ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

     

Nhằm giúp các em tưởng tượng rõ hơn về cấu tạo và ngôn từ Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, kiến Guru giữ hộ tới các em mẫu Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp đỡ các em ghi nhớ với gắn kết những kiến thức hóa học 11 học tập kì 2 và có công dụng tốt vào kì thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 có đáp án

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án bao hàm những câu chữ gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đủ nội dung của những phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Những em ôn tập với ghi lưu giữ kỹ về công thức cấu tạo, đặc thù vật lí, tính chất hóa học, công dụng, phương pháp điều chế và những dạng toán liên quan để gia công tốt bài xích thi tiếp đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học kì 2 tinh giản phần lớn nội dung nào?

Nội dung tinh giản vào chương trình áp dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu trúc lớp vỏ khí và điểm lưu ý từng phần trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được điểm sáng cấu tạo, đặc thù vật lí và tính chất hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản bội ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của những chất sau theo chiều giảm dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào dưới đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử như thế nào để biệt lập 2 bình cất khí etan với etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Xem thêm: Nơi Bán Máy Hàn Co2 Giá Máy Hàn Mig Dùng Khí Co2 Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn cục bộ sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy chiếm được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: cho 6g C3H7OH công dụng với Na vừa đủ thấy tất cả V (l) khí thoát ra (ở đktc). Quý giá của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: điện thoại tư vấn tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức nhận được H2O cùng CO2 với tỉ lệ thành phần số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình làm phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A gồm CH3OH với propan -1-ol chức năng với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 làm việc đktc.

a) Viết phương trình phản ứng.b) khẳng định thành phần % trọng lượng các chất trong các thành phần hỗn hợp đầu.c) mang đến 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ bội nghịch ứng không còn với kim loại Na (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc). Biết cân nặng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải mê thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều sút dần nhiệt độ sôi của những hợp chất hữu cơ gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Bà Bầu Uống Nước Đậu Đen Rang Có Tốt Không ? Rất Tốt Nếu Đúng Thời Điểm!

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất màu dung dịch Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ thành phần nguyên tử C:H = 2:6

→ cách làm phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình bội nghịch ứng:

Mỗi phương trình phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình bội nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Call số mol 2 ancol metanol và propanol theo thứ tự là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% cân nặng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% trọng lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên hóa học = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đó là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 tất cả đáp án. Hi vọng đề thi mẫu và nắm tắt nội dung yêu cầu học, câu chữ tinh giản sẽ giúp đỡ các em ôn tập với có hiệu quả tốt vào kì thi chất hóa học kì 2 sắp đến tới. Con kiến Guru cập nhật liên tục những bài giảng hay, mẫu mã đề thi bám sát đít chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại kiến Guru nhé!