Đại Hội Chi Đội Mẫu

     
*

Biên bạn dạng Đại hội đưa ra đội nhiệm kỳ 2020 – 2021, vào buổi Đại hội chi đội 2020 – 2021 không thể không có biên bản Đại hội bỏ ra đội, để ghi chép lại cục bộ nội dung


Trong buổi Đại hội đưa ra đội 2020 – 2021 không thể không có biên phiên bản Đại hội bỏ ra đội, nhằm ghi chép lại toàn thể nội dung giữa trung tâm trong buổi Đại hội đó.

Bạn đang xem: đại hội chi đội mẫu

Biên phiên bản Đại hội bỏ ra đội phải ghi rõ thời gian, địa điểm, yếu tắc tham dự, cũng như nội dung trọng tâm.

Bạn Đang Xem: Biên bản Đại hội chi đội nhiệm kỳ 2020 – 2021

Bên cạnh đó, các em cũng cần tham khảo thêm mẫu Kịch bản, quyết nghị để sẵn sàng thật kỹ càng cho buổi Đại hội sắp tới. Vậy mời các em cung theo dõi 3 mẫu biên phiên bản Đại hội bỏ ra đội năm học tập 2020 – 2021 trong nội dung bài viết dưới đây:

Biên phiên bản Đại hội bỏ ra đội – mẫu mã 1

Liên đội THCS……….

Chi đội:……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI bỏ ra ĐỘINăm học 2020 – 2021

Đại hội mở đầu lúc: ……giờ…..; ngày………………..

Tại phòng học lớp…. – trường trung học cơ sở …….

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời bao gồm có:

1) Thầy: …………………………………………………………………………..

2) Cô: ……………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………

Đại biểu bằng lòng dự đại hội có:……../tổng số ….. (vắng:…..có lý do:…..; không tồn tại lý do:….)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bạn …………………. điều khiển và tinh chỉnh nghi lễ đại hội (Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, Hô đáp câu khẩu hiệu Đội.)

2. Bạn …………………. Tuyên bố lý do, reviews đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch và thư cam kết đại hội.

* Đoàn quản trị đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

* Thư ký Đại hội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3. Các bạn ………….. đại diện đoàn chủ tịch phát biểu mở màn Đại hội.

4. Các bạn ……………………….. Thay mặt đại diện đoàn chủ tịch thông qua phiên bản phương hướng nhiệm vụ cho năm học ……………………….. (có report kèm theo).

5. Chúng ta ……………………….. Giới thiệu các thành viên dự Đại hội thảo chiến lược luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ……………….

a. Các bạn …………….. Lên tham luận về câu hỏi “Học tập”.

b. Bạn …………….. Lên tham luận về câu hỏi “Xây dựng Đội vững vàng mạnh”.

c. Các bạn …………….. Lên tham luận về việc “Đội viên với phong trào rèn luyện thân thể với phòng tránh những tệ nạn xã hội”.

6. Chúng ta …………….. Reviews các vị khách, những Thầy gia sư lên phạt biểu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Bạn …………….. Quản lý và điều hành biểu quyết đăng ký những danh hiệu thi đua (bằng bề ngoài giơ tay):

– tiêu chí hạnh kiểm cuối năm:

+ Số team viên có hạnh kiểm tốt là …… các bạn (đạt 100%)

+ không có đội viên làm sao hạnh kiểm nhiều loại Khá và Trung bình.

– tiêu chuẩn xếp một số loại về học tập lực cuối năm:

+ Số đội viên giành danh hiệu Học sinh tốt là …. Bạn (chiếm …%)

+ Số đội viên đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến là …. Bạn (chiếm …%)

+ Còn lại là đã đạt học lực Trung bình; không có bạn như thế nào xếp nhiều loại Yếu tuyệt Kém.

– Về số học tập sinh tốt các cấp:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– các danh hiệu phấn đấu:

+ Lớp giành danh hiệu “Chi Đội mạnh”.

– Số đội viên lên lớp là …. Bạn, đạt 100%.

8. Các bạn ……………………….. Quản lý điều hành bầu Ban lãnh đạo chi team mới:

+ Đại hội vẫn thống tốt nhất bầu những ban có tên sau vào Ban chỉ huy đội năm học ……………………….. (có biên bản bầu Ban chỉ huy chi nhóm kèm theo).

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

Ban chỉ đạo mới ra mắt, chi đội trưởng phạt biểu thừa nhận nhiệm vụ.

Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội:

9. Đại hội sẽ nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đi dự Đại hội Liên đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

6) bạn ………………………………………..

10. Các bạn ……………………. Thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội bỏ ra đội.

11. Chúng ta ……………………. Thay mặt đại diện đoàn quản trị điều hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội bỏ ra đội.

12. Bạn ……………………. Tổng kết Đại hội và làm lễ xin chào cờ bế mạc đại hội bỏ ra đội.

Xem thêm: Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn, Qcvn 24:2016/Byt

Đại hội đã hoàn thành vào lúc: ……… cùng ngày.

Phụ trách đưa ra đội T/M Đoàn công ty tịch Thư ký kết Đại hội

Biên bản Đại hội bỏ ra đội – chủng loại 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………..

CHI ĐỘI:……………………………..

………, ngày…. Tháng…..năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI bỏ ra ĐỘI Năm học 2020 – 2021

– Đại hội khai mạc thời điểm …… giờ …. Ngày …. Mon …..năm 2020

– Tại:…………………………………………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời tất cả có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

2. Đại biểu xác nhận dự Đại hội có: ……..

– Tổng số: ………………..

– (Vắng: ………..có lý do: ………không lý do: ………….)

II. Đoàn quản trị đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

IV. Thư ký Đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

V. Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ……………………………………………………….. đại diện cho Đoàn quản trị đọc báo cáo tổng kết công tác làm việc Đội và trào lưu thiếu nhi năm học tập 2019 – 2020 (có văn bản kèm theo)

2. Bạn: ……………………………………………………….. Thay mặt cho Đoàn quản trị đọc phiên bản dự thảo phương phía năm học tập 2020 – 2021 (có văn bạn dạng kèm theo)

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết và phiên bản phương hướng cho năm học tới:

4. Đăng ký những danh hiệu thi đua:

– cuối năm chi team đạt danh hiệu:…………………………………………………

– Phấn đấu: học lực giỏi: ……….. Bạn, học tập lực khá:……………. Bạn.

Hạnh kiểm Tốt…………bạn. Hạnh kiểm Khá…………..bạn.

– Đăng cam kết chỉ tiêu đạt CNBH cấp cho Liên Đội:……………bạn

5. Ban đưa ra huy bỏ ra đội của năm học 2019 – 2020 tuyên tía hết nhiệm kỳ

6. Thai Ban chỉ huy chi team mới:

+ Đại hội sẽ thống độc nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban lãnh đạo chi Đội năm học tập 2020 – 2021

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

7. Thai đại biểu đi dự Đại hội Liên Đội

+ Đại hội thống tốt nhất bầu những đại biểu có tên sau phía trên đi dự Đại hội Liên Đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

8. Các ý loài kiến phát biểu của Đại hội:

– Đại hội bỏ ra đội …………..đã thống nhất trải qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, năm học tập 2020 – 2021.

– Đại hội đã hoàn thành tốt rất đẹp lúc………giờ………cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

 

 

…………………………………

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Thư ký kết 1)

 

…………………………………

(Thư cam kết 2)

 

…………………………………

Biên bản Đại hội bỏ ra đội – mẫu mã 3

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI đưa ra ĐỘI Năm học 2020 – 2021

Hôm nay, ngày …. Mon ….. Năm 2020 tại trường đái học……………….. Mở màn Đại hội chi Đội…………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời:

Cô: …………………………………. Giáo viên, Phụ trách đưa ra đội

2. Đại biểu bằng lòng có:……/ ……. (Vắng mặt:…………………………..)

II. Câu chữ Đại hội:

1. Bạn: ………………………………… điều khiển tiến hành Nghi lễ Đại hội: kính chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.

* Tuyên ba lý do, ra mắt đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Đoàn quản trị Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Thư ký Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Cô (thầy):……………………………………………….…phát biểu mở màn Đại hội.

3. Bạn: …………………………………… đại diện Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 và bạn dạng phương hướng vận động năm học tập 2020 – 2021

4. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học tập 2020 – 2021

– Ý loài kiến của bạn: ………………………………………….

– Ý kiến của bạn: ………………………………………….

5. Bạn ……………………………. Quản lý điều hành biểu quyết đăng ký những danh hiệu thi đua (Giơ tay)

– 100% tuyệt nhất trí

6. Phát biểu của đại biểu:

– Ý loài kiến phát biểu của …………………………………………………………………….

7. Bạn: …………………………………. điều hành quản lý bầu Ban lãnh đạo Chi nhóm mới.

– thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu tiêu chuẩn BCH chi đội năm học 2020 – 2021

– thực hiện giới thiệu, ứng cử, đề cử danh sách bầu cử, trải qua danh sách thai cử (Biểu quyết bằng hình thức giơ tay)

– thai ban kiểm phiếu: Có danh sách kèm theo (Bằng hình thức giơ tay)

……………………………………………..Trưởng ban……………………………………………..Phó ban……………………………………………..Ủy viên

– Ban kiểm phiếu có tác dụng việc: trải qua thể lệ bầu cử, đại hội triển khai bầu cử, kiểm phiếu và ra mắt danh sách chúng ta trúng cử vào BCH đưa ra đội năm học tập 2020 – 2021 (Có biên phiên bản bầu cử kèm theo)

……………………………………………../…….……………………………………………../…….……………………………………………../…….

– Mời BCH đưa ra đội mới reviews và đưa ra đội trưởng phân phát biểu thừa nhận nhiệm vụ

8. Mời bạn: ………………………………….. Lên thông qua Nghị quyết của Đại hội.

9. Lễ xin chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp vào mức …….. Giờ…….phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

 

……………………………….

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 1 Đại Số 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, Cực Hay

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

…………………………………..

kimsa88
cf68