to 5 bởi s := s+i;

Kết trái in lên screen là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 6: hãy tham khảo đoạn công tác sau:

s:= 0;

for i:= 1 lớn 5 vày s := s + 1;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 7: sau khi thực hiện tại đoạn công tác Pascal :

X:=3

For i : = 1 to lớn 3 do

x : = x - 1

X đang nhận giá tốt trị nào tiếp sau đây ?

B. 1 ; C. -4 ; A. 0; D. – 1;

Câu 8: cho S với i là phát triển thành nguyên. Lúc chạy đoạn chương trình :

s:=0;

for i:=1 to lớn 3 vày s := s+2*i;

writeln(s);

Kết trái in lên screen là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 9: Hãy cho thấy số lần lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=1 to 5 vày …

A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần

Câu 10: câu lệnh lặp For i:= 2 to lớn 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); đã in ra màn hình hiển thị mấy chiếc chữ?

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số thoải mái và tự nhiên trong phạm vi trường đoản cú 35 cho 45.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

D

D

B

D

A

A

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 4)

Đề bài:

Viết lịch trình nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh đk để tính tổng các giá trị là số chẵn vào phạm vi từ là 1 dến N, tiếp nối in ra màn hình.

Đáp án và Thang điểm

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học tập lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 5)

Đề bài:

Viết công tác nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị là số lẻ trong phạm vi từ là 1 dến N, tiếp nối in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Xem thêm: Sửa Lỗi Chữ Bị Dính Nhau Trong Word Mọi Phiên Bản 100% Thành Công

Đề thi thân học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 6)

Đề bài:

Viết công tác nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, thực hiện câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị chia hết mang lại 3 vào phạm vi từ là 1 dến N, sau đó in ra màn hình.