ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     
bộ môn Những nguyên tắc cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác - Lênin bộ môn bốn tưởng hồ chí minh cỗ môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản nước ta tè ban tài chính chính trị tiểu ban Triết học tiểu ban Khoa học bao gồm trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH khiếp TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học tập phần: Đường lối giải pháp mạng của Đảng cùng Sản Việt Nam.

Bạn đang xem: đề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

2. Mã học phần: (Trường xác định theo lớp học phần)

3. Số tín chỉ: 03

4. Trình độ: cho sinh viên năm lắp thêm 2

5. Phân xẻ thời gian: 45 tiết - 9 buổi, mỗi tuần một buổi, mỗi buổi 5 tiết

+ Giáo viên ra mắt bài và giải đáp sinh viên nghiên cứu: 30 tiết

+ 5 tiết học ngoại khóa tại kho lưu trữ bảo tàng –viết thu hoạch

+10 huyết sinh viên tự nghiên cứu và phân tích và biểu đạt .

6. Địa điểm học :

7. Điều khiếu nại tiên quyết:Sinh viên tham dự môn học tập phải học dứt môn Những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác Lê nin với môn bốn tưởng hồ Chí Minh.

8. Văn phòng khoa: Phòng A206, khoa Lý luận chính trị, số 17 Phạm ngọc Thạch.

9. Mô tả vắn tắt ngôn từ học phần: kế bên chương mở đầu, ngôn từ môn học bao hàm 8 chương.

10. Mục tiêu của học tập phần::

a. Trang bị đến sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đường lối của Đảng cùng sản Việt Nam, hầu hết là đường lối của Đảng vào thời kỳ đổi mới .

b. Nâng cao bốn duy giải thích chính trị, giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để chủ động tích cực giải quyết và xử lý những sự việc kinh tế, chính trị, xã hội theo đúng đường lối cơ chế của Đảng với pháp luật trong phòng nước.

c. Xây dựng đến sinh viên tinh thần vào sự lãnh đạo của Đảng và bạn dạng thân mình, có nhiệm vụ với vấn đề triển khai đường lối với tham gia hoạch định đường lối của Đảng.

d. Rèn luyện cho sinh viên năng lực nghiên cứu độc lập,k năng thao tác nhóm, kĩ năng thuyết trình và tranh cãi về những vụ việc chính trị làng mạc hội để liên tưởng sự phát triển tích rất của làng mạc hội

11. Nhiệm vụ của sinh viên:(Tham dự học, thảo luận, bình chọn theo quy định học vụ hiện nay hành của phòng trường)

- Dự lớp: Đầy đủ

- bài xích tập: triển khai theo yêu mong của giảng viên.

- phép tắc và học tập liệu: cây bút viết. USB, máy tính xách tay có nối mạng (khi cần)

- Khác: Nộp bài xích thu hoạch vào buổi học tiếp đến sau lúc đi tham quan du lịch bảo tàng(nộp trễ hạn tính 0 điểm nghỉ ngơi mục 12b)

12. Tài liệu học tập:

- Tài liệu bắt buộc:

- Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo: Giáo trình Đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản việt nam (dành cho sinh viên đại học, cđ khối không chuyên), Nxb.CTQG-ST, H, 2016

- ngôi trường Đại học kinh tế thành phố hồ nước Chí Minh, Khoa lý luận chủ yếu trị, BM. ĐLCM của Đảng CSVN: Tài liệu lý giải học tập Môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP.HCM, 2015

- Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình lịch sử vẻ vang Đảng cộng Sản Việt Nam

- các trang web: tapchicongsan.org.vn; chinhphu.vn; qdnd.vn; mofa.gov.vn

13. Tiêu chuẩn đánh giá chỉ sinh viên:( tất cả 4 mục, tổng những mục là 100%)

- a. Thảo luận: 10 %

- b. Đi bảo tàng và viết bạn dạng thu hoạch: 10%

- c. Thuyết trình. 10%

- d.Kiểm tra giữa học phần. Trăng tròn %

- e. Thi hoàn thành học phần( sv được thực hiện tài liệu): 50 %

14.Thang đim: 10/10

15.Nội dung cụ thể học phn:

Buổi 1

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương mở đầu

Đối tượng, trọng trách và phương pháp nghiên cứu

Chương I

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Thực trạng quốc tế vào cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX

2. Hoàn cảnh trong nước

a) buôn bản hội nước ta dưới sự kẻ thống trị của thực dân Pháp

b) trào lưu yêu nước theo xu hướng phong loài kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX

c) phong trào yêu nước theo định hướng vô sản

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị thành lập Đảng

a) hợp nhất các tổ chức cùng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam

b) đàm đạo xác định và trải qua các văn khiếu nại của Đảng

2. Cưng cửng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn tắt của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; công tác tóm tắt của Đảng)

a) Phương hướng kế hoạch và trọng trách cách mạng Việt Nam

b) Lực lượng phương pháp mạng

c) Lãnh đạo phương pháp mạng

d) quan hệ tình dục với trào lưu cách mạng nắm giới

3. Ý nghĩa lịch sử hào hùng sự ra đời Đảng cộng sản nước ta và cưng cửng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng

Giảng viên giảng và đối thoại

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD&ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2016)

- từ đọc: Chương I, phần II với chương II phần I

2. Xem thêm :Chương I - Giáo trình lịch sử dân tộc Đảng cộng sản nước ta (dùng trong số trường đại học và cđ do Bộ giáo dục và huấn luyện và giảng dạy biên soạn. NXB thiết yếu trị tổ quốc Hà Nội. 2006).

3. Khoa lý luận thiết yếu trị.Trường đại học kinh tế tp hồ chí Minh.Tài liệu hướng dẫn học tập Môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP.HCM, năm ngoái .(Trang 1-8 và xem thêm các thắc mắc từ câu 1 đến 7)

Chuẩn bị của sinh viên

Sinh viên dấn đề tài biểu hiện và quá trình cho tuần 8,9, ra đời nhóm.

- mày mò sự phân hóa giai cấp trong thôn hội sau khi vn bị thực dân Pháp xâm lược & quan điểm của Đảng về sự việc này.

Đáp ứng mục tiêu

c, a

Buồi 2

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương II

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939

1. Giữa những năm 1930-1935

a) Luận cương chính trị tháng 10-1930

b) công ty trương khôi phục tổ chức triển khai đảng và trào lưu cách mạng

2. Trong số những năm 1936-1939

a) hoàn cảnh lịch sử

b) công ty trương với nhận thức mới của Đảng

II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945

1. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử cùng sự gửi hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

a) Tình hình trái đất và vào nước

b) nội dung chủ trương chuyển hướng lãnh đạo chiến lược

c) Ý nghĩa của sự việc chuyển hướng lãnh đạo chiến lược

2. Nhà trương phát rượu cồn Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

a) Phát động cao trào phòng Nhật, cứu nước và tăng nhanh khởi nghĩa từng phần

b) chủ trương phát rượu cồn Tổng khởi nghĩa

c) Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của cuộc bí quyết mạng mon Tám

Giảng viên phía dẫn thao tác nhóm phần I.1; Giảng cùng hướng dẫn nghiên cứu phần II.

Tài liệu đọc

1. Tìm hiểu thêm :Chương IV-Giáo trình bốn tưởng hcm (Bộ GD và ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009). Tư tưởng hồ chí minh về Đảng cộng sản VN

2. Tài liệu trả lời ôn tập Môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản đất nước hình chữ s Khoa lý luận thiết yếu trị, trường Đại học ghê tếTP. HồChí Minh. Năm ngoái từ trang 8 mang lại trang 19 và tham khảo câu hỏi từ câu 8 mang đến câu 19.

3. Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản việt nam (Bộ GD&ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2016) Tự hiểu chương II, phần II.1;2

4. Chương II- - Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản nước ta (dùng trong các trường đh và cđ do Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo biên soạn. NXB chủ yếu trị non sông Hà Nội. 2006).

5. Tham khảo : Chương II- tứ tưởng hồ chí minh về dân tộc và bí quyết mạng giải tỏa dân tộc.Giáo trình tư tưởng tp hcm (Bộ GD và ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009)

Chuẩn bị của sinh viên

- tìm hiểu quy luật thành lập và hoạt động ĐCSVN

- tò mò và đối chiếu Luận cưng cửng tháng 10 năm 1930 với chính cương sách lược vắn tắt.

(Sinh viên chuẩn bị thắc mắc cho những vấn đề còn thắc mắc).

-Tìm gọi sự gửi hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945

- mày mò thời cơ thực tiễn của tổng khởi nghĩa mở ra khi nào? Đảng ta đã sẵn sàng như cụ nào để chỉ đạo nhân dân nắm bắt thời cơ đưa cách mạng GPDT mang đến thành công.

(sinh viên chuẩn bị thắc mắc cho những vấn đề còn thắc mắc).

Đáp ứng mục tiêu

b, c, d

Bui 3

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương III

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

1. Nhà trương xây cất và đảm bảo an toàn chính quyền biện pháp mạng (1945-1946)

a) hoàn cảnh lịch sử nước ta sau bí quyết mạng tháng Tám

b) nhà trương “kháng chiến loài kiến quốc” của Đảng

c) Kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

2. Đường lối loạn lạc chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng cơ chế dân người chủ sở hữu dân (1946-1954)

a) thực trạng lịch sử

b) quy trình hình thành và câu chữ đường lối.

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm

a) tác dụng và ý nghĩa sâu sắc thắng lợi của việc triển khai đường lối

b) Nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

1. Giai đoạn 1954-1964

a) hoàn cảnh lịch sử giải pháp mạng vn sau tháng 7- 1954

b) quá trình hình thành, ngôn từ và chân thành và ý nghĩa đường lối

2. Quá trình 1965-1975

a) hoàn cảnh lịch sử

b) quy trình hình thành, câu chữ và ý nghĩa sâu sắc đường lối

3. Kết quả, ý nghĩa sâu sắc lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

a) hiệu quả và ý nghĩa sâu sắc thắng lợi

b) Nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Giảng viên công ty trì thể hiện phần I.1; Giảng cùng hướng dẫn nghiên cứu và phân tích phần II.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản việt nam (Bộ GD&ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2016) Tự hiểu & phân tích chương III.Phần I.2 & 3 cùng phần II.2 và 3

2.Chương III Giáo trình lịch sử dân tộc Đảng cộng sản việt nam (dùng trong các trường đh và cao đẳng do Bộ giáo dục và huấn luyện và giảng dạy biên soạn. NXB chủ yếu trị đất nước Hà Nội. 2006).

3. Tìm hiểu thêm chương II. Tư tưởng tp hcm về dân tộc bản địa và cách mạng giải phóng dân tộc. Giáo trình bốn tưởng tp hcm (Bộ GD & ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009).

4.Tài liệu lý giải ôn tập Môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cùng sản toàn nước Khoa lý luận bao gồm trị, trường Đại học khiếp tếTP hồ Chí Minh. 2015(trang 19- mang đến 27 và tham khảo thắc mắc từ câu trăng tròn đến câu 24)

Chuẩn bị của sinh viên

-Chuẩn bị bài thuyết trình phần I.1 Chương 3

-Tìm đọc trên cửa hàng nào , Đảng ta chỉ đạo thực hiện phép tắc ngoại giao “ thêm các bạn bớt thù” cùng với quân Tưởng ta công ty trương “Hoa -Việt thân thiện” với quân Pháp ta công ty trương “ Nhân nhượng về tởm tế, tự do về chủ yếu trị” (1945-1946)

-Tìm hiểu mặt đường lối loạn lạc chống Pháp và con đường lối phổ biến của giải pháp mạng VN trải qua tại Đại hội III.(1960)

(chuẩn bị câu hỏi cho những sự việc còn thắc mắc).

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 4

(5 tiết)

Học ngoại khóa tại kho lưu trữ bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Yêu cầu sinh viên

Viết báo cáo thu hoạch sau khoản thời gian học ngoại khóa, ký kết nộp tại buổi học đồ vật 6

Buổi5

(5tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương IV

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ

I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

1.Mục tiêu với phương hướng của công nghiệp hoá xã hội nhà nghĩa

2.

Xem thêm: Các Bộ Phim Đã Chiếu Trên Htv3, Các Bộ Phim Hoạt Hình Đã Chiếu Trên Htv3

Đánh giá sự
thực hiện con đường lối CNH trước đổi mới

II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Vượt trình thay đổi tư duy về công nghiệp hoá

a) Đại hội VI của Đảng phê phán sai lạc trong nhận thức và công ty trương công nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986

b) vượt trình thay đổi tư duy về công nghiệp hoá trường đoản cú Đại hội VI mang đến Đại hội XI

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

a) kim chỉ nam công nghiệp hoá, tiến bộ hoá

b) quan điểm công nghiệp hoá, tân tiến hoá

3. Câu chữ và kim chỉ nan công nghiệp hoá, văn minh hoá đính với phạt triển tài chính tri thức

a) Nội dung

b) Định hướng cách tân và phát triển các ngành cùng lĩnh vực tài chính trong quá trình tăng cường công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phân phát triển kinh tế tài chính tri thức

4. Kết quả, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

a) tác dụng thực hiện đường lối và ý nghĩa

b) tiêu giảm và nguyên nhân

Giảng viên khuyên bảo đọc phần I; Giảng phần II.1 và 2

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản nước ta (Bộ GD&ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016. Tự gọi và nghiên cứu và phân tích chương IV phần II.3

2. Tìm hiểu thêm chương III. Tư tưởng sài gòn về CNXH và con đường quá độ lên CNXH làm việc VN.

Giáo trình bốn tưởng hcm (Bộ GD và ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2009).

3. Văn kiện Đại hội X, XI , XII,Đảng cộng sản Việt Nam- NXB chính trị quốc gia.

4.Tài liệu giải đáp ôn tập Môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản toàn nước Khoa lý luận bao gồm trị, ngôi trường Đại học kinh tế tp hồ chí Minh. Năm ngoái từ câu 29 cho câu 38.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu mô hình công nghiệp hóa ở vn trong quy trình 1960-1985(trước đổi mới)

- tò mò quan điểm & kim chỉ nan phát triển những ngành và các lĩnh vực kinh tế theo lòng tin của Đại hội X,XI, XII

- Sinh viên thể hiện những quan điểm của Đảng về CNH thời kỳ đổi mới (theo sự phân công chuẩn chỉnh bị)

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 6

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương V

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN tởm TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ khiếp TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Cơ chế quản lý kinh tế vn thời kỳ trước đổi mới

a) chế độ kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp.

b) Nhu cầu đổi mới cơ chế cai quản kinh tế

2. Sự hình thành tứ duy của Đảng về tài chính thị ngôi trường thời kỳ đổi mới

a) bốn duy của Đảng về kinh tế tài chính thị trường trường đoản cú Đại hội VI đến Đại hội VIII

b) tứ duy của Đảng về kinh tế tài chính thị trường tự Đại hội IX cho Đại hội XI

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ gớm TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

1. Mục tiêu và cách nhìn cơ bản

a) Thể chế kinh tế tài chính và thể chế tài chính thị trường

b) phương châm hoàn thiện thể chế tài chính thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa

c) quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2. Một số trong những chủ trương liên tiếp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa

a) Thống nhất dấn thức về nền kinh tế tài chính thị trường định hướng xã hội công ty nghĩa

b) hoàn thành thể chế về mua và các thành phần khiếp tế, loại hình doanh nghiệp và những tổ chức cấp dưỡng kinh doanh

c) hoàn thành xong thể chế đảm bảo an toàn đồng bộ những yếu tố thị phần và phát triển đồng bộ các một số loại thị trường.

d) hoàn thành xong thể chế thêm tăng trưởng tài chính với tiến bộ và công bình xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo đảm an toàn môi trường

e) triển khai xong thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, cai quản của đơn vị nước cùng sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phân phát triển kinh tế tài chính - xã hội

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a) hiệu quả và ý nghĩa

b) tinh giảm và nguyên nhân

Giảng viên giới thiệu phần I.1 & 2; Giảng phần II.1 a và b; hướng dẫn thao tác nhóm phần II.1.c.2.3.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản việt nam (Bộ GD&ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016) Tự phát âm & nghiên cứu chương V, phần II

2. Tham khảo : Chương III. Tứ tưởng hồ chí minh về công ty nghĩa làng mạc hội con đường quá độ lên công ty nghĩa làng hội sống VN.

Giáo trình tư tưởng hồ chí minh (Bộ GD và ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009).

3.Văn kiện Đại hội X, XI, XII ( Đảng cùng sản Việt Nam- NXB chủ yếu trị quốc gia)

4.Tài liệu trả lời ôn tập Môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản việt nam Khoa lý luận thiết yếu trị, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính tp hồ nước chí Minh. 2015 từ câu 39 đến câu 45.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu đông đảo khái niệm của chương 5.

-Tìm đọc và đối chiếu cơ chế làm chủ kinh tế của nước ta trước thay đổi và vào thời kỳ đổi mới.

-Tìm hiểu kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa của nước ta có điểm gì giống cùng khác so với kinh tế thị ngôi trường tư bạn dạng chủ nghĩa.

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 7

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VI

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986)

1. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng

a) thực trạng lịch sử

b) chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

2.Kết quả, ý nghĩa, tinh giảm và nguyên nhân

a) công dụng và ý nghĩa

b) tiêu giảm và nguyên nhân

II. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quy trình hình thành đường lối thay đổi hệ thống bao gồm trị

a) cơ sở hình thành con đường lối

b) quá trình thay đổi tư duy về xây dựng hệ thống chính trị

2. Mục tiêu, cách nhìn và chủ trương xây dựng khối hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

a) kim chỉ nam và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị

b) chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

3.Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

a) tác dụng thực hiện chủ trương và ý nghĩa

b) hạn chế và nguyên nhân

Giảng viên giảng phần I, II.2;

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản nước ta (Bộ GD và ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2016) Tự phát âm & phân tích chương VI phần I, II.1.a,b cùng 3

2. Tham khảo. Bài xích 9: khối hệ thống chính trị.Tập bài giảng chủ yếu trị học-Hệ cử nhân-(Học viện bao gồm trị tổ quốc Hồ Chí minh.NXB Lý luận chủ yếu trị HN.2004. )

3. Tham khảo: Chương VI: bốn tưởng sài gòn về dân chủ và thành lập nhà nước của dân bởi dân vày dân. Giáo trình tư tưởng tp hcm (Bộ GD và ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009).

4.Tham khảo: siêng đề 4: V.3 quan điểm xây dựng CNXH ở nước ta của Đảng cùng sản VN, trong sách một số chuyên đề những nguyên tắc cơ bản của cn Mác .tập I.. NXB chủ yếu trị quốc gia, 2008.

5. Tham khảo: chăm đề II: Nền dân nhà XHN và quá trình xây dựng nền dân công ty XHCN ở nước ta hiện nay, vào sách một trong những chuyên đề những nguyên tắc cơ bạn dạng của cn Mác .tập III.. NXB thiết yếu trị quốc gia, 2008.

6.Tài liệu hướng dẫn ôn tập Môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản vn Khoa lý luận bao gồm trị, ngôi trường Đại học tài chính tp hồ chí Minh. 2015 từ câu 51 cho câu 54.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu rất nhiều khái niệm của chương VI.

-Tìm hiểu gắng nào là hệ thống chuyên bao gồm vô sản theo tứ tưởng làm chủ tập thể? hiểu rõ những đóng góp, tinh giảm và vì sao của những tinh giảm của hệ thống chuyên bao gồm vô sản thời kỳ trước thay đổi (1975- 1986).

-Tìm gọi Mục tiêu,quan điểm và nhà trương xây dựng khối hệ thống chính trị thời kỳ thay đổi mới.

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 8

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VII

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ

1. Thời kỳ trước thay đổi mới

a) quan tiền điểm, công ty trương về thi công nền văn hoá mới.

b) Đánh giá bán sự thực hiện đường lối

2. Vào thời kỳ đổi mới

a) vượt trình thay đổi tư duy về phát hành và cải tiến và phát triển nền văn hoá

b) quan điểm lãnh đạo về tạo và cải tiến và phát triển nền văn hoá

c) Đánh giá bán sự tiến hành đường lối

II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thời kỳ trước đổi mới

a) chủ trương của Đảng về giải quyết và xử lý các vụ việc xã hội

b) Đánh giá chỉ sự triển khai đường lối.

2. Trong thời kỳ thay đổi mới

a) quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết và xử lý các vấn đề xã hội

b) cách nhìn về giải quyết và xử lý các vấn đề xã hội

c) chủ trương giải quyết các vụ việc xã hội

d) Đánh giá sự thực hiện đường lối

Giảng viên phía dẫn thao tác làm việc nhóm phần I.2.b; nhà trì thuyết trình

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản việt nam (Bộ GD & ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2016) Đọc & phân tích chương VII

2. Tham khảo Giáo trình bốn tưởng hồ chí minh (Bộ GD & ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2009). Chương VII bốn tưởng sài gòn về, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và xây dừng con bạn mới.

3.Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII (7/1998).

5. Văn khiếu nại Đại hội X, XI, XII, Đảng cùng sản nước ta - NXB thiết yếu trị quốc gia

6.Tài liệu khuyên bảo ôn tập Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản cả nước Khoa lý luận chủ yếu trị, trường Đại học tài chính tp hồ nước chí Minh. Năm ngoái .Tham khảo câu hỏi từ câu 55 đến câu 60.

Chuẩn bị của sinh viên

- chuẩn bị để đàm luận phần I.2b “Quan điểm lãnh đạo về xây cất và cải cách và phát triển văn hóa.”

-Chuẩn bị bài bác để tham gia buổi biểu diễn Quan điểm, công ty trương của Đảng trong kiến tạo một nền văn hóa truyền thống tiên tiến đậm đà bạn dạng sắc dân tộc –liên hệ trong thực tiễn “Văn hóa học con đường của sinh viên”

- tò mò quan điểm và công ty trương giải quyết các vụ việc xã hội của Đảng.

- chuẩn bị những câu hỏi cho những sự việc còn thắc mắc

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 9

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VIII

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986)

1. Hoàn cảnh lịch sử

a) tình trạng thế giới

b) tình hình trong nước

2. Văn bản đường lối đối nước ngoài của Đảng

3. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

a) tác dụng và ý nghĩa

b) tiêu giảm và nguyên nhân

II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP khiếp TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

1. Thực trạng lịch sử và quá trình hình thành đường lối

a) yếu tố hoàn cảnh lịch sử

b) các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối

2. Câu chữ đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

a) Mục tiêu, trách nhiệm và bốn tưởng chỉ đạo

b) một số chủ trương, cơ chế lớn về không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

3. Thành tựu, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

a) chiến thắng và ý nghĩa

*
b) tiêu giảm và nguyên nhân.

Cuối chương trình:

- Giảng viên tổng quan những vấn đề trọng tâm của môn học và giải đáp thắc mắc của sinh viên

- công bố điểm quy trình và giải đáp thắc mắc của SV về điểm quy trình (nếu có)

- nhắc nhở SV những vụ việc của kỳ thi không còn môn.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản nước ta (Bộ GD & ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2016) Đọc & nghiên cứu và phân tích chương VIII

2. Tìm hiểu thêm Giáo trình lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản nước ta (do Hội đồng trung ương giáo lãnh đạo biên biên soạn giáo trình giang sơn các bộ môn công nghệ Mác Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, NXB bao gồm trị đất nước Hà Nội. 2001)

3. Tham khảo:Chương V:Tư tưởng tp hcm về Đại đoàn kết dân tộc và Đòan kết quốc tế.-Giáo trình tư tưởng sài gòn (Bộ GD & ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009)

4.Văn khiếu nại Đại hội X,XI (Đảng cùng sản Việt Nam-NXB chính trị Quốc gia.)

5. Tài liệu chỉ dẫn ôn tập Môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản toàn nước Khoa lý luận thiết yếu trị, trường Đại học kinh tế tài chính tp hồ chí Minh. Năm ngoái (Tham khảo câu hỏi từ câu 61 cho câu 70).

Xem thêm: Hình Trụ Được Tạo Thành Như Thế Nào ? Hình Trụ Được Tạo Thành Như Thế Nào

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu những giai đoạn ra đời và cách tân và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng từ đại hội VI mang đến Đại hội XI?

-Tìm hiểu văn bản đường lối đối ngoại, hội nhập tài chính quốc tế của Đảng ta thời kỳ đổi mới để thuyết trình.

kimsa88
cf68