Toán Học 5

     
*

Cho phân số 15/19 . Kiếm tìm số a làm thế nào cho khi sút tử số và mẫu số của phân số đã mang đến cùng số a thì được phân số mới có mức giá trị bằng 7/9


*

Ta có: (frac15-a19-a=frac79)

(Rightarrow7left(19-a ight)=9left(15-a ight))

(Rightarrow133-7a=135-9a)

(Rightarrow133-135=9a-7a)

(Rightarrow-2=2a)

(Rightarrow a=-1)

Vậy số phải tìm là -1


*

Tử số hơn mẫu số là:

 19 - 15 = 4 ( đơn vị chức năng )

Nếu bớt cả tử số và chủng loại số của phân số đã mang lại đi cùng một số a thì hiệu thân tử số và mẫu mã số ko đổi vẫn luôn là 4 đơn vị .

Bạn đang xem: Toán học 5

Khi đó , ta gồm sơ thứ :

Tử số : l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l 4

Mẫu số : l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l

Theo sơ đồ dùng , hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 7 = 2 ( phần )

Tử số của phân số bắt đầu là :

4 : 2 . 7 = 14 

 

=> Số a là : 

 15 - 14 = 1 

Vậy số cố kỉnh tìm là 1 


Giải:

Gọi số phải tìm là a

Ta có: (frac15-a19-a=frac79)

(Rightarrowleft(15-a ight).9=7left(19-a ight))

(Rightarrow135-9a=133-7a)

(Rightarrow9a-7a=135-133)

(Rightarrow2a=2)

(Rightarrow a=1)

Vậy số đề nghị tìm là 1


cho phần số 15/19 search số a làm sao cho khi bớt tử số và mẫu số của phân số đã mang đến cùng với số a thì được phân số mới có mức giá trị bằng 7/9


Khi giảm cả tử số và chủng loại số của một phân số mang đến cùng số A thì hiệu giữa mẫu mã số và tử số không cụ đổi.

Hiệu giữa chủng loại số với tử số là:

19 - 15 = 4

Sau khi bớt, ta bao gồm sơ đồ:

Tử số | | | | | | | | 

Mẫu số | | | | | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

9 - 7 = 2 (phần)

Giá trị một phần là:

4 : 2 = 2

Tử số sau khi bớt:

2 x 7 = 14

Số a cần tra cứu là:

15 - 14 = 1

Suy ra số a là:1


khi bot ca tu va mau đến a thi hieu giua tu va mau ko vậy doi

hieu giua 15 va 19 la 19 - 15 = 4

tu so moi la 4 : ( 7-9 ) = 2

Vay a la 15 - 2 = 13

Dap so : 13


Khi bớt cả tử và mẫu mang lại cùng một số thì hiệu giữa bọn chúng ko nắm đổi. Vậy hiệu là : 19 - 15 = 4

Ta bao gồm sơ đồ sau khoản thời gian bớt : 

Tử I___I___I___I___I___I___I___I Hiệu 4 

Mẫu I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

 Theo sơ trang bị , hiệu số phần cân nhau là : 9 - 7 = 2 ( phần )

Giá trị 1 phần là : 4 : 2 = 2 

Tử số cơ hội sau là : 2 . 7 = 14

Vậy a = 15 - 14 = 1


cho phân số (frac1519). Search a làm thế nào cho khi bớt tử số và chủng loại số của phân số đã đến cùng số a thì được phân số mới có mức giá trị bằng (frac79)


CHO PHÂN SỐ 15/19 TÌM SỐ A làm sao cho KHI BỚT TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ CỦA PHÂN SỐ ĐÃ mang lại CÙNG A THÌ ĐƯỢC PHÂN SỐ MỚI CÓ GIÁ TRỊ BẰNG 7/9

GIẢI GIÙM MÌNH TOÀN BỘ BÀI TOÁN ĐI , MÌNH SẼ TICK mang lại NGƯỜI nhanh VÀ ĐÚNG


Cho phân số (frac1519). Tra cứu số a làm sao để cho khi bớt tử số và chủng loại số của phân số đã mang đến cùng a thì được phân số có mức giá trị bằng (frac79).

Xem thêm: Khi Trả Bài Kiểm Tra Môn Toán Của Lớp 5A, Cô Giáo Nói, Just A Moment

Phân số kia là: ...............

Xem thêm: Tác Dụng Của Gương Cầu Lõm Là Gì? Tính Chất, Vị Trí Ảnh Tạo Bởi Gương Cầu Lõm


Cho Phân số 15/19 search số A làm sao cho khi sút Tử số và mẫu mã số của PS đa mang lại cùng số A thì được PS mơis có giá trị = 7/9.


Khi sút cả tử số và chủng loại số của một phân số mang lại cùng số A thì hiệu giữa chủng loại số cùng tử số không rứa đổi. Hiệu giữa chủng loại số và tử số là:

19 - 15 = 4

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | | | | | Hiệu: 4

Mẫu số | | | | | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 7 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

4 : 2 = 2

Tử số sau khi bớt:

2 x 7 = 14

Số A phải tìm là:

15 - 14 = 1

Đáp số: 1


Cho phân số 15/19. Search số a làm thế nào để cho bớócđi tử số và chủng loại số của phân số cùng số a thì được phân số mớ có giá trị bằng 7/9


Bớt cả tử số và mẫu mã số cùng một số thì hiệu không nỗ lực đổi

Hiệu của tử số và chủng loại số là :

19 - 15 = 4

Ta tất cả sơ vật dụng :

Tử : l------l------l------l------l------l------l------l

Mẫu : l------l------l------l-----l-----l------l-----l-----l-----l

Hiệu số phần cân nhau là :

9 - 7 = 2 ( phần )

Tử số sau thời điểm bớt là :

4 : 2 x 7 = 14

Vậy số a là :

15 - 14 = 1

Đ/s : 1


Cho phân số 15/37. Kiếm tìm số tự nhiên m, làm sao để cho khi giảm mẫu số của phân số đã cho đi m và không thay đổi tử số thì được phân số mới có giá trị bằng 5/6.

Cho p/s 15/19.tìm số a làm sao để cho khi giảm tử số và chủng loại số của p/s đã mang đến cùng số a thì được p/s mới có mức giá trị bằng 7/9. Góp mik nha bài bác về nhà của mik ó