Đặc điểm khác nhau giữa cacbonhidrat với lipit

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đặc điểm không giống nhau giữa cacbohidrat với lipit?

A. Là mọi phân tử có size và cân nặng lớn

B. Tham gia vào cấu tạo tế bào

C. Dự trữ và cung ứng năng lượng cho tế bào và cơ thể

D. Cấu tạo theo hình thức đa phân


*

*

Câu 37: Những điểm lưu ý nào sau đấy là của enzim?

(1) Là phần nhiều chất được tổng hợp trong tế bào sống.

Bạn đang xem: đặc điểm khác nhau giữa cacbonhidrat với lipit

(2) thâm nhập vào cấu trúc tế bào.

(3) Là hợp hóa học cao năng.

(4) Là chất xúc tác sinh học.

(5) Là hầu hết phân tử có size và trọng lượng lớn.

(6) Được tổng đúng theo trong tế bào sống.

Xem thêm: Khoá Cửa Vân Tay Hãng Nào Tốt Nhất Hiện Nay? Top 10 Khóa Cửa Vân Tay Khách Hàng Ưa Chuộng 2022

(7) làm cho tăng vận tốc phản ứng mà không bị chuyển đổi sau khi phản ứng kết thúc.

A. 3 B. 4 C.5 D.6


Cho những ý sau: 

(1) Dự trữ tích điện trong tế bào 

(2) Tham gia cấu tạo màng sinh chất 

(3) tham gia vào kết cấu của hoocmon, diệp lục 

(4) gia nhập vào chức năng vận cồn của tế bào 

(5) Xúc tác cho những phản ứng sinh học 

Trong các ý trên gồm mấy ý đúng với phương châm của lipit vào tế bào cùng cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho các ý sau:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) thâm nhập vào cấu tạo của hoocmon, diệp lục

(4) gia nhập vào chức năng vận cồn của tế bào

(5) Xúc tác cho những phản ứng sinh học

Trong các ý trên tất cả mấy ý đúng với phương châm của lipit tròn tế bào cùng cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho các ý sau:

(1) cấu tạo theo nguyên lý đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) ko tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là links glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu tạo mạch thẳng

Trong những ý trên, tất cả mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột với glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ vào cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn khung người động vật với nấm

(3) Glucozo là vật liệu chủ yếu đến hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu trúc của & và ARN

(5) Xenlulozo tham gia kết cấu màng tế bào

Trong các nhận định trên tất cả mấy nhận định đúng với phương châm của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho những ý sau:

(1) những nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion cùng cation.

(2) Cacbon là những nguyên tố đặc trưng quan trọng cấu tạo nên những đại phân tử hữu cơ.

(3) có 2 nhiều loại nguyên tố: nguyến tố nhiều lượng và nguyên tố vi lượng.

(4) những nguyên tố chỉ tham gia cấu trúc nên các đại phân tử sinh học.

Xem thêm: Năm 2022, Hóa Vàng Ngày Nào Hóa Vàng Đẹp Năm 2021, Ngày Đẹp Hóa Vàng Tết 2022

(5) có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

Trong các ý trên, gồm mấy ý đúng về nguyên tố hóa học kết cấu nên cơ thể sống?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Điểm giống nhau giữa lục lạp cùng ti thể là gì? 

1. Có màng kép bao bọc 

2. Trong cấu trúc có đựng ADN, ARN, ribôxôm 

3. Tham gia đưa hóa tích điện trong tế bào 

4. Số lượng phụ thuộc vào nhiều loại tế bào và điều kiện môi trường 

5. Bao gồm trong tế bào động vật hoang dã và thực vật

A. 1, 2, 3, 5

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 3, 4, 5


Cho những ý sau:

(1) ADN có cấu trúc hai mạch còn ARN có cấu tạo một mạch

(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn ARN thì khong có

(3) Đơn phân của ADN có đường cùng thành phần bazo nito không giống với đối chọi phân của ARN

(4) ADN có khối lượng và size lớn rộng ARN

Trong các ý trên, bao gồm mấy ý biểu thị sự không giống nhau về kết cấu giữa ADN và ARN?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Bào quan cơ thể có những công dụng nào sau đây?

1.Hô hấp chuyển hóa tích điện thành ATP cung ứng cho tế bào hoạt động

2.Tổng hợp các chất để cấu tạo nên tế bào với cơ thể

3.Hô hấp tạo thành nhiều thành phầm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp những chất