Cho 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Và Al

     
*Bạn đang xem: Cho 7.8 gam hỗn hợp mg và al

Hòa tan hoàn toàn 7,8g tất cả hổn hợp Mg và Al cào dd HCl thì thu được 8,96l khí hidroa) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong lếu hợpb) lúc cô cạn dd sau PƯ thu được từng nào gam muối hạt khanGiúp mình cấp tốc đi mn ạ


*

Ừ giúp nhanh đi nà :"> Lần ni mà lại biết công dụng còn đăng tải coi chừng đó

------------------------------------

(n_H_2=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight))

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg, Al

Pt: (Mg+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2) (1)

x ( ightarrow) x

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2) (2)

y ( ightarrow) 3y/2

(1)(2)(Rightarrowleft{eginmatrixx+1,5y=0,4\24x+27y=7,8endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,1\y=0,2endmatrix ight.)

(\%Mg=dfrac0,1.247,8.100=30,77\%)

(\%Al=dfrac0,2.277,8.100=69,23\%)

b) (n_MgCl_2=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(n_AlCl_3=dfrac0,2.22=0,2left(mol ight))

mMuối = (0,1.95+0,2.133,5=36,2left(g ight))

( ko thì giải theo định lao lý bảo toàn cân nặng ..v.v )
Xem thêm: Hex - Draw The Structure Of

Đúng 1
Bình luận (9)


Xem thêm: Phép Quân Điền Là Gì? Có Tác Dung Như Thế Nào Là Chế Độ Quân Điền Là Gì?

*

Theo đề bài xích ta có : nH2 = 8,96/22,4=0,4 mol

Gọi x là số mol của H2 thu được PTHH1

Số mol của H2 thu được sinh hoạt PTHH 2 là 0,4-x mol

Ta tất cả PTHH :

(left(1 ight)Mg+2HCl ightarrow MgCl2+H2uparrow)

xmol........................xmol.......xmol

(left(2 ight)2Al+6HCl ightarrow2AlCl3+3H2uparrow)

2/3(0,4-x)mol.........2/3(0,4-x)mol...(0,4-x)mol

Ta cs PT : 24x + 27.(dfrac23left(0,4-x ight)=7,8)

Giải ra ta được x = 0,1 mol

a) Ta tất cả : (left{eginmatrixnMg=x=0,1left(mol ight)\nAl=dfrac23left(0,4-0,1 ight)=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrix\%mMg=dfracleft(0,1.24 ight).1007,8approx30,77\%\\%mAl=100\%-30,77\%=69,23\%endmatrix ight.)

b) Ta tất cả : (left{eginmatrixnMgCl2=nMg=0,1left(mol ight)\nAlCl3=nAl=0,2left(mol ight)endmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixmMgCl2=0,1.95=9,5left(g ight)\mAlCl3=0,2.133,5=26,7left(g ight)endmatrix ight.)=> mhh(_mu extối-khan-thu- extđ extư extợc=mMgCl2+mAlCl3=9,5+26,7=36,2left(g ight))