Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học 7

     

Tài liệu bao gồm 229 trang, tuyển tập 22 chăm đề bồi dưỡng Hình học 7, tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

Bạn đang xem: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học 7

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNGChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG.Chuyên đề 1: nhị góc đối đỉnh 3.Chuyên đề 2: hai đường thẳng vuông góc 7.Chuyên đề 3: lốt hiệu nhận thấy hai đường thẳng tuy vậy song 11.Chuyên đề 4: định đề Ơ-clit. đặc thù của hai tuyến đường thẳng song song 15.Chuyên đề 5: Định lí 20.Chuyên đề 6: chứng tỏ phản chứng 24.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 7: Tổng tía góc của một tam giác 29.Chuyên đề 8: hai tam giác bởi nhau. Những trường hợp bằng nhau của hai tam giác 35.Chuyên đề 9: Tam giác cân 48.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 60.Chuyên đề 11: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông 69.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải câu hỏi 73.Chuyên đề 13: chứng minh ba điểm thẳng sản phẩm 81.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 88.Chương III: quan liêu HỆ CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.Chuyên đề 15: quan hệ tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác 96.Chuyên đề 16: tình dục giữa con đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu 100.Chuyên đề 17: quan hệ tình dục giữa cha cạnh của một tam giác 104.Chuyên đề 18: tính chất đường trung đường của tam giác 108.Chuyên đề 19: đặc điểm tia phân giác của một góc. đặc điểm ba mặt đường phân giác của tam giác 112.Chuyên đề 20: tính chất ba đường trung trực, tía đường cao của tam giác 116.Chuyên đề 21: chứng minh ba đường thẳng đồng quy 122.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 127.

Xem thêm: Ai Hỏi Cháu Cháu Học Trường Nào Đấy Chế, Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non Remix

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG song SONG.Chuyên đề 1: nhì góc đối đỉnh 133.Chuyên đề 2: hai đường thẳng vuông góc 138.Chuyên đề 3: dấu hiệu nhận ra hai con đường thẳng tuy vậy song 142.Chuyên đề 4: tiên đề Ơ-clit. đặc thù của hai tuyến đường thẳng tuy vậy song 146.Chuyên đề 5: Định lí 150.Chuyên đề 6: minh chứng phản triệu chứng 154.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 8: nhì tam giác bởi nhau. Những trường hợp cân nhau của hai tam giác 162.Chuyên đề 9: Tam giác cân nặng 168.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 175.Chuyên đề 11: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông 180.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ nhằm giải câu hỏi 185.Chuyên đề 13: minh chứng ba điểm thẳng mặt hàng 190.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 194.Chương III: quan lại HỆ CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

Xem thêm: Cách Xác Định Độ Chua Tiềm Tàng Là Độ Chua Gây Ra Bởi, Cách Xác Định Độ Chua Tiềm Tàng

Chuyên đề 15: quan hệ tình dục giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác 203.Chuyên đề 16: quan hệ tình dục giữa đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên và hình chiếu 209.Chuyên đề 17: quan hệ giới tính giữa tía cạnh của một tam giác 213.Chuyên đề 18: đặc điểm đường trung tuyến của tam giác 219.Chuyên đề 19: tính chất tia phân giác của một góc. đặc thù ba đường phân giác của tam giác 226.Chuyên đề 20: tính chất ba mặt đường trung trực, bố đường cao của tam giác 232.Chuyên đề 21: minh chứng ba mặt đường thẳng đồng quy 239.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 245.

cài tài liệu