CHƯƠNG TRÌNH DẠY TOÁN LỚP 2

     

Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 2 bộ sách Kết nối học thức với cuộc sống là chủng loại với không thiếu các câu chữ của từng tiết học giúp những thầy cô giáo tiện lợi cho vấn đề soạn và giảng dạy lớp 2 theo công tác mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Chương trình dạy toán lớp 2

Phân phối chương trình môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TuầnTiếtTên bàiTrang 
 CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Tuần 1Bài 1: Ôn tập các số cho 100 (3 tiết)
1Luyện tập6, 7 
2Luyện tập7, 8 
3Luyện tập8, 9 
Bài 2: Tia số. Số tức khắc trước, số liền sau (2 tiết)
4Tia số. Số ngay thức thì trước, số tức tốc sau10, 11 
5Luyện tập11, 12 
Tuần 2Bài 3: những thành phần của phép cộng, phép trừ (3 tiết)
6Số hạng. Tổng13 
7Số bị trừ, số trừ, hiệu.

Xem thêm: Làm Bằng Đại Học Loại Giỏi, Cách Tính Điểm Xếp Loại Bằng Đại Học Ra Sao

14 
8Luyện tập15 
Bài 4: Hơn nhát nhau bao nhiêu (2 tiết)
9Hơn, yếu nhau bao nhiêu16, 17 
10Luyện tập17, 18 
Tuần 3Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 100 (3 tiết)
11Luyện tập19, 20 
12Luyện tập20, 21 
13Luyện tập21, 22 
Bài 6: luyện tập chung (2 tiết)
14Luyện tập23, 24 
15Luyện tập24 25 
Tuần 4CHỦ ĐỀ 2: PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 20
Bài 7: Phép cùng (qua 10) trong phạm vi trăng tròn (5 tiết)
16Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 2026, 27 
17Luyện tập28, 29 
18Luyện tập29, 30 
19Luyện tập30, 31 
20Luyện tập32 
Tuần 5Bài 8: Bảng cộng (qua 10) (2 tiết)
21Bảng cộng (qua 10)33, 34 
22Luyện tập34, 35 
Bài 9: câu hỏi về thêm, bớt một số đơn vị (3 tiết)
23Giải câu hỏi về thêm một vài đơn vị36 
24Giải việc về bớt một số trong những đơn vị37 
25Luyện tập37 
Tuần 6Bài 10: rèn luyện chung (2 tiết)
26Luyện tập38, 39 
27Luyện tập39, 40 
Bài 11: Phép trừ (qua 10) vào phạm vi 20 (4 tiết)
28Phép trừ (qua 10) vào phạm vi 2041, 42 
29Luyện tập43, 44 
30Luyện tập45 
Tuần 731Luyện tập46 
Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (2 tiết)
32Bảng trừ (qua 10)47, 48 
33Luyện tập49 
Bài 13: vấn đề về các hơn, ít hơn một số trong những đơn vị (3 tiết)
34Giải bài toán về những hơn một số đơn vị50, 51 
35Giải câu hỏi về ít hơn một số trong những đơn vị51 
Tuần 836Luyện tập52 
Bài 14: luyện tập chung (3 tiết)
36Luyện tập53, 54 
37Luyện tập54 
38Luyện tập55, 56 
CHỦ ĐỀ 3: LÀM thân quen VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH
Bài 15: Ki - lô- gam (3 tiết)
39Nặng hơn, dịu hơn57, 58 
Tuần 940Ki - lô- gam59, 60 
41Luyện tập61 
Bài 16: Lít (2 tiết)
42Lít62, 63 
43Luyện tập64, 65 
Bài 17: thực hành và đề xuất với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít (2 tiết)
44Thực hành với trải nghiệm với những đơn vị Ki - lô - gam, Lít66, 67 
Tuần 1045Thực hành và trải nghiệm với những đơn vị Ki - lô - gam, Lít (tiếp)68, 69 
Bài 18: rèn luyện chung (1 tiết)
46Luyện tập chung70, 71 
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số bao gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (3 tiết)
47Phép cùng (có nhớ) số bao gồm hai chữ số với số có một chữ số72, 73 
48Luyện tập73, 74 
49Luyện tập74, 75 
Tuần 11Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số bao gồm hai chữ số với số tất cả hai chữ số (4 tiết)
50Phép cùng (có nhớ) số bao gồm hai chữ số với số bao gồm hai chữ số76 
51Luyện tập77, 78 
52Luyện tập78 
53Luyện tập79 
Bài 21: rèn luyện chung (2 tiết)
54Luyện tập80, 81 
Tuần 1255Luyện tập81, 82 
Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số gồm một chữ số (4 tiết)
56Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số tất cả một chữ số83, 84 
57Luyện tập84, 85 
58Luyện tập86 
59Luyện tập87, 88 
Tuần 13Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số bao gồm hai chữ số với số tất cả hai chữ số (5 tiết)
60Phép trừ (có nhớ) số gồm hai chữ số với số gồm hai chữ số89, 90 
61Luyện tập90, 91 
62Luyện tập91, 92 
63Luyện tập92, 93 
64Luyện tập93, 94 
Tuần 14Bài 24: rèn luyện chung (2 tiết)
65Luyện tập95, 96 
66Luyện tập96, 97 
CHỦ ĐỀ 5: LÀM quen VỚI HÌNH PHẲNG
Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, mặt đường thẳng, mặt đường cong, ba điểm thẳng hàng (2 tiết)
67Điểm, đoạn thẳng98, 99 
68Đường thẳng, con đường cong, ba điểm trực tiếp hàng100, 101 
Bài 26: Đường vội vàng khúc. Hình tứ giác (2 tiết)
69Đường vội khúc. Hình tứ giác102, 103 
Tuần 1570Luyện tập104, 105 
Bài 27: thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (2 tiết)
71Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình106, 107 
72Vẽ đoạn thẳng108, 109 
Bài 28: rèn luyện chung (1 tiết)
73Luyện tập110, 111 
CHỦ ĐỀ 6: NGÀY - GIỜ, GIỜ - PHÚT, NGÀY - THÁNG
Bài 29: Ngày - giờ, tiếng - phút (2 tiết)
74Ngày - giờ, giờ đồng hồ - phút112, 113 
Tuần 1675Xem đồng hồ114, 115 
Bài 30: Ngày - mon (2 tiết)
76Ngày - tháng116, 117 
77Luyện tập117, 118 
Bài 31: thực hành thực tế và những hiểu biết xem đồng hồ, xem lịch (2 tiết)
78Thực hành cùng trải nghiệm coi đồng hồ, coi lịch119, 120 
79Thực hành và trải nghiệm coi đồng hồ, xem kế hoạch (tiếp)121 
Tuần 17Bài 32: rèn luyện chung (1 tiết)
80Luyện tập122, 123 
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 (4 tiết)
81Ôn tập phép cộng, phép trừ vào phạm vi 20124, 125 
82Luyện tập125, 126 
83Ôn tập phép cộng, phép trừ vào phạm vi 100126, 127 
84Luyện tập128 
Tuần 18Bài 34: Ôn tập hình phẳng (2 tiết)
85Luyện tập129, 130 
86Luyện tập130, 131 
Bài 35: Ôn tập giám sát và đo lường (2 tiết)
87Luyện tập132, 133 
88Luyện tập133, 134 
Bài 36: Ôn tập tầm thường (2 tiết)
89Luyện tập135, 136 
Tuần 1990Luyện tập136, 137 
CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Bài 37: Phép nhân (2 tiết)
91Phép nhân4, 5 
92Luyện tập6 
Bài 38: vượt số, tích (2 tiết)
93Thừa số, tích7 
94Luyện tập8 
Tuần 20Bài 39: Bảng nhân 2 (2 tiết)
95Bảng nhân 29, 10 
96Luyện tập10, 11 
Bài 40: Bảng nhân 5 (2 tiết)
97Bảng nhân 512, 13 
98Luyện tập13, 14 
Bài 41: Phép phân chia (2 tiết)
99Phép chia15, 16 
Tuần 21100Luyện tập16, 17 
Bài 42: Số bị chia, số chia, mến (2 tiết)
101Số bị chia, thế chia, thương.

Xem thêm: Nơi Bán Tủ Lạnh Panasonic Inverter 152 Lít Nr-Ba178Psv1, Tủ Lạnh Panasonic Inverter 152 Lít Nr

18, 19 
102Luyện tập19, 20 
Bài 43: Bảng phân chia 2 (2 tiết)
103Bảng phân tách 221, 22 
104Luyện tập22, 23 
Tuần 22Bài 44: Bảng phân tách 5 (2 tiết)
105Bảng phân chia 524, 25 
106Luyện tập25, 26 
Bài 45: rèn luyện chung (5 tiết)
107Luyện tập27, 28 
108Luyện tập28, 29 
109Luyện tập29, 30 
Tuần 23110Luyện tập30.31 
111Luyện tập32, 33 
CHỦ ĐỀ 9: LÀM thân quen VỚI HÌNH KHỐI
Bài 46: Khối trụ, khối cầu (2 tiết)
112Khối trụ, khối cầu34, 35 
113Luyện tập35, 36 
Bài 47: luyện tập chung (2 tiết)
114Luyện tập37, 38 
Tuần 24115Luyện tập38, 39 
CHỦ ĐỀ 10: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, ngàn (2 tiết)
116Đơn vị, chục, trăm, nghìn40, 41 
117Luyện tập41, 42 
Bài 49: những số tròn trăm, tròn chục (2 tiết)
118Các số tròn trăm43, 44 
119Các số tròn chục45, 46 
Tuần 25Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục (2 tiết)
120So sánh những số tròn trăm, tròn chục47, 48 
121Luyện tập48, 49 
Bài 51: Số có cha chữ số (3 tiết)
122Số có bố chữ số50, 51 
123Luyện tập51, 52, 53 
124Luyện tập53, 54 
Tuần 26Bài 52: Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng (2 tiết)
125Viết số thành tổng những trăm, chục, solo vị55, 56 
126Luyện tập56, 57 
Bài 53: So sánh những số có bố chữ số (2 tiết)
127So sánh các số có ba chữ số58, 59 
128Luyện tập59, 60 
Bài 54: luyện tập chung (2 tiết)
129Luyện tập61, 62 
Tuần 27130Luyện tập63, 64 
CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM
Bài 55: Đề - xi - mét. Mét. Ki-lô-mét (2 tiết)
131Đề - xi - mét. Mét65, 66 
132Luyện tập67, 68 
133Ki-lô-mét69, 70 
Bài 56: reviews Tiền việt nam (1 tiết)
134Giới thiệu tiền Việt Nam71, 72 
Tuần 28Bài 57: thực hành và yêu cầu đo độ dài. (2 tiết)
135Thực hành và trải nghiệm đo độ dài.73 
136Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)74 
Bài 58: rèn luyện chung (1 tiết)
137Luyện tập75, 76 
138Luyện tập76, 77, 78 
CHỦ ĐỀ 12: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 1000
Bài 59: Phép cùng (không nhớ)trong phạm vi 1000 (2 tiết)
139Phép cùng (không nhớ)trong phạm vi 100079, 80 
Tuần 29140Luyện tập81, 82 
Bài 60: Phép cùng (có nhớ) vào phạm vi 1000 (3 tiết)
141Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 100083, 84 
142Luyện tập84, 85 
143Luyện tập85, 86 
Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (3 tiết)
144Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 100087, 88 
Tuần 30145Luyện tập88, 89 
146Luyện tập89, 90 
Bài 62: Phép trừ (có nhớ) vào phạm vi 1000 (4 tiết)
147Phép trừ (có nhớ) vào phạm vi 100091, 92 
148Luyện tập92, 93 
149Luyện tập94, 95 
Tuần 31150Luyện tập95, 96 
Bài 63: luyện tập chung (2 tiết)
151Luyện tập97 
152Luyện tập98, 99 
CHỦ ĐỀ 13: LÀM thân quen VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu (1 tiết)
153Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu100, 101 
Bài 65: Biểu đồ gia dụng tranh (2 tiết)
154Biểu trang bị tranh102, 103 
Tuần 32155Luyện tập104, 105 
Bài 66: dĩ nhiên chắn, có thể, quan yếu (1 tiết)
156Chắc chắn, gồm thể, ko thể106, 107 
Bài 67: thực hành thực tế và trải sát hoạch thập, phân loại, kiểm đếm số liệu (1 tiết)
157Thực hành cùng trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu108, 109 
CHỦ ĐỀ 14: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 68: Ôn tập những số vào phạm vi 1000 (1 tiết)
158Luyện tập110, 111 
159Luyện tập111, 112 
Tuàn 33Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ vào phạm vi 100 (3 tiết)
160Luyện tập113, 114 
161Luyện tập114, 115 
162Luyện tập115, 116 
Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (3 tiết)
163Luyện tập117, 118 
164Luyện tập119, 120 
Tuần 34165Luyện tập120, 121 
Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép phân chia (3 tiết)
166Luyện tập122, 123 
167Luyện tập123, 124 
168Luyện tập125, 126 
Bài 72: Ôn tập hình học tập (2 tiết)
169Luyện tập127, 128 
Tuần 35170Luyện tập129, 130 
Bài 73: Ôn tập giám sát (2 tiết)
171Luyện tập131, 132 
172Luyện tập132, 133 
Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu cùng lựa chọn tài năng (1 tiết)
173Luyện tập134, 135 
Bài 75: Ôn tập phổ biến (2 tiết)
174Luyện tập136, 137 
175Luyện tập137, 138