CHO M GAM HỖN HỢP X GỒM CU VÀ FE3O4

     
Câu hỏi trong đề: HỆ THỐNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT Ở CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO !!


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm cu và fe3o4

*

Đáp án B

*

*


Cho 29,64 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn trong những số đó số mol Al bằng số mol Zn tan trọn vẹn trong dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ cất 179,72 gam muối hạt sunfat trung hòa và 6,72 lít (đktc) khí Z tất cả 2 khí trong các số ấy có một khí hóa nâu không tính không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 1,9. Phần trăm cân nặng của Al trong tất cả hổn hợp X là


Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong các số ấy O chiếm phần 4,6997% khối lượng. Mang đến 15,32 gam X tác dụng vừa đầy đủ với 0,644 mol H2SO4 quánh (đun nóng) ra đời 14,504 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 5,14 gam (Giả sử 100% sắt kẽm kim loại sinh ra phụ thuộc vào thanh Mg). Đốt cháy trọn vẹn 15,32 gam X bằng số lượng vừa dùng V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A bao gồm O2 với O3 tỉ lệ thành phần mol 1:1. Quý giá gần nhất của V là
Xem thêm: Em Hay Nêu Vai Trò Của Rừng Là Gì ? Câu 1 Trang 57 Sgk Công Nghệ 7

Hòa tan trọn vẹn 29,6 gam hỗn hợp H bao gồm FeS2 với CuO vào 500 gam hỗn hợp HNO3 C% (dùng dư 10% so với lượng làm phản ứng), cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 56,12 gam tất cả hổn hợp muối khan. Biết trong quy trình xảy ra phản ứng chỉ có NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá C gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Hoà tan hết 15,44 gam láo lếu hợp có Fe3O4, Fe và Al (trong đó oxi chiếm 20,725% về khối lượng) bằng 280 gam dung dịch HNO3 20,25% (dùng dư), thu được 293,96 gam hỗn hợp X và 0,896 lít hỗn hợp khí X có NO với N2O. Để chức năng tối đa các chất trong hỗn hợp X nên 450 ml dung dịch NaOH 2M. Ví như cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thấy trọng lượng chất rắn sút m gam. Quý hiếm m là


Hòa tan hết 16,32 gam các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu trong 134,4 gam dung dịch HNO3 45%, thu được hỗn hợp X (không đựng muối amoni). đến X làm phản ứng cùng với 400 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 1M cùng KOH 0,5M, chiếm được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Nung Y trong trong không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được 21,6 gam hỗn hợp Fe2O3 cùng CuO. Cô cạn Z, thu được tất cả hổn hợp chất rắn khan T. Nung T đến cân nặng không đổi, thu được 43,44 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)3 vào X gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Hòa tan trọn vẹn 17,44 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chỉ chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch đựng 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% đối với lượng nên cho bội phản ứng), xong các phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 cùng N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3). Cho dung dịch NaOH cho tới dư vàoY rồi đun nóng, không tồn tại khí bay ra. Quý hiếm của V là
Xem thêm: Cho 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Và Al Thành 2 Phần Bằng Nhau:

*