Con vịt xấu xí phần 1

     

Hú hú dia dia, đó là một kỉ lục coi phim của tớ. Coi vào một ngày đang xong. Tại có chín tập phim à