Cho Tam Giác Abc Cân Tại A Có Góc A 20 Độ

     

cho tam giác ABC cân tại A gồm góc A= trăng tròn độ. Lấy những điểm D, E thứu tự trên cạnh AB, AC làm sao để cho góc BCD=50 độ, góc CBE=60 độ. Tính góc DEA?


*


1.cho tam giác ABC cân tại A gồm góc A= trăng tròn độ. Lấy những điểm D, E theo thứ tự trên cạnh AB, AC làm sao cho góc BCD=50 độ, góc CBE=60 độ. Tính góc DEA?2.cho tam giác nhọn ABC, mặt đường cao AH. Vẽ D làm thế nào cho AB là trung trực của HD. Vẽ E sao để cho AC là con đường trung trực của HE. DE cắt AB, AC theo máy tự sinh sống I với K.a) Tam giác IDK là tam giác gì? IB là đường gì đối cùng với tam giác IDHb) C/m: HA là tia phân giác của góc HIC 

1.cho tam giác ABC cân tại A gồm góc A= 20 độ. Lấy những điểm D, E theo thứ tự trên cạnh AB, AC sao cho góc BCD=50 độ, góc CBE=60 độ. Tính góc DEA?

2.cho tam giác nhọn ABC, mặt đường cao AH. Vẽ D làm thế nào để cho AB là trung trực của HD. Vẽ E làm thế nào để cho AC là con đường trung trực của HE. DE giảm AB, AC theo sản phẩm công nghệ tự sinh sống I cùng K.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc cân tại a có góc a 20 độ

a) Tam giác IDK là tam giác gì? IB là đường gì đối với tam giác IDH

b) C/m: HA là tia phân giác của góc HIC

 


Cho tam giác ABC cân nặng tại A(AB=AC) cùng với góc BAC=20 độ bên trên cạnh AC lấy điểm D sao để cho góc DBC= 50 độ. Trên cạnh AB rước điểm E thế nào cho góc ECB=60 độ. Tính số đo góc DEC


Cho tam giác c ABC có góc BAC=40 độ, Góc ABC=60 độ. Bên trên cạnh AB rước điểm D sao để cho góc BCD=70 độ. Trên cạnh AC lấy những điểm E với N làm sao để cho góc CBE=40 độ và góc ABN=40 độ. Call F là giao điểm của CD với BE.

a)chứng minh: tam giác BCN là tam giác cân

b)tính số đo góc BFN

c)chứng minh:AF vuông góc BC


cho tam giác ABC cân tại A có góc B = 80 độ. Trên cạnh AC đem điểm D làm thế nào cho góc DBC = 60 độ. Trên cạnh AB mang điểm E làm sao để cho góc ECB = 50o. Tính góc BDE, CED.


1.Cho tam giác ABC cân trên B. Trên AB,BC lần lượt lấy M,N sao cho AI=CK. Tất cả góc BCA=42 độ. Số đo góc KIA là...độ2.Cho tam giác ABC cân nặng tại A gồm góc A=112 độ. Trên AB,AC lần lượt rước M,N làm sao cho AM=AN. Số đo góc MNC là...độ3.Cho tam giác ABC cân nặng tại A có góc A=78 độ. điện thoại tư vấn E,F lần lượt là trung điểm AB,AC. Tất cả góc BCE=26 độ. Số đo góc AFB là...độ4.Cho tam giác ABC cân nặng tại A. điện thoại tư vấn M,N lần lượt là trung điểm AB,AC. Mang lại góc BAC=84 độ, gócABN=30 độ. Số đo góc BCM là...độ

1.Cho tam giác ABC cân trên B. Bên trên AB,BC lần lượt đem M,N sao mang lại AI=CK. Gồm góc BCA=42 độ. Số đo góc KIA là...độ

2.Cho tam giác ABC cân nặng tại A gồm góc A=112 độ. Trên AB,AC lần lượt đem M,N sao để cho AM=AN. Số đo góc MNC là...độ

3.Cho tam giác ABC cân nặng tại A có góc A=78 độ. Call E,F theo thứ tự là trung điểm AB,AC. Tất cả góc BCE=26 độ. Số đo góc AFB là...độ

4.Cho tam giác ABC cân nặng tại A. điện thoại tư vấn M,N lần lượt là trung điểm AB,AC. Mang đến góc BAC=84 độ, gócABN=30 độ. Số đo góc BCM là...độ


 Câu 4: cho tam giác ABC vuông tại A gồm AB = 8cm, AC = 6cm.

a, Tính độ nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC.

Xem thêm: Lực Chủ Yếu Giúp Máu Tuần Hoàn Liên Tục Và Theo Một Chiều Trong Hệ Mạch Được Tạo Ra Từ Đâu

b, bên trên tia đối của ria AB đem điểm D làm thế nào để cho AD = AB, đường trung tuyến BK của tam giác BCD giảm AC tại E. Tính độ dài những đoạn trực tiếp EC cùng EA.

c, minh chứng CB = CD.

 Câu 5: cho tam giác ABC bao gồm góc A = 50 độ, góc B = 60 độ, góc C = 70 độ. Hãy so sánh những cạnh của tam giác ABC.


1. Cho tam giác ABC cân nặng tại A có góc A = trăng tròn độ. Vẽ D bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AC không cất B sao cho tam giác BCD cân nặng tại C cùng góc BCD = 140 độ. Tính góc ADC2. Mang lại tam giác ABC cân nặng tại A gồm góc BAC = 108 độ. D là vấn đề nằm vào tam giác ABC làm thế nào cho góc DBC = 12 độ, góc DCB = 18 độ. Tính góc ADB3. Mang đến tam giác ABC cân nặng tại A, A = 100 độ. M phía bên trong tam giác ABC thế nào cho góc MBC = 30 độ, góc MCB = trăng tròn độ. Tính góc MAC4. Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc vs BC tại. Biết bảo hành - HC = AC. Tính c...

Xem thêm: Tại Sao Châu Phi Nghèo Và Kém Phát Triển Nhất Thế Giới? Châu Lục Nghèo Đói Nhất Thế Giới Là


Đọc tiếp

1. Mang lại tam giác ABC cân tại A có góc A = trăng tròn độ. Vẽ D trên nửa khía cạnh phẳng bờ AC không cất B làm sao cho tam giác BCD cân tại C và góc BCD = 140 độ. Tính góc ADC

2. Mang lại tam giác ABC cân tại A bao gồm góc BAC = 108 độ. D là điểm nằm vào tam giác ABC làm sao để cho góc DBC = 12 độ, góc DCB = 18 độ. Tính góc ADB

3. Cho tam giác ABC cân nặng tại A, A = 100 độ. M phía trong tam giác ABC làm sao để cho góc MBC = 30 độ, góc MCB = đôi mươi độ. Tính góc MAC

4. Cho tam giác ABC vuông trên A, vẽ AH vuông góc vs BC tại. Biết bh - HC = AC. Tính các góc ABC, ACB

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
0
0
Bài 1: đến tam giác ABC đều. Bên trên tia đối tia BC mang điểm D, bên trên tia đối tia CB đem điểm E sao cho BD=CE=BCa) C/m: tam giác ACE cânb) Tính góc DAEBài 2: đến tam giác ABC cân nặng tại A. Bên trên tia đối tia AC rước điểm D làm sao cho AD = AC. C/m tam giác BCD vuôngBài 3: cho tam giác ABC cân tại A có góc A= 40 độ. đem điểm D khác phía B đối với AC thỏa mãn góc CAD=60 độ, góc ACD=80 độ. C/m BD vuông góc AC
Đọc tiếp

Bài 1: mang lại tam giác ABC đều. Bên trên tia đối tia BC đem điểm D, trên tia đối tia CB đem điểm E làm thế nào để cho BD=CE=BC

a) C/m: tam giác ACE cân

b) Tính góc DAE

Bài 2: mang lại tam giác ABC cân nặng tại A. Bên trên tia đối tia AC rước điểm D sao cho AD = AC. C/m tam giác BCD vuông

Bài 3: cho tam giác ABC cân tại A gồm góc A= 40 độ. Mang điểm D khác phía B đối với AC đồng tình góc CAD=60 độ, góc ACD=80 độ. C/m BD vuông góc AC


Xem chi tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC = 60 độ. Những điểm D, E theo lần lượt trên các cạnhAC, AB làm thế nào để cho góc ABD = trăng tròn độ, góc ACE = 10 độ . điện thoại tư vấn I là giao điểm của BD và CE. Lấy điểm Msao cho BC là mặt đường trung trực của đoạn IM, điểm N sao cho AC là trung trực của đoạnthẳng NI. Chứng tỏ rằng MD + ND = MC.