Chọn Câu Đúng Nhất Trong Các Câu Sau Đây

     
*
*
*
*
*

Khi cần sử dụng thước thẳng và compa để đo đường kính ngoài của miệng cốc (hình a) và 2 lần bán kính trong của ly (hình b).

kimsa88
cf68