Cho dãy các chất sau toluen phenyl fomat

     

Trong dãy hóa học trên, tất cả 3 hóa học bị thủy phân vào môi trương axit, sẽ là phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), triolein. Phương trình bội nghịch ứng :

*
Bạn đang xem: Cho dãy các chất sau toluen phenyl fomat

Cho dãy những chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có công dụng làm mất màu nước brom là


Cho những chất sau: axetilen, phenol, glucozơ, toluen, isopren, axit acrylic, axit oleic, etanol, anilin. Số chất làm mất đi màu nước brom ở điều kiện thường là


Cho dãy những chất: isopentan, lysin, glucozơ, isobutilen, propanal, isopren, axit metacrylic, phenylamin, m-crezol, cumen, stiren. Số hóa học trong dãy phản ứng được với nước brom là:


Cho các chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly. Số chất chức năng với dung dịch NaOH loãng, nóng là


Cho các chất : phenol, stiren, benzen, toluen, anilin, triolein, glixerol. Số chất tác dụng được cùng với nước brom là


Cho những chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất đi màu nước brom ở điều kiện thường là


Cho những chất sau : axetilen, vinylaxetilen, anđehit fomic, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, fructozơ, penta-1,3-điin. Số hóa học tham gia phản bội ứng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư tất cả kết tủa rubi nhạt là
Xem thêm: Các Mỏ Khoáng Sản Ở Việt Nam, Bài 26: Đặc Điểm Tài Nguyên Khoáng Sản Việt Nam

Cho các chất sau: axetilen, fomanđehit, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, anbumin, natri fomat, axeton, but-1-in. Số chất hoàn toàn có thể tạo kết tủa khi tác dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 là


Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có công dụng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là


Trong số các chất : metyl axetat, tristearin, Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, alanin, protein. Số chất tham gia làm phản ứng thủy phân là


Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là


Cho những hợp chất: glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic, axit fomic, metyl fomat, axetilen, but-2-in, vinyl axetilen. Số hợp chất có khả năng khử được ion Ag+ trong hỗn hợp AgNO3/NH3 khi đun cho nóng là:


Cho những chất sau: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol, m-xilen. Trong số chất trên, số hóa học phản ứng cùng với NaOH là
Xem thêm: Xe Máy Cũ Trả Góp Hà Nội Uy Tín, Xe Máy Cũ Hà Nội Giá Rẻ, Bán Xe Máy Cũ Chất Lượng

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam