Cho hình bình hành abcd có tâm o

     

Ta có: (overrightarrow OA + overrightarrow BO = overrightarrow BA = overrightarrow CD ).
Bạn đang xem: Cho hình bình hành abcd có tâm o

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác phần nhiều $ABC$ cạnh $a$. Khi đó $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $


Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ cùng $AD = 3a$ thì độ dài (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:


Gọi (G) là trung tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng nhị vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ tất cả độ dài bởi bao nhiêu ?


Cho hình thoi $ABCD$ trọng điểm $O$, cạnh bằng (a) và góc (A) bởi (60^0). Kết luận nào tiếp sau đây đúng:
Xem thêm: Bói Sau Này Bạn Sẽ Lấy Ai ? Vợ/Chồng Tương Lai Của Bạn Là Ai

Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N,P$ thứu tự là trung điểm những cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bằng vec tơ nào?


Cho hình vuông vắn $ABCD$ cạnh $a$, trọng điểm $O$. Lúc đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $


Cho (Delta ABC) vuông tại (A) với (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) tất cả độ lâu năm bằng


Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn điều kiện (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải vừa lòng mệnh đề nào?


Cho hình thang $ABCD$ tất cả (AB) tuy nhiên song cùng với (CD). Mang đến $AB = 2a;CD = a$. Call (O) là trung điểm của (AD). Lúc đó :
Xem thêm: 23 Tuổi Là Tuổi Con Gì ? 23 Tuổi Con Gì? 23 Hợp Tuổi Nào? 23 Tuổi Là Tuổi Con Gì

Cho hình vuông (ABCD) gồm cạnh bằng (a). Khi ấy (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:


Cho tam giác $ABC$. Tập hợp hầu hết điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là: