Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

     
*Bạn đang xem: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Xem thêm: Những Việc Nên Làm Khi Đi Máy Bay ? 11 Lưu Ý Khi Đi Máy Bay Lần Đầu Cho Người Mới ĐiHệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông bốn 200 miễn chi phí ở cuối bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/


Xem thêm: Tổng Hợp 15 Món Ăn Dân Tộc Đặc Sản Mộc Châu

Như vậy tài khoản đúng sẽ như sau:5212 Hàng cung cấp bị trả lại5213 áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán- Các bạn muốn xem chi tiết tài khoản nào thì chỉ cần nhấn vào trái vào tài khoản đó nhé, trong những số đó sẽ có cụ thể quy định về thông tin tài khoản đó như: nguyên tắc kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; khuyên bảo hạch toán một số ít nghiệp vụ vắt thể...- ngôi trường hợp chúng ta muốn cài Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 tệp tin Excel - Word thì có thể tải về nghỉ ngơi cuối nội dung bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền gởi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán khiếp doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và hiện tượng tài chủ yếu khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư khác sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng tải đang đi đường
152Nguyên liệu, vật liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao tị nạnh luân chuyểnĐồ cần sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng cố gắng thế
154Chi tổn phí sản xuất, marketing dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm chọn lựa hóa
1562Chi chi phí thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất động đậy sản
157Hàng giữ hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu bao gồm phủ
211Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
2111Nhà cửa, trang bị kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương luôn tiện vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, phép tắc quản lý
2115Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và mang lại sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình thuê tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và bản thảo nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư
217Bất rượu cồn sản đầu tư
221Đầu tư vào doanh nghiệp con
222Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác
22812288Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khácĐầu bốn khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng giảm ngay chứng khoán kinh doanhDự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị khácDự phòng buộc phải thu khó khăn đòiDự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ phiên bản dở dang
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa lớn TSCĐ
242Chi phí trả trước
243Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, gắng chấp, cam kết quỹ, ký kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho người bán
333Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước
3331Thuế giá bán trị gia tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và những loại thuế khácThuế đảm bảo môi trườngCác một số loại thuế khác
3339Phí, lệ tầm giá và các khoản yêu cầu nộp khác
334Phải trả tín đồ lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả bạn lao cồn khác
335Chi phí yêu cầu trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn tởm doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về giá thành đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoáPhải trả nội bộ khác
337Thanh toán theo quá trình kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng
338Phải trả, buộc phải nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinh giá tiền công đoàn
3383Bảo hiểm làng mạc hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cp hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu chưa thực hiện
3388Phải trả, đề nghị nộp khác
341Vay cùng nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận ký quỹ, ký kết cược
347Thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả
352Dự phòng phải trả
3521352235233524Dự phòng bh sản phẩm hàng hóaDự phòng bảo hành công trình xây dựngDự chống tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệpDự phòng nên trả khác
353Quỹ tán thưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
356Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến khoa học với công nghệ
3562Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ đã xuất hiện TSCĐ
357Quỹ ổn định giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn chi tiêu của chủ sở hữu
41114111141112Vốn góp của nhà sở hữuCổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ do review lại những khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong tiến trình trước hoạt động
414Quỹ đầu tư phát triển
417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm nay
441Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn ghê phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu marketing bất hễ sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng phân phối bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, kinh DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ dùng liệu
6112Mua hàng hóa
621Chi chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622Chi tầm giá nhân công trực tiếp
623Chi phí thực hiện máy thi công
6231Chi tầm giá nhân công
6232Chi phí tổn nguyên, vật liệu
6233Chi phí nguyên tắc sản xuất
6234Chi tổn phí khấu hao thứ thi công
6237Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bằng tiền khác
627Chi phí phân phối chung
6271Chi phí nhân viên phân xưởng
6272Chi chi phí nguyên, đồ liệu
6273Chi phí qui định sản xuất
6274Chi phí khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn sản phẩm bán
635Chi tổn phí tài chính
641Chi phí phân phối hàng
6411Chi phí tổn nhân viên
6412Chi giá thành nguyên thiết bị liệu, bao bì
6413Chi mức giá dụng cụ, đồ gia dụng dùng
6414Chi giá tiền khấu hao TSCĐ
6415Chi giá tiền bảo hành
6417Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá thành và lệ phí
6426Chi mức giá dự phòng
6427Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bằng tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC
811Chi giá thành khác
821Chi tầm giá thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
8211Chi chi phí thuế TNDN hiện tại hành
8212Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ khiếp DOANH
911Xác định kết quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------