CHU VI 1 KHU ĐẤT BẰNG 360M

     

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Giả dụ tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều dài đi 8m thì khi ấy chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.Bạn đã xem: Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m


*

Nửa chu vi khu đất là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và giảm chiều rộng và dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta gồm sơ đồ chiều rộng và dài sau khi tăng và giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau thời điểm giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khi tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng lớn ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều lâu năm ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) cùng (2) Ta suy ra được diện tích khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0 bình luận (0)
*

Nếu cùngtăng chiều rộng và giảm chiều lâu năm đi 8 m thì tổng của chiều dài và chiều rộng ( Hay có cách gọi khác là nửa chu vi khu đất nền không thay đổi )

Nửa chu vi khu đất nền hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta bao gồm sơ đồ vật :

Chiều rộng lớn !____!____! Tổng là 180 m

Chiều nhiều năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị một phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = đôi mươi ( m )

Chiều dài khu đất hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và sút chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không nỗ lực đổi, khi đó ta có sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng lớn HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...

Bạn đang xem: Chu vi 1 khu đất bằng 360m

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi khu đất là :

360 : 2 = 180 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

7 +2 = 9 ( phần )

Chiều dài là :

180 : 9 x 7 = 140 ( m )

Chiều rộng lớn là :

180 - 140 = 40 ( m )

Diện tích khu đất nền là :

140 x 40 = 5600 ( m2)

Đ/S : ....

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Đúng 0
phản hồi (0) Các câu hỏi tương trường đoản cú

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Giả dụ tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc đó chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0

Một căn vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 540m. Trường hợp tăng chiều dài đồng thời sút chiều rộng lớn đi 8m thì cơ hội đó chiều dài bởi 5/4 chiều rộng. Tính diện tích s khu vườn cửa đó.

Xem thêm: Em Như Cô Gái Hãy Còn Xuân Lyrics To The Song Gái Xuân, Lời Bài Hát Gái Xuân (Từ Vũ)

Lớp 5 Toán 7 0

chu vi một khu đất HCN bằng 360m . Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8m . Thì khu đất nền đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích khu đất đo

Lớp 5 Toán 3 0

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Giả dụ tăng chiều rộng với đồng thời sút chiều nhiều năm đi 8 m lúc đó chiều lâu năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều nhiều năm đi 8m .khi đo chiều dài bởi 72 lần chiều rộng.tính diện tích khu đất đó

Lớp 5 Toán 24 0

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m . Ví như tăng chiều rộng,đồng thời giảm chiều lâu năm đi 4m thì dịp đó chiều dài bởi 7/2 chiều rộng.Tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 Lớp 5 Toán 2 0

một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 360m trường hợp tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng lớn đi 5m thì lúc đó chiều rộng bởi 3/2 chiều lâu năm .

tính diện tích khu vườn cửa hình chữ nhật?

Lớp 5 Toán 1 0

Bài Vượt vật cản Vật ( vòng 3 )

Hiệu nhì số là 197. Nếu đem số khủng chia mang đến số nhỏ nhắn được yêu thương là 6 dư 7. Kiếm tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là:235.

Tìm số tự nhiênlớn duy nhất có ba chữ số khác nhau và tất cả tổng những chữ số bởi 14. Trả lời: Số tự nhiên và thoải mái cần kiếm tìm là:950.

Xem thêm: Nên Uống Nước Đậu Đen Rang Vào Lúc Nào, Cách Làm Nước Đậu Đen Rang

Tìm số gồm bốn chữ số khác nhau có dạng a35b biết số đó phân tách hết mang đến 45. Trả lời: Số đề xuất tìm là:1350.

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều nhiều năm của nó. Nếu thêm vào chiều rộng lớn 5cm, sút chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật biến hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: diện tích hình chữ nhật đó là: 1200 cm2

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN