Cho A Gam Hỗn Hợp A Gồm Feo Cuo Fe2O3

     

Cho a gam hỗn hợp A có oxit FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tính năng hoàn toàn với số lượng vừa đủ 250ml hỗn hợp HNO3 khi đun cho nóng nhẹ, thu được hỗn hợp B cùng 3,316 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí C bao gồm NO2 với NO tất cả tỉ khối đối với khí hidro là 20,143. Tính a

 Cho a gam tất cả hổn hợp A gồm oxit FeO, CuO, Fe2O3 bao gồm số mol bằng nhau chức năng hoàn toàn với số lượng vừa đủ 250ml hỗn hợp HNO3 khi đun cho nóng nhẹ, thu được hỗn hợp B và 3,316 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí C có NO2 cùng NO có tỉ khối đối với khí hidro là 20,143. Tính a


*

Ta có hệ(egincases n_NO_2 + n_NO=dfrac3,13622,4=0,14 \ 46.n_NO_2 + 30n_NO=2.20,143.0,14=5,64 endcasesLeftrightarrow egincasesx=0,09 \y=0,05 endcases)Đặt (n_FeO=n_CuO=n_Fe_3O_4=z)Áp dụng bảo toàn e:( z+z=0,09+0,05.3 Leftrightarrow z=0,12)(Rightarrow a=0,12(72+80+232)=46,08 )


Câu 3: đến a (g) hỗn hợp A gồm FeO, CuO, Fe3O4 gồm số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với số lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3. Lúc đun nóng nhẹ được hỗn hợp B với 3,135 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 bằng 20,143. Cực hiếm của a cùng nồng độ HNo3 là?

 


Theo gt ta có: $n_NO_2=0,09(mol);n_NO=0,05(mol)$

Quy các thành phần hỗn hợp về sắt (4x mol); Cu (x mol); O (6x mol)

Bảo toàn e ta có: $4x.3+2x-6x.2=0,24$

$Rightarrow x=0,12(mol)$

$Rightarrow a=46,08(g)$

Dùng phương trình $H^+$ suy ra $n_HNO_3=1,82(mol)$

$Rightarrow C_M/HNO_3=7,28M$


Cho a gam lếu hợp gồm 3 oxit: FeO, CuO, Fe3O4 có số mol bởi nhau công dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch HNO3 khi đun nóng vơi thu được dung dịch B và 3,136 lit (đktc) hỗn hợp khí C có NO2 và NO gồm tỉ khối đối với H2 là 19.

Bạn đang xem: Cho a gam hỗn hợp a gồm feo cuo fe2o3

a) Gía trị của a là?

b) Tính số mol HNO3 phản ứng.


a) Gọi (left{eginmatrixn_NO_2=aleft(mol ight)\n_NO=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

Ta lập HPT: (left{eginmatrixa+b=dfrac3,13622,4=0,14\46a+30b=0,14cdot19cdot2endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,07\b=0,07endmatrix ight.)

Gọi (n_FeO=n_CuO=n_Fe_3O_4=xleft(mol ight))

Coi lếu hợp ban đầu gồm fe (4x mol), Cu (x mol) và O (6x mol)

Bảo toàn electron: (3n_Fe+2n_Cu=2n_O+n_NO_2+3n_NO)

(Rightarrow12x+2x=12x+0,07+3cdot0,07) (Leftrightarrow x=0,14)

(Rightarrow a=m_hh=72cdot0,14+80cdot0,14+232cdot0,14=53,76left(g ight))

b) Ta có: (n_HNO_3left(p.ứ ight)=n_eleft(trao.đổi ight)+n_NO_2+n_NO=0,07+0,07cdot3+0,07+0,07=0,42left(mol ight))

 

 

 

 


Đúng 2
Bình luận (0)
Hòa tan hoàn toàn 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 cùng Fe(NO3)2 buộc phải vừa đủ dung dịch lếu hợp gồm 1,04 mol HCl và 0,08 mol HNO3 đun nhẹ, thu được dung dịch Y cùng 2,24 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc) tất cả tỉ khối so với H2 là 10,8 tất cả hai khí ko màu trong số ấy có một khí hóa nâu trong ko khí. Mang lại dung dịch Y tính năng với một lượng hỗn hợp AgNO3 toàn diện thu được m gam kết tủa với dung dịch T. Cho dung dịch T công dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thanh lọc kết tủa nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 20,8...
Đọc tiếp

Hòa tan hoàn toàn 17,32 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 nên vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl cùng 0,08 mol HNO3 đun nhẹ, thu được dung dịch Y với 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 10,8 bao gồm hai khí ko màu trong các số đó có một khí hóa nâu trong không khí. Mang đến dung dịch Y công dụng với một lượng dung dịch AgNO3 đầy đủ thu được m gam kết tủa với dung dịch T. đến dung dịch T tác dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp NaOH, lọc kết tủa nung đến khối lượng không thay đổi thu được 20,8 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, quý hiếm của m là

A. 152,48.

B. 150,32.

C. 151,40.

D. 153,56.


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

Gọi a, b với c thứu tự là số mol của Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2.

Hỗn phù hợp khí Y gồm NO (0,07 mol) cùng H2 (0,03 mol).

Cho 8,66 gam X tính năng với dung dịch tất cả hổn hợp HCl và HNO3 thì

*

Cho Y chức năng với NaOH, thanh lọc kết tủa đun cho nóng thu được 10,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn tất cả MgO (a mol) với Fe2O3 (1,5b + 0,5c) mol. Trường đoản cú dữ kiện đề bài xích ta tất cả hệ sau

*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Hòa tan hoàn toàn 17,32 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg, Fe3O4 cùng Fe(NO3)2 phải vừa đầy đủ dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl cùng 0,08 mol HNO3 đun nhẹ, thu được hỗn hợp Y và 2,24 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 10,8 có hai khí không màu trong số ấy có một khí hóa nâu trong không khí. Mang đến dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3 trọn vẹn thu được m gam kết tủa cùng dung dịch T. Cho dung dịch T tính năng với một lượng dư dung dịch NaOH, thanh lọc kết tủa nung đến trọng lượng không đổi thu được 20,8...
Đọc tiếp

Hòa tan hoàn toàn 17,32 gam hỗn hợp X có Mg, Fe3O4 cùng Fe(NO3)2 phải vừa đủ dung dịch láo hợp tất cả 1,04 mol HCl và 0,08 mol HNO3 đun nhẹ, thu được hỗn hợp Y cùng 2,24 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 là 10,8 bao gồm hai khí không màu trong các số ấy có một khí hóa nâu trong không khí. Mang đến dung dịch Y chức năng với một lượng dung dịch AgNO3 toàn diện thu được m gam kết tủa với dung dịch T. Mang đến dung dịch T tác dụng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, thanh lọc kết tủa nung đến khối lượng không thay đổi thu được 20,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, quý giá của m là

A. 152,48

B. 150,32

C. 151,40

D. 153,56


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học tập
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Dung dịch A đựng a mol HCl và b mol HNO3. Mang đến A tác dụng với một lượng vừa đủ m gam Al thu được dung dịch B cùng 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) bao gồm NO, N2O với H2 gồm tỉ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với cùng 1 lượng O2 vừa đủ với đun nóng mang đến phản ứng hoàn toàn, rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) bay rA. Quý hiếm của a và b tương xứng là: A. 0,1 và 2. B. 1 cùng 0,2. C. 2 và 0,1. D. 0,2 và 1.
Đọc tiếp

Dung dịch A chứa a mol HCl cùng b mol HNO3. đến A tính năng với một lượng vùa dùng m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí C (đktc) bao gồm NO, N2O và H2 tất cả tỉ khối đối với H2 là 8,5. Trộn C với 1 lượng O2 vừa đủ với đun nóng mang lại phản ứng hoàn toàn, rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy sót lại 0,56 lít khí (đktc) bay rA. cực hiếm của a với b khớp ứng là:

A. 0,1 cùng 2.

B. 1 và 0,2.

C. 2 cùng 0,1.

D.

Xem thêm: Đố Mẹo: Câu Này Nghĩa Là Gì: 1' => 4 = 1505, Câu Này Nghĩa Là Gì: 1' => 4 = 1505

0,2 với 1.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Dung dịch A đựng a mol HCl cùng b mol HNO3. Mang lại A chức năng với một lượng vùa dùng m gam Al thu được hỗn hợp B và 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí C (đktc) có NO, N2O cùng H2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với một lượng O2 vừa đủ với đun nóng mang lại phản ứng trả toàn, rồi dẫn khí nhận được qua hỗn hợp NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) thoát rA. Giá trị của a cùng b tương xứng là: A. 0,1 cùng 2 B. 1 cùng 0,2 C. 2 và 0,1 D. 0,2 với 1
Đọc tiếp

Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3. Cho A tác dụng với một số lượng vừa dùng m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O cùng H2 gồm tỉ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với 1 lượng O2 vừa đủ cùng đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, rồi dẫn khí nhận được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) bay rA. quý hiếm của a và b khớp ứng là:

A. 0,1 cùng 2

B. 1 cùng 0,2

C. 2 cùng 0,1

D. 0,2 và 1


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

Chú ý: tất cả H2 nênNO 3- đã hết; N2O không chức năng với O2.

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Hỗn hòa hợp X gồm FeS2 và MS tất cả số mol tương đồng (M là sắt kẽm kim loại có hoá trị ko đổi). đến 6,51g X công dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thu được hỗn hợp A và 13,216 lít tất cả hổn hợp khí B (đktc) có cân nặng là 26,34 gam bao gồm NO2 và NO. Mang lại A công dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được m gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của FeS2 trong X là: A. 44,7%. B. 33,6%. C. 55,3%. D. 66,4%.
Đọc tiếp

Hỗn thích hợp X tất cả FeS2 cùng MS có số mol giống hệt (M là sắt kẽm kim loại có hoá trị không đổi). Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, nấu nóng thu được hỗn hợp A với 13,216 lít tất cả hổn hợp khí B (đktc) có cân nặng là 26,34 gam tất cả NO2 với NO. đến A tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được m gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của FeS2 trong X là:

A. 44,7%.

B. 33,6%.

C. 55,3%.

D. 66,4%.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án C

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Nung m gam hỗn hợp T bao gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe(NO3)2 (4x mol) với Mg (x mol) vào bình kín đáo có chứa 2,24 lít khí O2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 84 gam hỗn hợp rắn X bao gồm MgO, Fe2O3 và hỗn hợp Y bao gồm 3 khí cùng hơi. Mang lại m gam T chức năng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được hỗn hợp C cùng 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí có NO và CO2. Cho C tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,825 mol NaOH, chiếm được 0,56 lít khí duy nhất. Xác suất số mol của FeCO3 vào T là A. 17,17%. B. 18,18%. C. 19,19%. D...
Đọc tiếp

Nung m gam tất cả hổn hợp T gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe(NO3)2 (4x mol) và Mg (x mol) trong bình kín đáo có chứa 2,24 lít khí O2. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 84 gam các thành phần hỗn hợp rắn X tất cả MgO, Fe2O3 và tất cả hổn hợp Y tất cả 3 khí và hơi. đến m gam T tính năng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch C cùng 8,96 lít tất cả hổn hợp khí có NO và CO2. Cho C công dụng vừa đầy đủ với dung dịch cất 2,825 mol NaOH, chiếm được 0,56 lít khí duy nhất. Xác suất số mol của FeCO3 vào T là

A. 17,17%.

B. 18,18%.

C. 19,19%.

D.

Xem thêm: What Does 'Men Make Houses, Women Make Homes' Mean In Modern Time? ?

20,20%.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)