HIỆN NAY MẸ HƠN CON 32 TUỔI SAU 3 NĂM NỮA TUỔI MẸ GẤP 5 LẦN TUỔI CON TÍNH TUỔI MỖI NGƯỜI HIỆN NAY

     
*

Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay là bao nhiêu?


*

CHA HƠN con 32 TUỔI. SAU 4 NĂM NỮA THÌ TUỔI phụ vương GẤP 3 LẦN TUỔI CON. HỎI TUỔI cha VÀ TUỔI con HIỆN ni LÀ BAO NHIÊU TUỔI ?


*

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên thân phụ luôn luôn luôn hơn bé 32 tuổi

Coi tuổi nhỏ là một trong những phần thì tuổi thân phụ là 3 phần bằng nhau như thế

Hiệu số tuổi bằng nhau là:

3-1=2(tuổi)

Tuổi con là:

32:2*1=12(tuổi)

Tuổi cha là:

12+32=44(tuổi)

Đ/S:cha:44 tuổi

con:12 tuổi

tích mình nha

 


cha hơn bé 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì cha vẫn hơn nhỏ 32 tuổi . Ta tất cả sơ đồ biểu hiện số tuổi của hai thân phụ con sau 4 năm nữa :

con : I----I

cha : I----I----I----I

tuổi con sau 4 năm nữa là :

32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

tuổi cha bây giờ là :

12 + 32 = 44 ( tuổi )

đáp số : con : 12 tuổi 

phụ thân : 44 tuổi

 


Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay là từng nào là từng nào tuổi?Trả lời:Tuổi nhỏ là: ............. Tuổi.Tuổi phụ thân là: .............. Tuổi


giải 

tuổi thân phụ : I----------I-----------I-----------I

tuổi nhỏ : I----------I

hiệu số phần đều bằng nhau là :

3 - 1 = 2

tuổi cha 4 năm sau là 

32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )

tuổi con 4 năm tiếp theo là :

48 - 32 = 16 ( tuổi ) 

tuổi thân phụ hiện tại là :

48 - 4 = 44 ( tuổi )

tuổi con hiện tại là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

đáp số : thân phụ : 44 tuổi 

nhỏ : 12 tuổi


Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp bố lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con hiện thời là từng nào tuổi?


Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần: 

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của phụ vương là: 

16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:

11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của thân phụ hiện nay: 

48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay: 

16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: cha 44 tuổi, bé 12 tuổi.

Bạn đang xem: Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con tính tuổi mỗi người hiện nay


ba hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện thời bao nhiêu tuổi


Cha hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa thì phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con hiện nay là từng nào tuổi


Số tuổi của cha sau 4 năm là:

24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố hiện giờ là:

36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của nhỏ là:

32-24=8 (tuổi)

Đáp số:bố:32 tuổi

con:8 tuổi


Do hiệu tuổi thân phụ và nhỏ là không thay đổi theo thời gian nên tuổi của thân phụ luôn hơn tuổi con 24 tuổi. Ta tất cả sơ đồ vật tuổi cha và con 4 năm sau:

Tuổi bé 4 năm sau: |==|

Tuổi cha 4 năm sau: |==|==|==|

Tuổi của nhỏ 4 năm sau là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con bây giờ là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là: 8 + 24 = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi nhỏ 8 tuổi, tuổi phụ vương 30 tuổi


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi nhỏ hiện nay?


Sau 4 năm thì phụ thân vẫn hơn bé 32 tuổi.

Xem thêm: Tđn Số 6 Lớp 7 - Tập Đọc Nhạc Số 6 Lớp 7 Xuân Về Trên Bản

Coi tuổi con 1 phần và tuổi thân phụ 3 phần bằng nhau.

Xem thêm: Phép Quân Điền Là Gì? Có Tác Dung Như Thế Nào Là Chế Độ Quân Điền Là Gì?

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi con hiện tại là:

(32:2.1)-4=12(tuổi)

Tuổi cha bây chừ là:

12+32=44(tuổi)

Đáp số: cha: 44 tuổi; con 12 tuổi


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi nhỏ hiện nay?


Sau 4 năm nữa tuổi con là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con bây chừ là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ vương 44 tuổi; con 12 tuổi


giải

Sau 4 năm nữa tuổi bé là: 32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con bây chừ là: 16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây chừ là: 12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ thân 44 tuổi; bé 12 tuổi


Sau 4 năm nữa tuổi con là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ vương 44 tuổi; con 12 tuổi


Hiện nay thân phụ hơn bé 32 tuổi . Biết 4 năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện thời cha từng nào tuổi ?


vì mỗi năm mọi người tăng thêm 1 tuổi buộc phải hiệu số tuổi là không đổi 

ta tất cả sơ đồ

con 1 phần 

cha 3 phần 

hiệu số phần là 

3-1=2( phần )

1 phần hay tuổi con 4 năm sau là 

32:2 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện thời là 

16 - 4 = 12 ( tuổi)

tuổi cha hiện giờ là 

12 + 32 = 44 ( tuổi ) 

đap số bé 12 tuổi 

cha 44 tuổi


Giải

Vì sau hàng năm số tuổi của mỗi người đều tăng lên 

nên sau 4 năm nữa thì thân phụ vẫn hơn bé 32 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 

3-1 =2 (phần)

Số tuổi của thân phụ sau 4 năm nữa là:

32:2.3 = 48 (tuổi)

Hiện nay phụ vương có số tuổi là:

48-4 = 44 (tuổi)

Đáp số: tuổi cha hiện nay nay :44 tuổi

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Hiệu số tuổi không nuốm đổi

Hiệu số phần đều nhau là:

3 -1 = 2

Tuổi bố bây chừ là:

32 : 2 x 3 - 4 = 44 ( tuổi )


Cha hơn bé 32 tuổi sau 4 năm nữa tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và con hiện nay là bao nhiêu?

mk nên gấp!!!!help!!Nhớ kết bn luôn^^^ok


Cho mặc dù tuổi thân phụ và bé giảm tuyệt tăng thì hiệu số tuổi của 2 tín đồ vẫn không núm đổi

Tuổi thân phụ là : 32 : ( 3 - 1 ) x 3 = 48 ( tuổi ) 

Tuổi con là : 48 - 32 = 16 ( tuổi )

hok tốt


Hi tieng anh 123, tìm hiểu thêm nhé :

Gọi số tuổi của cha và nhỏ lần lượt là a cùng b ( cùng với a; b không giống 0 ), ta tất cả :

a = b + 32

Xét a + 4 = 3b

=> a = 3b - 4

Thay a vào biểu thức trên, ta tất cả :

3b - 4 = b + 32

3b - b = 32 + 4

2b = 36

 b = 18

=> tuổi con là : 18 + 32 = 50 ( tuổi )

Vậy,.............