CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ TAM GIÁC ĐỀU

     

Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy là tam giác rất nhiều cạnh (2a) với thể tích bằng (a^3). Tính chiều cao (h) của hình chóp sẽ cho.Bạn đang xem: đến hình chóp sabcd gồm đáy là tam giác đa số cạnh a

Chiều cao của hình chóp (h = dfrac3VS) với (V) là thể tích khối chóp, (S) là diện tích đáy.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là tam giác đều

Do đáy là tam giác đều buộc phải (S_Delta ABC = dfracleft( 2a ight)^2sqrt 3 4 = a^2sqrt 3 )

Mà (V = dfrac13S_Delta ABC.h ) (Rightarrow h = dfrac3VS_Delta ABC = dfrac3a^3a^2sqrt 3 = sqrt 3 a)


*

*

*

*

*

Cho khối chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác những cạnh (a), (SA ot left( ABC ight)) cùng (SA = a). Tính thể tích khối chóp (S.ABC).

Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác vuông trên (C,)(AB = asqrt 5 ,)(AC = a.) ở bên cạnh (SA = 3a) và vuông góc với phương diện phẳng đáy. Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy là tam giác hầu như cạnh (2a) với thể tích bởi (a^3). Tính độ cao (h) của hình chóp sẽ cho.

Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bởi $12$ cùng (G) là giữa trung tâm tam giác (BCD). Tính thể tích (V) của khối chóp (A.GBC).

Cho tứ diện (ABCD) có (AD = 14,BC = 6). Hotline (M,N) theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (AC,BD) cùng (MN = 8). điện thoại tư vấn (alpha ) là góc giữa hai tuyến phố thẳng (BC) và (MN). Tính (sin alpha ).

Xem thêm: Top 9 Sau Surprise Đi Với Giới Từ Gì, Top 9 Sau Surprised Là To V Hay Ving 2022

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, (SA ot (ABCD)) cùng (SA = asqrt 6 ). Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông vắn cạnh $a$, (SD = dfracasqrt 17 2), hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ lên phương diện $left( ABCD ight)$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tính độ cao của khối chóp $H.SBD$ theo $a$.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi chổ chính giữa $O$, $AB = a$, $widehat BAD = 60^circ $, $SO ot left( ABCD ight)$ cùng mặt phẳng $left( SCD ight)$ chế tác với mặt dưới một góc $60^circ $. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$

Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD). Call (V) là thể tích khối chóp (S.ABCD). đem điểm (A") bên trên cạnh (SA)sao mang đến (SA = 4SA"). Khía cạnh phẳng qua (A") và tuy vậy song với lòng của hình chóp cắt những cạnh (SB), (SC), (SD) thứu tự tại các điểm (B"), (C"), (D"). Thể tích khối chóp (S.A"B"C"D")bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông. Nếu khối chóp có chiều cao bằng (asqrt 3 ) cùng thể tích là (3a^3sqrt 3 ) thì cạnh đáy có độ lâu năm là:

Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải sở hữu chiều cao với độ dài cạnh lòng lần lượt là (15 mcm) với (5 mcm). Bạn ta xếp cây nến bên trên vào trong một hộp có làm nên hộp chữ nhật sao để cho cây nến nằm khít trong hộp ( có đáy tiếp xúc như hình vẽ). Thể tích của chiếc hộp đó bằng.


Cho lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là rất nhiều cạnh (AB = 2asqrt 2 ). Biết (AC" = 8a) và sản xuất với dưới đáy một góc (45^0). Thể tích khối nhiều diện (ABCC"B") bằng

Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") hoàn toàn có thể tích bởi (V). Những điểm (M), (N), (P) thứu tự thuộc những cạnh $AA"$, $BB"$, $CC"$ làm thế nào cho $dfracAMAA" = dfrac12$, $dfracBNBB" = dfracCPCC" = dfrac23$. Thể tích khối nhiều diện (ABC.MNP) bằng


Cho tứ diện hầu như (ABCD) bao gồm cạnh bằng $3.$ call (M,,N) thứu tự là trung điểm những cạnh (AD,,BD.) rước điểm không đổi (P) bên trên cạnh (AB) (khác (A,,B)). Thể tích khối chóp (P.MNC) bằng


Cho khối chóp (S.ABCD) rất có thể tích bởi (16). Call (M), (N), (P), (Q) theo thứ tự là trung điểm của (SA), (SB), (SC), (SD). Tính thể tích khối chóp (S.MNPQ).

Xem thêm: Top 14 Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Lớp 5, Tập Làm Văn Tả Cô Giáo Lớp 5 (Chi Tiết Nhất)

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông cạnh $a$, hai mặt phẳng (left( SAB ight)) và (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với đáy, biết (SC = asqrt 3 ). Hotline (M,)(N,)(P,)(Q) lần lượt là trung điểm của (SB,)(SD,)(CD,)(BC). Tính thể tích của khối chóp (A.MNPQ).

Một lăng trụ đứng tam giác có những cạnh đáy là $11,cm$, $12,cm$, $13,cm$ và ăn diện tích xung quanh bằng $144,cm^2$. Thể tích của khối lăng trụ kia là:

Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′. Những mặt phẳng (ABC′) với (A′B′C) phân chia khối lăng trụ đã đến thành 4 khối nhiều diện. Kí hiệu H1, H2 thứu tự là khối có thể tích lớn nhất và nhỏ dại nhất trong bốn khối trên. Quý giá của (dfracV_left( H_1 ight)V_left( H_2 ight)) bằng