Ngữ Pháp Tiếng Anh: Cụm Động Từ

     

Cụm rượu cồn từ trong giờ Anh (phrasal verbs) trong bài viết này bao gồm 1 000 nhiều động từ giờ Anh có phong cách thiết kế song ngữ Anh-Việt tiện nghi để tra cứu nhanh, với mục tiêu giúp fan học áp dụng vào thực tế và ghi nhớ dai những phrasal verb trong giờ Anh. Các động từ bỏ được người bạn dạng xứ dùng rất liên tiếp trong văn nói với xuất hiện không ít trong các đề thi TOEFL hay TOEIC. Bài toán hiểu và sử dụng đúng nhiều động trường đoản cú giúp bọn họ hiểu người phiên bản xứ các hơn.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh: cụm động từ


Cách tra cứu vớt nhanh cụm động từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Để tra cứu nhanh toàn bộ các phrasal verb trong giờ Anh, chúng ta dùng cú pháp Ctrl + F, sau đó, gõ tự khóa vào vỏ hộp thoại vừa hiện tại lên, tiếp nối gõ enter. Chú ý: nên làm gõ rượu cồn từ bao gồm và enter. Coi hình minh họa bên dưới về tra cứu vớt nhanh

*

Danh sách tự vựng tra cứu vãn nhanh cụm động trường đoản cú trong giờ Anh

Đây là danh sách tra cứu vãn nhanh tất cả cụm động từ (phrasal verbs) trong giờ đồng hồ Anh để bố trí song ngữ ANH-VIỆT rất giản đơn tra cứu, đặc biệt quan trọng theo thiết bị tự A, B,C…

Giải yêu thích từ viết tắt: st = s.th = something (điều, đồ gia dụng gì đó); sb = somebody (ai, người nào)

A

account for: Chiếm, giải thích

allow for: Tính đến, chu đáo đến

all along = all the time, from the beginning (without change): trong cả thời gian, ngay từ trên đầu (vẫn không nạm đổi)

ask after: Hỏi thăm mức độ khỏe

ask so for sth: Hỏi xin ai dòng gì

to ask for: đòi hỏi, yêu cầu, hỏi xin ai cái gì

ask sb in/ out: cho ai vào/ra

advance in: Tấn tới

advance on: Trình bày

advance to: Tiến tới

agree on something: Đồng ý với điều gì

agree with: Đồng ý cùng với ai, phù hợp với, xuất sắc cho

answer to: thích hợp với

answer for: chịu trách nhiệm về

attend on (upon): Hầu hạ

attend to: Chú ý

To aim at: nhắm vào

A true friend to lớn s.o: một người chúng ta tốt so với ai

to a place: mang lại một chỗ nào đó

to accuse s.o of s.th: tố giác ai về tội gì

to adapt oneself lớn (a situation): thích nghi vào một trong những hoàn cảnh

to add s.th khổng lồ another: thêm một vật vào một vật khác

to adhere to: đính vào, bám vào

to agree with s.o: đồng ý với ai

to aim at: nhắm vào

all of a sudden = suddenly, without warning (also: all at once): bất thình lình, đột nhiên ngột, ko báo trước

to argue with s.o about s.th: bất đồng quan điểm với ai về điều gì

to arrange for: bố trí cho

to arrive in: đến (một thành phố hay như là 1 đất nước)

as for: regarding, concerning (also: as to): về việc gì, tương quan đến câu hỏi gì (có thể dùng: as to)

Ví dụ: There is no doubt as lớn her intelligence; she’s the smartest one in the class. Không tồn tại điều gì nghi ngờ về trí thông minh của cô ấy ấy, cô ấy là người người thông minh tốt nhất lớp.

as soon as = just after, when : ngay lập tức sau khi, khi

Ví dụ: As soon as it started khổng lồ snow, the children ran outside with big smiles on their faces. Lúc trời bắt đầu có tuyết rơi, bè cánh trẻ chạy ùa ra với nét khía cạnh hớn hở nụ cười.

as usual = as is the general case, as is typical = như thường xuyên lệ, tức là như trường hợp tầm thường chung, tiêu biểu

at all = khổng lồ any degree (also: in the least): một nấc độ nào đó, một một chút nào đó

to attend to: chăm chú đến

At first = in the beginning, originally: new đầu, tức thì từ đầu, thoạt tiên

I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Betty.

at last = finally, after a long time: sau cùng, cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài

at least = a minimum of, no fewer (or less) than: một số bé dại nhất, về tối thiểu, ít nhất

all right = acceptable, fine; yes, okay: được rồi, gồm thể đồng ý được, tốt lắm, ổn thôi, ô kê

B

Back & forth: in a backward và forward motion: vận động tới lui, di chuyển qua lại

Ví dụ: The restless lion kept pacing back & forth along the front of its cage. Con sư tự có vẻ như nóng nảy đi tới đi lui tiếp tục dọc theo phần trước chuồng của nó.

to be about to: to be at the moment of doing something, to be ready: vào thời gian sắp làm việc gì, đang chuẩn chỉnh bị

to be over: Qua rồi

to be up lớn sb khổng lồ V: Ai kia có trọng trách phải làm cho gì

to be up to: to lớn be responsible for deciding; lớn be doing as a regular activity: chịu trách nhiệm về đưa ra quyết định điều gì, tùy ý; thao tác làm việc gì như là một hoạt động thường lệ;

Ví dụ: I don’t care whether you go to lớn the reception or not. It’s up khổng lồ you. Em không lưu ý đến việc chúng ta có đi dự buổi lễ tiếp tân đó hay không. Câu hỏi này là tùy anh quyết định.

Hi, George. I haven’t seen you in a while. What have you been up to? Chào, George. Lâu này không gặp gỡ anh. Các bước của Anh vẫn như thường xuyên chứ?

to be up = to lớn expire, khổng lồ be finished: không còn giờ, kết thúc, hết thời hạn

to bear up= lớn confirm: Xác nhận

to bear out: chịu đựng đựng

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với break

to break away= to lớn run away: Chạy trốn, thừa khỏi, thoát

break down: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc, hỏng, ko chạy được (máy móc, xe cộ cộ), phá sập xuống

break in (into+ O): Đột nhập, cắt ngang

Break up (with sb): chia tay, giải tán

to break up: bẻ nhỏ, vụn ra

break off: chảy võ một mối quan hệ, bẻ gãy, đập vỡ

to break out: xẩy ra thình lình, bộc phát

to break through: phá thủng, vỡ

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với bring

to bring about = result in: sở hữu đến, với lại

bring down = khổng lồ land: Hạ xuống

to bring on: dẫn đến, tạo ra, làm mang đến phải bàn cãi

bring out: Xuất bản

Bring up (danh từ bỏ là upbringing): dạy dỗ dỗ, nuôi đến trưởng thành

bring off: Thành công, ẵm giải

to bring to: tỉnh, hồi tỉnh

to brush up on: to nhận xét something in order khổng lồ refresh one’s memory: ôn lại mô ngì để cam kết ức về môn kia được phục hồi trở lại

to burn away: Tắt dần

burn out: Cháy trụi

to burn out: to stop functioning because of overuse; khổng lồ make tired from too much work (S): ngưng hoạt động vì sử dụng quá mức; stress vì thao tác quá sức

Ví dụ: This light bulb has burned out. Could you get another one? bóng đèn này đứt nhẵn rồi. Anh cố kỉnh dùm mẫu khác được không?

back up: Ủng hộ, nâng đỡ

bear on: Có hình ảnh hưởng, liên hệ tới

become of: xẩy ra cho

begin with: bước đầu bằng

begin at: khởi sự từ

believe in: Tin cẩn, tin có

belong to: nằm trong về

bet on: Đánh cuộc vào

To be relate to: bao gồm bà bé với ai

To belong to: của ở trong về ai

To be wounded in the leg: bị thương ở chân

To be released from prison: ra tù

To be apposed to: phản đối, chống lại

To be expect in: chuyên môn về

to be satisfied with: thỏa mãn nhu cầu với, phù hợp với

to be above s.o in the examination list: thi đậu cao hơn ai

to be accustomed to: quen thuộc với

to be accustomed to lớn doing s.th: quen làm việc gì

to be acquainted with s.o: quen biết ai

to be afraid of: sợ

to be against s.o: cản lại ai

to be anxious about s.th: nôn nóng, lo lắng về điều gì

to be appropriate for: thích hợp cho

to be astonished at s.th: bỡ ngỡ về điều gì

to be at war with (a country): gây chiến với (một khu đất nước)

to be available to: có sẵn, sẵn sàng

to be aware of: biết, dấn biết

to be bad at ( a subject): dở về môn gì

to be beneficent to s.o: từ thiện với ai

to be beside the point: quanh đó đề, lạc đề

to be brought before the judge: bị giới thiệu tòa

to be capable of doing s.th: có tác dụng làm bài toán gì

to be carried away: lớn be greatly affected by a strong feeling (S): xúc cảm mạnh do công việc gì kia gân nên

Ví dụ: Paula & Leanne were carried away by the sad movie that they saw together. Chuyên phim bi ai mà Paula với Leanne cùng xem đã làm cải hai hết sức xúc động.

to be conscious of: ý thức về

to be considerate of: ân cần, chăm chú tới

to be contempt for s.o: coi thường miệt ai

to be nội dung with: phù hợp với

to be contrary to: tương phản, trái ngược với ai

to be courteous to lớn s.o: kế hoạch sự so với ai

to be critical of: xuất xắc phê bình, hay chỉ trích về

to be destined for: được nói riêng (để làm điều gì)

to be different from: khác với

to be dressed in white: mặc thứ trắng, mặc xống áo trắng

to be eligible for: đủ điều kiện, đầy đủ tiêu chuẩn

to be engaged in doing s.th: mắc về điều gì

to be engaged to lớn s.o: đính ước với ai

to be enthusiastic about: hăng hái, say mê

to be equal to: ngang, bằng

to be essential for: quan trọng cho

to be experienced in s.th: có tay nghề về bài toán gì

to be expert in (a subject): trình độ về loại gì

to be expressive of: diễn đat, biểu lộ

to be faithful to: trung thành với

to be false to lớn s.o: giả dối đối với ai

to be familiar to: rành rẽ, quen thuộc thuộc

to be familiar with s.o: thân mật, là tình nhân của ai

to be famous for: khét tiếng về

to be fatal to lớn s.o: nguy hại đến tính mạng của con người ai

to be favourable for doing s.th: dễ dàng để làm cho gì

to be filled with tears: đầy nước mắt

to be forgetful of s.th: lamg giảm bớt trí nhớ về

to be không lấy phí from: bay khỏi

to be full of: đầy, tràn ngập

to be gallant to lớn ladies: lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm

to be good at (subject): tốt về môn gì

to be good for one’s health: giỏi cho sức mạnh của ai

to be guilty of: bao gồm tội

to be happy about: phấn chấn vì, niềm hạnh phúc vì

to be hopeful of: mong muốn về

to be hungry for s.th: khát khao điều gì

to be identical to: giống, kiểu như nhau

to be ignorant of s.th: ngần ngừ điều gì

to be important to s.o: đặc biệt quan trọng đối cùng với ai

to be in: sẽ thịnh hành, vẫn là mốt

to be in bad temper: gắt kỉnh

to be in business: đi làm việc ăn

to be in danger: nguy hiểm

to be in debt: mắc nợ

to be in favor of: ủng hộ tán thành

to be in fond of: thích

to be in for a storm: gặp gỡ bão

to be in port: vào cảng

to be in sight: trông thây, trong tầm mắt có thể nhìn thấy

to be in want of money: thiếu hụt tiền

to be indebted to s.o: mang ơn ai, mắc nợ ai

to be independent of: chủ quyền với, không chịu ràng buộc vào

to be indifferent to: cúng ơ, lãnh đạm, không vồ cập đến

to be indifferent to: bái ơ, xao lãng

to be innocent of: vô tội

to be intended for s.o: giành riêng cho ai

to be interested in: thân mật tới

to be involve in: tất cả liên quan, bám líu tới

to be jealous of: ghen tỵ về

to be kind khổng lồ s.o: đàng hoàng với ai

to be looking forward to s.t = to lớn look forward lớn s.t: ao ước mỏi

to be loyal to s.o: trung thành với chủ với ai

to be mad about: đam mê, say mê

to be made from: làm cho từ (vật được làm ra không hề giữ nguyên gia công bằng chất liệu ban đầu)

to be made of: làm bởi (vật được làm ra còn giữ chất liệu ban đầu)

to be named after: được lấy tên theo (tên một fan khác)

to be negligent of: xao lãng

to be new to lớn s.o: new lạ đối với ai

to be offended at (by) s.th: giận dữ, bực mình về câu hỏi gì

to be offended with (by) s.o: bị xúc phạm vị ai, giận ai

to be on fire: đang cháy

to be on holiday: đi nghỉ ngơi lễ

to be on the committee: là thành viên ủy ban

to be opposed to: phản nghịch đối, kháng lại

to be out of order: hư, ko hoạt động

to be over: xong kết thúc chấm dứt

to be patient with s.o: kiên nhẫn so với ai

to be perfect for doing s.th: tuyệt hảo để thao tác gì

to be pleasing lớn s.o: làm vừa ý ai, làm cho ai dễ dàng chịu

to be popular with: phổ thông so với ai

to be positive about s.th: cả quyết về điều gì

to be preferable to: yêu thích hơn

to be prepared for: sẵn sàng, chuẩn chỉnh bị

to be proud of: hãnh diện về

to be put in prison: bị tống giam

to be qualified for doing s.th: đầy đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ chuyên môn đề thao tác làm việc gì

to be ready for: sẵn sàng

to be related to: bao gồm bà bé thân trực thuộc với

to be responsible for: chiu trách nhiêm về

to be satisfactory to s.o: thỏa mãn đối với ai, làm ai hài lòng

to be sawn into small logs: cưa thành hồ hết khúc nhỏ

to be secured from (a disaster): an toàn, ko bi tai nạn

to be shocked at s.th: xúc đụng về điều gì

to be stolen from: bị trộm

to be stuck – get stuck: bị lừa gạt

to be suitable for: thích hợp với

to be superior to: vượt hơn

to be sure of: chắc hẳn chắn

to be tired from: nhọc mệt vì

to be tired of: ngán ngấy vì

to be tired of: chán

to be tired out: mệt mỏi lử, mệt mỏi lả người

to be to one’s liking: hợp với sở mê thích của ai

to be khổng lồ one’s taste: hợp với khẩu vị của ai

to be tolerant of: nhân nhượng, nhượng bộ

to be under age: bên dưới tuổi thành niên

to be under repair: đang rất được sửa chữa

to be unfit for: không phù hợp với

to be up: hết ngừng (dùng mang đến thời gian)

to be up lớn s.o: tùy ở trong vào sự quyết định của ai, tùy theo ai

to be used to doing s.th: quen thao tác làm việc gì

to be useful for: hữu ích

to be welcome to: được đón tiếp, được xin chào đón

to be well- off: nhiều (to be rich)

to be wounded in the leg: bị thưong sống chân

to become of: ra sao, xảy ra, xảy đến (cho người hay đồ bị thiếu hụt vắng)

to believe in: tin tưởng vào, tin, tin tưởng

to belong to: thuộc về, của

to bite off: cắt đứt ra

to blow away: thổi cất cánh đi

blow sb away = PLEASE ; mainly US (informal) to surprise or please someone very much : làm ai ngạc nhiên hay ưng ý lắm

ví dụ: The ending will blow you away. Phần cuối sẽ làm bạn hài lòng

to blow down: thổi vấp ngã rạp xuống

to blow off: cuốn bay đi

blow over: Thổi qua

to blow up: lớn explode, lớn destroy (or be destroyed) by explosion (S): nổ, phá huy (hoặc bị phá hủy) bằng phương pháp cho nổ; nổ tung, làm cho nổ

to blow up: lớn inflate, to fill with air (S): thổi bay hay bơm hơi

to boast about s.th khổng lồ s.o: khoe khoang, nói điêu với ai về điều gì

to burden (an animal) with s.th: chất vật gì lên một nhỏ vật

to burn down: bị thiêu hủy, cháy rụi, thổi đổ

to burn out: đứt (bóng đèn, cầu chì), không hề dùng được, thổi tắt

to burn up: cháy rụi hết, cháy ra tro, đốt hết, cháy hết, cháy tiêu

to burn up: lớn destroy completely by fire (S); lớn make angry or very annoyed (S): (also: lớn tick off): thiêu hủy trọn vẹn do lửa; khó chịu hay bực bản thân (có thể dùng: to tick off)

ví dụ: She didn’t want anyone khổng lồ see the letter, so she burned it up & threw the ashes away. Nàng không thích ai xem lá thư đó cần đốt lá thư và ném mớ tro tàn đi.

It really burns me up that he borrowed my car without asking my first. Tôi thực thụ tức giận lúc anh ấy mượn xe khá tôi mà không hỏi tôi trước.

to burst into tear: nhảy khóc

to burst out crying: phân phát khóc, bật khóc, òa lên khóc

to burst out laughing: phân phát cười, nhảy cười, phá mỉm cười lên

to be of royal blood: thuộc chiếc dõi quý tộc

to be out of the question: ngoại trừ vấn đề, ko thành vấn đề, ko thể

by heart = by memorizing: nằm trong lòng

Ví dụ: He knows many passages from Shakespeare by heart. Anh thấy thuộc lòng các đoạn thơ của Shakespeare.

by oneself = alone, without assistance: một mình, không có bất kì ai trợ giúp

C

Cụm cồn từ phrasal verb với call

call for: Mời gọi, yêu thương cầu, thích, săn sóc

call for sth : khổng lồ need or deserve a particular action, remark or chất lượng : cần hoặc xứng đáng một hành động, chú thích hay unique cụ thể

ví dụ: This calls for a celebration! việc này xứng danh phải nạp năng lượng mừng!

It’s the sort of work that calls for a high level of concentration. Đây là loại các bước cần phải tập trung cao độ

He told you that you were an idiot? Well, I don’t think that was called for (= I think it was rude and not deserved) !

call up: gọi đi lính, call điện thoại, nói lại kỉ niệm

to điện thoại tư vấn up = lớn telephone (also: to lớn give someone a call) (S – separable: tách bóc ra được): call điện thoại

call sb back (call back): to telephone someone again, or to lớn telephone someone who called you earlier : gọi điện thoại lại tín đồ đã gọi trước đó

Ví dụ: I’m a bit busy – can I gọi you back later? Tôi khá bận, anh rất có thể gọi lại tôi không?

call on/ gọi in at sb’s house: xịt thăm đơn vị ai

to call on = khổng lồ ask for a response from; visit (also: to drop in on): hotline ai trả lời, mời ai (đọc diễn văn, vạc biểu): viếng thăm

Call off = put off = cancel: hủy bỏ

to điện thoại tư vấn it a day/night = lớn stop working for the rest of the day/night: ngưng thao tác làm việc để ở trong ngày/đêm

Call in/on at sb ‘ house: xẹp thăm bên ai

Call at: ké thăm

Call up: điện thoại tư vấn đi lính, điện thoại tư vấn điện thoại, nói lại kỉ niệm

to hotline down: rày la, khiển trách, trách mắng

to điện thoại tư vấn off: bãi bỏ, hủy bỏ,bác vứt thủ tiêu

to điện thoại tư vấn on: Viếng thăm

to call s.o’s attention khổng lồ s.th: chú ý ai về điều gì

to catch cold = lớn become sick with a cold of the nose or throat: bị cảm lạnh

to catch fire: khổng lồ begin to lớn burn: bắt cháy

Ví dụ: Don’t stand too close lớn the gas stove. Your clothes may catch fire. Đừng đứng quá gần bếp gas. Áo quần của anh rất có thể bắt cháy.

catch up with: Bắt kịp

chance upon: Tình tờ gặp

to change one’s mind = to alter one’s decision or opinion: thay đổi quyết định giỏi ý kiến

close with: cho tới gần

close about: Vây lấy

consign to: giao phó cho

cry for: Khóc đòi

cry for something: Kêu đói

cry for the moon: Đòi mẫu không thể

cry with joy: Khóc vị vui

cut down on: khổng lồ reduce, khổng lồ lessen (also: lớn cut back on): bớt bớt, làm giảm bớt (có thể dùng: lớn cut back on)

cut something into: giảm vật gì thành

cut into: Nói vào, xen vào

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với care

Care about: ân cần đến

Care for = would like: Muốn, thích

Care for = take care of: quan lại tâm, chăm sóc

to care about: vồ cập tới

to care for: siêng sóc, để ý tới, thích

Carry away: mang đi, phân phát

Carry on = go on: Tiếp túc

Carry out: Tiến hành, thực hiện

Carry off = bring off: đoạt giải, chỉ chiếm đoạt

Catch on: trở yêu cầu phổ biến, thâu tóm kịp

Catch up with = keep up with= keep pace with: Theo kịp ai, chiếc gì

Chew over = think over: suy nghĩ kĩ

Check in / out: Làm thủ tục ra/vào

Check up: kiểm tra sức khỏe

Clean out: Dọn sạch, mang đi hết

Clean up: Dọn gọn gàng gàng

Clear away: lấy đi, mang đi

Clear up: có tác dụng sáng tỏ

Close down: Phá sản, tạm dừng hoạt động nhà máy

close (sth) down : If a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating: phá sản

Close in: Tiến tới

Close up: Xích lại ngay sát nhau

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với come

Come over/ round = visit: Viếng thăm, ké chơi

Come round: Hồi tỉnh

Come down =collapse: Sụp đổ

Come down = reduce: Giảm

Come down to: Là do

Come up: Đề cập đến, nhô lên, nhú lên

Come up with: Nảy ra, lóe lên

Come up against: Đương đầu, đối mặt

Come out: Xuất bản

Come out with: Tung ra sản phẩm

Come about = happen: Xảy ra

Come across: vô tình gặp

Come apart: vỡ vạc vụn, lài ra

Come along / on with: Hòa hợp, tiến triển

come in for sth : to receive blame or criticism : bị khiển trách / phê bình

Ví dụ: The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Come into: thừa kế

Come off: Thành công, long, bong ra

Count on sb for sth: Trông cậy vào ai

to come about: xảy ra

to come across: chợt thấy, bất chợt thấy, gặp mặt (bất ngờ)

come across sth : khổng lồ find something by chance : chạm chán ngẫu nhiên

Ví dụ: He came across some of his old love letters in his wife’s drawer. Anh ta bất ngờ tìm được các lá thư tình cũ trong ngăn kéo của vợ.

to come across: tình cờ, vô tình tìm ra, nhấn thấy, trông thấy

to come to: hồi tỉnh, hồi sinh, thức giấc lại, lên tới

to come lớn the point: vào thẳng vấn đề

to come under my umbrella: hãy mang lại che mặc dù cho tôi

to count on = lớn trust someone in time of need (also: khổng lồ depend on): trông hy vọng vào ai vào lúc quan trọng hay trong khi khốn khó

Cut back on / cut down on: Cắt sút (chi tiêu)

Cut in = interrupt: cắt ngang

Cut ST out off ST: Cắt vật gì ra (rời) khỏi loại gì

Cut off: Cô lập, phương pháp li, ngừng phục vụ

Cut up: phân tách nhỏ

Cross out: gạch đi, xóa đi

cross sth out : to lớn draw a line through something you have written, usually because it is wrong :

Ví dụ: If you think it’s wrong, cross it out và write it again. Nếu như bạn nghĩ nó sai, hãy gạch bỏ và viết lại vậy.

To complain of sth: phàn nàn về điều gì

Catch sight of: bắt gặp

to choose s.o for (a post): lựa chọn ai vào trong 1 chức vụ gì

to carry out: hoàn thành, thực hiện, thi hành

to catch cold: bi cảm lạnh

to catch fire: bắt lửa, phân phát cháy

to kiểm tra on: kiểm soát

to check up: thăm khám xét

to check up on: kiểm tra, coi xét

to check up on: phối kiểm

to chew up: nhai nhỏ dại ra, gặm nát

to chop up: chăt nhỏ tuổi ra, bẻ vụn ra

to clean up: vệ sinh sạch

to clear up: khích lệ, khiến cho vui, phấn khởi

to compare with: so sánh với

to complain of s.th: kêu ca, phàn nàn về chuyện gì

to condemn s.o for doing s.th: phán quyết ai về điều gì

to condemn s.o to death: phán quyết tử hình ai

to congratulate s.o on s.th: khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì

to consent to a proposal: đống ý một lời đề nghị

to count on: hi vọng ở, trông ước ao ở

to count on: tin cẩn vào

to cross out: xóa bỏ, gạch bỏ

to cure s.o of an illness: chữa trị khỏi căn bệnh cho ai

to cut off: cắt lìa ra, giảm bỏ

to cut up: cắt nhỏ, vụn ra

D

delight in: yêu thích về

depart from: Bỏ, sửa đổi

to determine (formal): to lớn discover the fact or truth about something= lớn find out

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với do

do with: chịu đựng đựng, làm được gì dựa vào có

to bởi it over: to revise, to bởi vì again (S): hiểu lại, sửa lại, làm cho lại

Ví dụ: You’d better do the letter over because it is writeen so poorly. Anh đề xuất sửa lại lá thư này vì chưng viết hèn quá.

do for a thing: tìm ra một vật

Do away with: kho bãi bỏ, kho bãi miễn

Do up = decorate: Trang trí

Do without: có tác dụng được gì mà lại không cần

to vì over: lặp lại, có tác dụng lại

to bởi vì s.th under orders: làm điều gì theo mệnh lệnh

Cụm đụng từ phrasal verb với die

Die away / die down: sút đi, nhẹ đi

Die out / die off: xuất xắc chủng

to die out: dần dần tan biến đổi hẳn

Die for: Thèm gì mang đến chết

Die of: Chết vì (bệnh gì)

to die away: lắng dịu, dần tắt, im bặt, tan đổi thay ở xa (dùng mang lại âm thanh)

to die down: sút bớt, hạ nhiệt, suy giảm

Draw back: Rút lui

Drive at: Ngụ ý, ám chỉ

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với drop

Drop in at Sb’s house: ghẹ thăm đơn vị ai

Drop off: bi quan ngủ

Drop out of school: vứt học

to drop in on: gạnh thăm, rẽ vào thăm, ké chơi

to drop in on s.o: kẹ vào thăm ai, tạt vào thăm ai

to drop out: thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi

to drop s.o a line: viết cho ai vài dòng, viết vài ba hàng

to decide upon s.th: quyết định chọn điều gì

to depend on s.o: chịu ảnh hưởng vào ai

to deprive s.o of s.th: tước đoạt đi đồ vật gi của ai

to draw up: thảo, soạn (văn kiện)

to dream of: mơ tới, mơ về

to dress up: trang điểm, chải chuốt

to drink lớn s.th: uống mừng về điều gì

drink (sth) up: to finish your drink completely : uống hết

Ví dụ: Drink up! It’s time lớn go. Hãy uống hết! Đến tiếng đi rồi.

to drive up to: lại tới

E

to over = lớn be through, lớn be finished: kế thúc, chấm dứt

End up: Kết thúc

Eat up: Ăn hết

Eat out: Ăn ngoài

to ear one’s living by doing s.th: làm nào đấy để kiếm sống

to eat up: ăn uống hết

every other (one) = every second (one), alternate (ones): bí quyết nhau luân phiên

Ví dụ: I play tennis with my father every other Saturday, so I usually play twice a month. Tôi chơi tennis với phụ vương tôi mỗi thứ 7 bí quyết tuần, vậy nghĩa là mỗi tháng tôi nghịch hai lần.

to excuse s.o for doing s.th: tha thứ đến ai bởi làm điều gì

to exempt s.o from doing s.th: miễn cho ai khỏi làm việc gì

F

Face up: Đương đầu, đối mặt

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với fall

Fall back on: Trông cậy, dựa vào

Fall in with: Mê cái gì

fall in love with SB: yêu thương ai kia sây đắm

Fall behind: chậm trễ hơn đối với dự đinh, rớt lại phía sau

Fall through = put off, cancel: Thất bại

Fall off: bớt dần

Fall down: Thất bại

to fall down the stairs: vấp ngã cầu thang

to fall off: rơi, rớt xuống – giảm, sa sút

to fall onto s.th: rơi lên trên thứ gì, bổ đè lên trên thiết bị gì

to fall over s.th: vấp yêu cầu vật gì (mà ngã)

to fall through: thất bại, hỏng

Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì

to figure out: lớn solve, to lớn find a solution (S – tách bóc rời được): lớn understand (S): tính ra, tìm ra lời giải đáp; gọi được

to figure out = to lớn solve, lớn find a solution (S): tính ra, đưa ra giải pháp

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với fill

Fill up with: Đổ đầy, đổ đầy xăng (cho xe…)

Fill out: Điền hết, điền sạch, mở rộng ra, có tác dụng rộng ra

Fill in for: Đại diện, cụ thế

to fill in: điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào mang lại đầy đủ, xẻ túc cho khá đầy đủ (đơn từ)

Cụm hễ từ phrasal verb với find

Find out: tìm ra

to find out = get information about, khổng lồ determine (S – separable): nắm tin tức về loại gì, xác định khám phá ra

to find fault with: phê bình, chỉ trích

to find fault with s.th: chỉ trích điều gì

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với feel

Feel pity for: yêu thương xót

Feel regret for: ân hận

Feel sympathy for: thông cảm

few & far between: not frequent, unusual, rare: không thường xuyên xuyên, khác thường, hiếm khi

Feel shame at: xấu hổ

to feel like + V ing: mong mỏi (làm gì)

to feel lượt thích + gerund ( V + ing): thích loại gì

to feel sorry for: to lớn pity, lớn feel compassion for (also: lớn take pity on): yêu quý hại, thương cảm, tội nghiệp mang lại ai (có thể dùng: to lớn take pity on)

Ví dụ: Don’t you feel sorry for some who has khổng lồ work the night shift? Anh có cảm thấy tội nghiệp đến ai phải đi làm việc ca tối không?

to feel up to lớn s.th: cảm xúc khỏe khoắn, thích hợp với việc gì

to fail in an examination: thi rớt

to fasten one’s eyes on: nhìn chằm chằm vào

to fix for: ấn định thời hạn cho

to force one’s way through: chèn lối đi qua

to forget s.o for s.th: quên ai về chuyện gì

for good = permanently, forever: mãi mãi, thọ bền, vĩnh cửu

for the time being: temporarily (also: for now): trong thời điểm tạm thời (có thể dùng ” for now”

G

Cụm cồn từ phrasal verb với get

Get through khổng lồ sb: Liên lac với ai

Get through = accomplish: trả tất

Get through = get over: thừa qua

Get into: Đi vào, lên (xe)

Get in: Đến, trúng cử

to get on: khổng lồ continue doing something, especially work

Ex. A) I suppose I could get on with the ironing while I’m waiting.

b) I’ll leave you lớn get on then, shall I?

LÊN XE

to get in –> chỉ dùng cho car

to get on –> tất cả phương nhân thể còn lại

XUỐNG XE

to get out of –> chỉ dùng cho car

to get off –> tất cả phương nhân thể còn lại

Get off: tháo bỏ, xuống xe, ngoài hành

Get out of = avoid: Ra khỏi, tránh

Get down: Đi xuống, ghi lại

Get sb down: làm cho ai thất vọng

Get down lớn doing: bắt đầu nghiêm túc thao tác gì

Get to lớn doing: bắt tay vào thao tác gì

to get khổng lồ = khổng lồ be able to do something special; to arrive at a place, such as home, work, etc: hoàn toàn có thể (được phép) làm cho việc gì đấy đặc biệt; đến nơi nào đó, chẳng hạn như về nhà, nơi thao tác …

to get khổng lồ = lớn be able to do something special: có thể (được phép) có tác dụng việc nào đó đặc biệt

Get round…(to doing): luân chuyển xở, trả tất

Get along / on with = come along / on with: hòa thuận, đi cùng

to get along with: khổng lồ associate or work well with; to succeed or manage in doing (also: khổng lồ get on with): hòa hợp, thuận thảo, đồng bộ, cùng tác xuất sắc với ai; thành công hay tiến triển xuất sắc đẹp trong công việc

Get St across: khiến cho cái gì được hiểu

Get at = drive at: thiệt sự ý mong muốn gì (đạt điều gì)

Get back: Trở lại

to get back = khổng lồ return (S): trở lại

to get up = to arise, khổng lồ rise from a bed; to lớn make someone arise: tỉnh dậy (dậy ngoài giường sau khi ngủ); thức tỉnh ai dậy

Get ahead: thừa trước ai

Get away with: Cuỗm theo dòng gì

Get over: thừa qua

to get over = to lớn recover from an illness; lớn accept a loss or sorrow: hồi phục sau cơn bệnh, vơi đi nổi bi thảm hay vơi sầu bởi vì mất mát

Get on one’s nerves: làm cho ai phân phát điên, chọc tức ai

to get + (sick, well, tired, wet, busy…..): bị ốm, thấy khá, mệt, ẩm ướt, bận rộn…

to get along: tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)

to get along with s.o: hòa thuân cùng với ai

to get away: trốn thoát, lìa bỏ

to get away with: ra khỏi sự trừng phạt, hình phạt tội

to get away with s.th: tránh khỏi bị khiển trách vì điều gì

to get back: trở lại, trỏ về

to get better (worse): trở cần khá hơn (kém hơn)

to get in cảm ứng with: khổng lồ communicate with, khổng lồ contact: liên lạc với, xúc tiếp với

Ví dụ: You can get in cảm ứng with him by calling the Burma Hotel. Anh hoàn toàn có thể liên lạc cùng với ông ấy bằng phương pháp gọi điện thoại thông minh về hotel Burma.

to get into: vào, bắt đầu (cãi nhau, đánh nhau), xả thân vào

to get into difficulties: gặp gỡ khó khăn, trở ngại

to get lost: đi lạc

to get married: cưới ai (lấy ai)

to get off: xuống xe, xuống bến

to get on: lên xe, đón xe pháo bus

to get on one’s nerves: khiến cho ai bực mình, tức giận, khó khăn chịu

to get out of doing s.th: né khỏi yêu cầu làm điều gì

to get over: vượt qua, phục hồi, lấy lại

to get rid of: xua đuổi đi, loại trừ, vứt đi

to get rid of = lớn eliminate, to lớn remove; to lớn discard, khổng lồ throw away: một số loại ra, xóa tẩy, quăng quật đi, ném đi

Ví dụ: Jerry tried hard to get rid of the stain on his shirt, but he never succeeded. Jerry đã rứa tẩy saạch vết bản trên loại áo sơ mi của anh, cơ mà không thành công.

to get through: xong, làm cho xong, chấm dứt việc

to get khổng lồ (a place): tới, cho nơi

to get up: thức dậy

to get used lớn (+Ving): to lớn become used to, to lớn become adjusted to: trở đề xuất quen với, trở phải thích nghi với.

Thành ngữ này tế bào tả tiến trình của sự biến hóa kiến cho người nào đó quen với cùng một tình huống, hành động, hay biến hóa thói quen.

Cụm động từ phrasal verb cùng với give

Give away: đến đi, tống đi, bật mý bí mật

Give st back: Trả lại

Give in: bỏ cuộc

Give way to: Nhượng bộ, đầu hàng

Give way lớn = give oneself up to: nhường nhịn chỗ cho ai

Give up: trường đoản cú bỏ

Give out: Phân phát, cạn kiệt

Give off: lan ra, vạc ra (mùi hương, hương thơm vị)

To give advice on: Đưa ra lời răn dạy về

Give birth to: sanh con

Give place to: nhường nhịn chỗ

Give way to: nhương bộ, chịu thua

Get victory over: chiến thắng

give s.o a ring: hotline dây nối, năng lượng điện thoại

Cụm cồn từ phrasal verb với go

Go after somebody/something: xua đuổi theo, đi theo sau ai kia / vật gì đó.

VD: David went after the robber. David chạy đuổi theo tên cướp.

Go out: Đi ra ngoài, lỗi thời

to go out: khổng lồ stop functioning; to stop burning; khổng lồ leave home or work (also: to step out): dừng hoạt động; dập tắt; bong khỏi nhà tuyệt khỏi nơi thao tác làm việc (có thể dùng: to lớn step out)

VD: Go out of class few minutes, please. Làm cho ơn đi ra phía bên ngoài lớp vài ba phút.

Go out with someone: tán tỉnh và hẹn hò với ai

VD: He often goes out with his girlfriend at the weekend. Anh ấy thường gặp gỡ và hẹn hò với bạn gái vào cuối tuần

Go through: trải qua, kiểm tra, thực hiện công việc

VD: The country is going through a period of economic instability. Đất nước vẫn trải qua thời kỳ bất ổn kinh tế

Go through with (something): kiên trì, bền bỉ, chịu đựng, trải qua cái nào đấy khó khăn/ không dễ chịu.

VD: I can’t really imagine what she’s going through. Tôi bắt buộc tưởng tượng nổi hầu như gì cô ấy đang buộc phải chịu đựng

Go for: nỗ lực giành được

Go in for: = take part in: Tham gia

VD: He went in for the Italian course. Anh ấy tham gia khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Ý

Go together: đi cùng rất nhau, tồn tại cùng với nhau.

VD: Too often greed and politics seem to go together. Lòng tham và bao gồm trị hình như luôn đi cùng rất nhau.

Go with = i) to match, lớn compare well in color or design: liên hiệp với, hài hòa về màu sắc hay giao diện dáng; ii) to date, to accompany (also: to go out with) hẹn hò, đi cùng với ai (có thể sử dụng to go out with)

Go without: tránh nhịn

Go off: Nổi giận, nổ tung, thối giữa (thức ăn)

VD: Milk went off so quickly in hot weather. Sữa nhanh hỏng trong khí hậu nóng

Go off with (someone/something) = Give away with: mang theo theo, cuỗm theo

VD: Someone’s gone off with my coffee cup. Ai này đã lấy đi bóc cà phê của tớ rồi.

to go on date with = to go out with: tất cả hẹn cùng với ai

Go ahead: Tiến lên, trở về phía trước

VD: The project will go ahead. Dự án công trình sẽ tiếp tục.

Go along (with somebody) (to somewhere): đi thuộc ai kia đến chỗ nào đó.

Xem thêm: Các Động Tác Bổ Trợ Trong Chạy Ngắn ? Kể Tên Các Động Tác Bổ Trợ Trong Chạy Ngắn

VD: I think I will go along with him to New York. Tôi nghĩ tôi cũng trở thành đi theo ông ấy cho New York.

Go back on one’s word: Không duy trì lời

VD: Going back on your promise makes you a liar. Ko giữ lời hứa hẹn sẽ biến bạn thành kẻ nói dối.

Go down: giảm, hạ (giá cả).

VD: The crime rate shows no signs of going down. Tỷ lệ tội phạm không có dấu hiệu giảm nào.

Go down with: Mắc bệnh

VD: I went down with an attack of bronchitis. Tôi mắc bệnh dịch viêm phế truất quản rồi.

Go over something: Kiểm tra, chú ý kỹ lưỡng

VD: Could you go over this report và correct any mistakes? Câu chất vấn kỹ lại bản báo cáo này với sửa lỗi nhé?

Go up: Tăng, đi lên, vào đại học

Go into: Lâm vào, điều tra, hỏi thông tin, kiểm tra

VD: I think there’s no need lớn go into it now. Tôi nghĩ không cần thiết phải điều tra điều này ngay dịp này

Go away: cút đi, đi khỏi, đi vị trí khác, đi khỏi, tách (nơi nào).

VD: If he’s bothering you, tell him khổng lồ go away. Trường hợp hắn ta đang làm cho phiền cậu, hãy bảo hắn trở nên đi.

Go beyond something: quá quá, vượt không tính (cái gì).

VD: The cost of the new machine should not go beyond $5 million. Cực hiếm của chiếc máy mới không nên vượt thừa 5 triệu đô la Mỹ.

Go round: Đủ chia, xoay, luân phiên quanh, bao gồm đủ thức ăn

VD: The wheels were going round. đều bánh xe cứ xoay vòng

Go by: đi qua, trôi qua (thời gian).

VD: Time went by so fast. Thời hạn trôi qua nhanh thật.

to go on = lớn happen; khổng lồ resume, lớn continue (also: to keep on): diễn tiến, thường xuyên trở lại, tiếp tục

VD: It goes on raining so heavily with strong wind that I cannot walk khổng lồ school. Trời mưa to lớn gió lớn khiến tôi không thể quốc bộ đến trường.

to go for something: cố gắng gắng, chọn, giành được

VD: I think I’ll go for iphone 10 plus. Em suy nghĩ em sẽ cố gắng có được iphone 10 plus.

to go for a walk: đi bộ, bách bộ, đi dạo bộ

to go for (on) a picnic: mời đi

to go in for: nghịch ham mê

to go in for: hâm mộ

to go through: kiểm soát, xem xét

to go up to: đi tới

Go up: tăng

VD: The baby’s weight going steadily up. Đứa bé nhỏ tăng cân các đều.

Go under: chìm

VD: The crowd watched as the ship went slowly under. Đám đông nhìn thấy cảnh cái thuyền chìm dần dần xuống nước.

to go with: xứng phù hợp với (đúng mốt)

to go without: nhịn, chịu thiếu thốn, tình trạng không có thứ gì đó mà bạn hay có.

VD: The đô thị has gone without electricity for two days. Tp đã sống trong cảnh mất điện hai ngày rồi.

to go wrong: hư hỏng, trục trặc, không lành

Grow out of: mập vượt khỏi

Grow up: Trưởng thành

to give advice to s.o: lý giải ai

to give birth to: sinh, đẻ ra

give into s.o: nhượng cỗ ai

to give s.o s.th: đến ai cái gì

to give s.th away: cho cái gì đi làm việc quà tặng

to give up: đầu hàng, từ bỏ, chối bỏ

H

Cụm động từ phrasal verb với hand

Hand down to lớn = pass on to: để lại (cho cố kỉnh hệ sau…)

Hand in: giao nộp (bài, tội phạm)

Hand back: giao lại

Hand over: trao trả quyền lực

Hand out = give out: phân phát

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với hang

Hang round: lảng vảng

Hang on = hold on = hold off: rứa máy (điện thoại)

Hang up (off): quắp máy

to hang up = lớn place clothes on a hook or hanger (S); lớn replace the receiver on the phone at the kết thúc of a conversation (S): máng xống áo vào móc hay móc treo; đặt lại ống nghe lên điện thoại cảm ứng sau khi xong xuôi cuộc nói chuyên

Hang out: treo ra ngoài

to hang on khổng lồ s.th: vắt chặt cái gì

to hang up: treo, móc, nhấc lên

Hold on off = put off: Chò đợi, trì hoãn

Hold back: kiểm chế

Hold up: cản ngăn / trấn lột

To hear of: Nghe nói tới

To happen to: xảy ra với

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với have

Have faith in: tin tưởng

Have a look at: nhìn

had better: giỏi hơn (thường sử dụng ở dạng rút gọn)

to have a craving for s.th: khát vọng điều gì

to have a demand for: mong muốn về

to have a dexterity in doing s.th: khéo thao tác gì

to have on: mặc, bận, đội, mang

to have s.th in one’s hand: tay cầm cố vật gì

to have to vì with: to lớn have some connection with or relationship to: có liên quan đến hay bao gồm quan hệ đến

to have time off: có thời gian rảnh, nghỉ việc ở không

to have (time) off = lớn have không lấy phí time, not khổng lồ have lớn work (also: khổng lồ take time off) (S) rãnh rỗi, chưa hẳn làm việc

to hear of: nghe nói tới

to hit below the belt: tấn công dưới thắt lưng

to hold good: giữ hiệu lực, giá trị, duy trì

to hold s.th khổng lồ the fire: hơ vật gì vào lửa

to hold still: ngồi yên, đứng yên, giữ yên

to hold up: ngăn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc

to hope for s.th: hi vọng điều gì

I

In no time: very quickly, rapidly: vô cùng nhanh, mau lẹ

Thành ngữ này rất có thể được cần sử dụng với thành ngữ at all để nhấn mạnh thêm tính chắc chắn là của lời khẳng định.

Ví dụ: We thought that the meeting would take two hours, but it was over in no time at all. Chúng tôi nghĩ về rằng cuộc họp sẽ đề xuất mất hai tiếng, mà lại ngờ đâu nó lại xong rất nhanh.

in connection with: links với, phối hợp với

in time: kịp giờ

in time to = before the time necessary to bởi sth: kịp tiếng để…, trước thời gian quan trọng để làm một vấn đề gì đó

it comes to doing s.th: tới lúc làm việc gì

It is kind of you: chúng ta thật tử tế

It is thoughtful of you: các bạn thật cẩn thận, chu đáo

Ill at ease: uncomfortable or worried in a situation : cảm xúc không thoải mái hay lo lắng về một tình huống nào đó.

Ví dụ: Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. Thủ thỉ trước đáp đông thính mang thường khiến nhiều bạn cảm thấy không thoải mái.

to introduce s.o to another: ra mắt ai cùng với một tín đồ khác

J

Cụm động từ phrasal verb với jump

Jump at a chance /an opportunity: chộp mang cơ hội

Jump at a conclusion: gấp kết luận

Jump at an order: chóng vánh nhận lời

Jump for joy: nhảy lên vì sung suóng

Jump into (out of): nhẩy vào (ra)

To jump over sth: khiêu vũ qua dòng gì

to jump over s.th: nhảy đầm qua đồ gì

to judge s.o by one’s appearance: xét fan nào về bề ngoài

K

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với keep

Keep away from = keep off: né xa

To keep out: not khổng lồ enter, not allow to enter (S): ko vào được, không được phép vào

Ví dụ: There were a large sign outside the door that said, “Danger! Keep out!” bao gồm một tấm biển bự ở phía bên ngoài cửa ghi, “Nguy hiểm! không vào được!”

Keep out of: phòng cản

Keep sb back from: rào cản ai không làm cho gì

Keep sb from = stop sb from: giữ lại ai kia khỏi, chống ai kia khỏi

Keep sb together: đính bó

Keep up: giữ lại, duy trì

Keep up with: theo kip ai

Keep on = keep ving: cứ liên tiếp làm gì

Keep pace with: theo kịp

Keep correspondence with: liên lạc thư từ

to keep away from: kị xa khỏi

to keep good time: chạy thiết yếu xác, chạy đúng giờ (đồng hồ)

to keep house: làm cho viêc nhà, làm nôi trợ

to keep in cảm ứng with: liên lạc, giao thiệp

to keep on: tiếp tục

to keep on doing s.th: tiếp tục thao tác làm việc gì

to keep out, off, away, from: tránh ra xa, sinh hoạt ngoài

to keep track of: theo dõi, ghi nhớ

to keep track of: to keep or maintain a record of; khổng lồ remember the location of: thu, đánh dấu bằng băng tốt đĩa; ghi nhớ vị trí

Ví dụ: Steve keeps track of all the long distance telephone calls related to his business that he makes from his house. Steve lưu lại tất cả những cuộc smartphone viễn liên có tương quan đến công việc của anh vì chưng anh hotline từ nhà mình.

to keep up: giữ ở một mức, cung cấp độ

to keep up with s.o: đuổi kịp ai

Knock down = pull down: kéo đổ, sụp đổ, san bằng

Knock out: hạ gục ai: hạ gục ai

To know someone from someone: minh bạch được ai cùng với ai

to knock out: tiến công bại, đánh ngất, làm bất tỉnh

to know all about s.th: biết toàn cục về bài toán gì

to know s.o by sight: biết phương diện ai, gồm nhìn thấy

to know s.o from s.o: minh bạch ai với ai

L

Lay down: ban hành, hạ vũ khí

Lay out: sắp xếp, lập dàn ý

Leave sb off = to dismiss sb: mang đến ai ngủ việc

Leave out = get rid of: đào thải cái gì, bỏ cái gì

Cụm hễ từ phrasal verb với let

Let sb down: có tác dụng ai thất vọng

Let sb in/out: cho ai vào/ra, phóng thích ai

Let sb off: tha bổng mang đến ai

to let go of s.th: buông cái gì ra

to let on: máu lộ, bộc bạch ra, đến hết

Lie down: ở nghỉ

Cụm động từ phrasal verb cùng với live

Live up to: sống xứng danh với, đạt được, giữ được

Live on: sống dựa vào, sống nhờ vào

to live from hand to lớn mouth: sống tay có tác dụng hàm nhai, kiếm được đồng làm sao xài đồng đấy

to live within one’s income: sinh sống theo trả cảnh, sinh sống theo các khoản thu nhập của mình

to live within one’s means: sinh sống trong đk cho phép

Lock up: khóa chặt ai

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với look

Look after: chăm sóc

Look at: quan liêu sát

to look at = give one’s attention to; khổng lồ watch: nhìn vào, chăm chú vào, nhìn nhìn

Look back on: lưu giữ lại hồi tuởng

Look round: quay lại nhìn

Look for: kiếm tìm kiếm

to look for = khổng lồ try to find, to tìm kiếm for: tìm kiếm kiếm, kiếm tìm khắp, săn lùng

Look forward khổng lồ ving: muốn đợi, mong chò

Look in on: kẹ thăm

Look up: tra cứu vớt (từ điển, số điện thoại)

to look up = to locate information in a directory, dictionary, book, etc. (S): xác thực thông tin torng một thư mục, danh bạ (điện thoại), vào từ điển, vào cuốn sách … tra cứu, tra cứu xem

Look into: xem xét, nghiên cứu, tra xét cẩn thận, khảo sát kỹ lưỡng

To look into: to investigate, to examine carefully (also: to check into): điều tra, thẩm tra, coi xét an ninh (có thể dùng: to kiểm tra into)

Ví dụ: The police are looking into the matter of the stolen computers. Cảnh sát đang khảo sát việc các máy vi tính bị mất cấp.

Look on: đứng chú ý thò ơ

Look out: coi chừng, trông chừng cẩn thận

to look out = lớn be careful or cautious (also: to lớn watch out); both of these idioms can occur with the preposition for: coi chừng, cẩn thận, thận trọng

Look out for: cảnh giác với

Look over: kiểm tra, xem xét, phán đoán, trông nom lại, coi lại

to look over = to lớn examine, to lớn inspect closely (also: to lớn go over, lớn read over, to check over) (S): xem xét, kiểm tra cẩn thận

Look up to: tôn trọng

Look down on: coi thường

to look down upon: khinh thường khi, khinh thường thị, khinh dễ

to look after = take care of: chăm nom, chuyên sóc

to look at: chú ý vào, trông vào

to look on with s.o: xem nhờ vào ai

to look to s.o for help: trông cậy ai góp đõ

to look up: search kiếm, tra tự điển

to look up to: kính trọng, kính mến

Lose sight of: mất hút

Lose track of: mất dấu

Lose touch with: mất liên lạc

little by little: dần dần từng chút từng chút một, từ từ

little by little = gradually, slowly (also: step by step): dần dần, tự từ

to laugh at: cười chế nhạo

to lean on: tựa lên, dựa lên

to learn s.th by heart: học tập thuộc lòng

to leave out: thiếu sót, quăng quật sót, làm cho mất

to leave s.th with s.o: để đồ vật gi lại cho ai giữ

to lie down: tựa vào vật dụng gì, nằm xuống

to long for: ý muốn đợi

M

Cụm cồn từ phrasal verb với make

Make a contribution to: góp phần

Make a decision on: quyết định

Make a fuss about: có tác dụng om xòm

to make a singer of s.o: tạo cho ai biến chuyển ca sĩ

to make a fool of s.o: tạo cho ai biến ngu ngốc

To make a success of sth: thành công xuất sắc về câu hỏi gì

Make allowance for: chiếu cố

Make out: phân biệt

To make out = to lớn do, khổng lồ succeed, to progress: thực hiện, thành công, tiến bộ

Ví dụ: Charlie didn’t make out very well on his final examinations. He may have to repeate one ore more classes. Charlie đang không làm bài thi giỏi cho lắm vào kỳ thi cuối cùng. Nó hoàn toàn có thể sẽ yêu cầu học lại vài môn.

Make up: trang điếm, bịa chuyện

Make up for: đền bù, hoà giải với ai

Make the way to: tìm đưòng đến

Make fun of: chế diễu

Make room for: chọn chỗ

To make sure= khổng lồ be sure, lớn ascertain (also: lớn make certain): ghi nhớ chắc, đoán chắc, xác minh

Ví dụ: Please make sure that you turn off the radio before you go out. Làm ơn ghi nhớ kỹ là cần tắt radio trước khi đi khỏi nhé.

Make complaint about: kêu ca, phàn nàn

to make the best of s.th: tận dụng tối đa điều gì

to make a success of s.th: thành công về loại gì

to make believe: đưa vờ, giả đò

to make clear: vun rõ, giảng, nói rõ

to make faces: nhăn nhó, nhăn mặt, làm trò khỉ

to make for the mở cửa sea: ban đầu ra khơi

to make friend: kết bạn, làm bạn

to make good: thành công (thêm giời từ bỏ “in”)

to make good time: đi nhanh chóng, mau

to make oneself pleasant to lớn s.o: mừng thầm chiều chuộng, làm hài lòng ai

to make out: thành công, tiến bộ, có kết quả

to make over: sửa đổi trang phục lại cho giống như mới

to make sense: có thể tin được, tất cả lý, đúng theo lý

to make up: Trang điểm

to hóa trang one’s mind: quyết định

Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

Miss out: vứt lỡ

Move away: bỏ đi, ra đi

Move out: gửi đi

Move in: đưa đến

Mistake sb for sb else: nhầm ai với ai

to meet halfway: điều đình, hóa giải

to meet s.o at (a place): đón ai tại 1 nơi nào

to phối up – lớn be mixed up – khổng lồ get mixed up: trộn lại, trộn lên

to mix up = lớn stir or shake well (S); to lớn confuse, to bewilder (S): khuấy, trộn, nhấp lên xuống đều; tạo nên ai bối rối, lúng túng

Ví dụ: You should set up the ingredients well before you put them n the pan. Chúng ta nhớ trộn kỹ các thành phần trước khi đổ vào chảo.

to moan like hell: than trời trách đất

N

never mind: đừng lưu chổ chính giữa đến, dưng lưu ý đến, khỏi lo

no good khổng lồ s.o: không giỏi cho ai

O

Order sb about st: không đúng ai làm cho gì

Owe st lớn sb: dành được gì nhờ vào ai

on time: đúng giờ

to object to: làm phản đối

to object khổng lồ s.th: phản nghịch đối điều gì

on purpose = for a reason, deliberately: có mục đích, tất cả chủ ý, cố ý

over and over (again): repeatedly (also: time after time, time & again): lặp lại nhiều lần (có thể dùng: time after time, time & again)

P

Pass away = lớn die: Qua đời

Pass by = go past: đi ngang qua, trôi qua

Pass on khổng lồ = hand down to: truyền lại

Pass out = to lớn faint: ngất

Cụm động từ phrasal verb với pay

Pay sb back: trả nợ ai

Pay up the dept: trả hết nợ nần

Pay attention to: chú ý

to pay attention (to): to look at & listen to lớn someone while they are speaking, khổng lồ concentrate: chú ý và lắng nghe người nào đó đã nói, để ý đến, xem xét đến, triệu tập vào.

to pay s.th for s.th: trả đồ vật gì để được chiếc gì

Point out: chỉ ra

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với pull

Pull back: rút lui

Pull down = lớn knock down: kéo đổ, san bằng

Pull in to: vào (nhà ga)

Pull st out: lấy cái gì ra

Pull over at: đỗ xe

Cụm cồn từ phrasal verb với put

Put st aside: chứa đi, để dành

Put st away: đựng đi

to put away: to lớn remove from sight, to lớn put in the proper place (S-tách ra được): to lớn put something in the place or container where it is usually kept: thu xếp lại, dẹp đi, chứa đi, đặt đúng chỗ

Put through to lớn sb: liên lac cùng với ai

Put down: hạ xuống

Put down to: lí bởi của

Put on: mặc vào; tăng cân

to put on = khổng lồ place on oneself (usually said of clothes) mang vào, nhóm (nón) thường nói về áo quần

Ex: Mary put on her coat & left the room.

Put up: dựng lên, tăng giá

Put up with: tha thứ, chịu đựng đựng, nhân nhượng

Put up for: xin ai ngủ nhờ

to put out: dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn)

Put St/ sb out: chuyển ai / đồ vật gi ra ngoài

Put off: trì hoãn

to put off = khổng lồ postpone (S): dời lại, hoãn lại, đình lại

Put down to: lí vì chưng của

Put on: mặc vào ; tăng cân

to put credit in s.o: đặt tin tưởng vào ai

to put down: bầy áp, dẹp, tiễu trừ

to put on (weight): khối lượng thêm, bự ra, lên cân

to put on: mặc, đội, sở hữu ( mũ, nón, áo quần…)

to put s.th away: cất vật gì vào nơi của nó

to put together: lắp, rắp lại, thích hợp lại cùng với nhau

Put an kết thúc to: kết thúc

Put a stop to: chấm dứt

Play an influence over: có ảnh hưởng

to pick out= to lớn choose, lớn select (S): lựa chọn lựa, lựa ra

to pick up: lựa chọn lựa, nhấc lên, vậy lên

to pick up = to lớn lift from the floor, table, etc., with one’s fingers: nhặt lên, lượm lên

Could you pick your toy up before someone falls over it? (…để bạn ta giẫm nên té thì sao?)

to pin the failure on s.o: đổ thừa thất bại là do ai

to plan on doing s.th: dự tính làm điều gì

to point out: chỉ, vạch ra

to prevent s.o from doing s.th: rào cản ai làm cho điều gì

to protect s.o from s.th: bảo vệ cho ai ngoài điều gì

to provide s.o with s.th: hỗ trợ cho ai dòng gì

Q

to quarrel about s.th: biện hộ nhau vì chưng chuyện gì

to quarrel with s.o about s.th: chiếc nhau cùng với ai về điều gì

quite a few = many : nhiều

R

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với run

Run after: tầm nã đuổi

Run away/ off from: chạy trốn

Run on st: chạy bằng, vận động bằng

Ví dụ: Why are cars which run on electricity still not used by many people? nguyên nhân xe khá chạy bởi điện không được không ít người sử dụng?

Run out (of): cạn kiệt

Run over: đè chết

Run back: quay trở lại

Run down: cắt giảm, chấm dứt phục vụ

Run into: vô tình gặp, đâm xô, lâm vào, vô tình gặp, va trán với, hốt nhiên thấy

to run across = khổng lồ come across: vô tình gặp, chạm trán với, hốt nhiên thấy

to run across s.o: tình cờ gặp lại ai

to run an errands: thao tác vặt, mua bán lặt vặt

to run away: bay ly, ra đi, trốn đi

to run away from home: bỏ nhà ra đi, trốn ngoài nhà

to run up to: chạy tới

right away = very soon, immediately (also: at once): siêu nhanh, tức thời, ngay lập tức lập tức

Ring after: điện thoại tư vấn lại sau

Ring off: tắt sản phẩm (điện thoại)

To rejoice at: mừng rõ về điều gì

to read s.th in the book: phát âm được điều gì đấy trong sách

to rejoice at (over, in) s.th: mừng rỡ về điều gì

to rely on: tin yêu vào ai

to reminds s.o of s.th: gợi (nhắc nhở) ai nhớ điều gì

to respect s.o for s.th: kính trọng ai về điều gì

to rest s.th against s.th: tựa, đấu cái gì vào mẫu gì

to rise = to lớn get up: đứng dậy

to rush at s.o: xông vào ai

S

Save up: Để giành

See about = see to: quan tiền tâm, nhằm ý

See about = lớn give attention or time lớn (also: lớn attend to, to lớn see to) lưu lại tâm đến sự việc gì, lo liệu bài toán gì, dành thời gian để làm việc gì (có thể dùng: lớn attend to, lớn see to)

Ví dụ: Who is going to lớn see about getting us a larger room for the meeting? Ai sẽ lo bài toán cho chúng tôi một căn hộ rộng hơn nhằm hội họp?

See sb off: tạm thời biệt

See sb though: dìm ra bản chất của ai

See over = go over: coi qua, đi qua

Cụm hễ từ phrasal verb với send

Send for: yêu cầu, mời gọi

Send to: đưa ai vào (bệnh viện, đơn vị tù)

Send back: trả lại

to send for s.o: nhờ cất hộ ai đến, gửi ai tới

to send s.o s.th: gửi mang đến ai mẫu gì

to send s.th lớn s.o: gửi vật gì cho ai

to mix on fire: tạo hỏa hoạn

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với set

Set out / off: khởi hành, bắt đầu

Set in: ban đầu (dùng mang đến thời tiết)

Set up: dựng lên

Set sb back: rào cản ai

to phối fire to: có tác dụng cháy, tiêu hủy

to mix on fire: đốt cháy

Set fire to: đốt cháy

to mix out: bắt đầu, ra đi, lên đường, khởi hành

Settle down: an cư lập nghiệp

Show off: khoe khoang, mặc lác

Show up: đến tới

Shop round: giao thương loanh quanh

Shut down: sập tiệm, phá sản

Shut up: ngậm mồm lại

Sit round: ngồi thủng thẳng rỗi

Sit up for: hóng ai cho tới tận khuya

Slown down: chậm rì rì lại

So far: until now, until the present time (also: up to now, as of yet): cho tới bây giờ, tính đến thời gian hiện tại (có thể dùng: up lớn now, as of yet)

Ví dụ: How many idioms have we studied in this book up khổng lồ now? đến tới bây giờ chúng ta đang học được từng nào thành ngữ vào cuốn sách này rồi?

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với stand

Stand by: ủng hộ ai

Stand out: nổi bật

Stand for: đại diện, viết tắt của, khoan dung

Stand in for: nuốm chỗ của ai

to stand a chance: gồm cơ hội, rất có thể có được

to stand for: khoan dung, chịu đựng, đại diện cho, sửa chữa cho

to stand out: nổi bật

to stand to lớn reason: rõ ràng, vừa lòng lí, nạm ý, hiển nhiên

to stand up for: đòi hỏi, bênh vực, ủng hộ

Cụm hễ từ phrasal verb với stay

Stay away from: né xa

Stay behind: nghỉ ngơi lại

Stay up: đi ngủ muộn

Stay on at: sinh hoạt lại truờng để học thêm

to stay in: ngơi nghỉ nhà

to stay out: vắng vẻ nhà, đi ra ngoài

to stay up: ngồi thức, thức

To succeed in: thành công

To speak in a whisper: nói nhỏ

Show affection for: gồm cảm tình

stick out: nhô ra, lộ ra, lòi ra

to sacrifice one’s life: hi sinh cuộc đời mình cho

to save s.o from doing s.th: giúp ai né khỏi phải làm điều gì

to say s.th khổng lồ s.o’s face: nói trực tiếp vào phương diện ai

to see about: chú ý đến, lưu giữ ý, lưu tâm

to see s.o off at (a place): tiễn ai

to serve one right: đáng tội, đáng kiếp, đáng đời

to shake hand: hợp tác chào

to show a spirit towards s.o: minh chứng tình cảm, chứng tỏ tinh thần so với ai

to show off: khoe khoang, phô trưong

to show up: hiện nay diện, gồm mặt

to smile at s.o: mỉm cưòi với ai

sooner or later = eventually, after a period of time: sớm muộn gì (tình huống có thể xảy ra, sau một khoảng chừng thời gian)

If you study Engish seriously, sooner or later you’ll become fluent.

to speak in whisper: nói nhỏ, nói thì thầm

to spend money on s.th: tiêu sài tiền về món gì

to spend money on s.th: tiêu chi phí vào vấn đề gì

(it) stands to reason: lớn be clear and logical: cụ thể và đúng theo lý

This idiom is almost always used with the pronoun subject it and is followed by a that clause. Thành ngữ này phần lớn luôn luôn được sử dụng với đại bốn it thống trị từ và gồm mệnh đề that theo sau.

Xem thêm: 4 Cách Chụp Ảnh Cccd Nên Mặc Áo Màu Gì ? Mặc Áo Gì Khi Làm Căn Cước Công Dân Đúng Quy Định

Ví dụ: It stands khổng lồ reason that a person without experience can not bởi the work as well as an experienced one. Thật ví dụ và phù hợp là một người không có kinh nghiệm không thể làm việc tốt như một người đã bao gồm kinh nghiệm.