Cách viết cause and effect essay

     

Đây là dạng bài yêu ước thí sinh nêu ra các cause (nguyên nhân), effect (tác động) hoặc solution (giải pháp) của một sự việc xã hội làm sao đấy. Đề có thể kết hợp nhiều chủng loại các yêu thương cầu, hãy cùng thầy giáo Be Ready IELTS đọc thêm ở dưới nhé.

Bạn đang xem: Cách viết cause and effect essay

*

Dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài bác Nguyên Nhân, Tác Động, Giải Pháp

Bài phía dẫn dưới đây chỉ cung cấp cho các bài những mẫu và một trong những cụm tự template bình thường chung để định hướng nội dung bài. Tuy nhiên, mong viết được nguyên bài hoàn hảo bạn buộc phải có các từ vựng theo chủ đề mà đề bài xích đang hỏi.


Vocabulary dành cho Cause-Effect-Solution essay

Các adjectives chỉ mức độ nghiêm trọng của problem hoặc effect

significant/ noticeable: quan lại trọng, gồm ý nghĩa, đáng chú ýA significant/noticeable problem that many countries face today is falling birth rates
pressing: khiến căng thẳngThis is a pressing problem that needs to lớn be dealt with urgently.
serious: nghiêm trọngClimate change is a serious global issue that must be addressed immediately.
concerning: xứng đáng quan ngạiThe increase in crime rates in this area is very concerning.
complex: phức tạpthe cấp độ of divorce is a complex issue and there is no easy solution to lớn it.

Các adjectives chỉ mức độ/ tính chất của solution

radical: triệt để, giải quyết và xử lý tận gốc

This is a desperate situation which requires a truly radical solution.

important/ significant/ noticeable: quan trọng, tất cả ý nghĩa, đáng chú ý
fundamental: cung cấp thiếtPeople have to make fundamental changes khổng lồ the way of treating their environment.
prompt: cấp tốc chóng

Millions of people lack health insurance, which requires prompt actions before the situation gets worse.

drastic: quyết liệtGovernments & relevant departments must take drastic measures in order khổng lồ prevent the increase in crime rates.
practical/effective: mang tính thực tế, hiệu quảA practical/ effective solution khổng lồ combat the overcrowding in large cities is population redistribution.
possible: khả thiBanning students from bringing mobile phones along when going khổng lồ school would be a possible solution lớn increase their attention in class.

Các verbs nói đến hậu trái problem, đồng nghĩa với "cause (gây ra)"

cause + obj + to Verb bare

cause + two objects

The bright light caused her to lớn blink.

I hope the children have not caused you too much trouble.

create/ pose: tạo nên ra
tackle/ handle/ address/ combat: xử lý, giải quyếtThe first step to tackle/ handle/ address/ combat fraud in advertising would be to lớn verify the nội dung of advertisement before publishing.
take actions/ measures: tiến hành hành động/ giải pháp

Parents should take actions khổng lồ protect their children from inappropriate films và advertisement.

find a solution to: tìm chiến thuật cho So as khổng lồ find a solution to this issue, schools and educators should be more active in educating children.
respond to: đối phó với Young generations are the main force that motivates a nation lớn respond to its social issues.

Các verbs nói đến tác động, đồng nghĩa tương quan với "affect (ảnh hưởng)"

affect

The divorce affected every aspect of her life.

influence
impactEngineers say the new engine could impact on the way future cars are designed.

những nouns nói đến tác động, đồng nghĩa tương quan với "effect (sự ảnh hưởng)"

effect 

The radiation leak has had a disastrous effect on/upon the environment.
influenceHelen has a good/bad influence on him.
impactThe anti-smoking campaign had had/made quite an impact on young people.

Xem thêm: Bầu 14 Tuần Uống Nước Dừa Được Không, E 14 Tuần Rồi Được Uống Nước Dừa Chưa Các Chị

Các nouns đồng nghĩa với "solution"

step / measure / action

We should take measures/ steps/ actions to lớn protect the environment.
remedy / solution The governments should offer/ find/ propose remedies for/ solutions to this issue. 

Các nouns đồng nghĩa với "problem"

issue: vấn đề

 environmental/ethical/personal issues
matter: vấn đềTalking about the world"s problems is one thing, but solving them is another matter
challenge: thách thức

Finding a solution to this problem is one of the greatest challenges faced by scientists today.

difficulty: khó khăn khănPeople learning a new language often encounter some difficulties at first.
obstacle: trở ngại The biggest obstacle in our way was a tree trunk in the road.

 

Các câu lấy ví dụ như trên đây đa số lấy từ trang web từ điển https://dictionary.cambridge.org/


 

Cách brainstorm cho các cause - effect - solution 

Brainstorm tra cứu cause: Tìm phát minh dựa trên các chuyển động trong đời sống, kiến thức sinh hoạt, tập quán của con người, bởi vì đó chủ yếu là nguồn gốc gây ra hầu như các sự việc của làng mạc hội.Brainstorm tìm kiếm effect: Thường khi một chuyện đổi thay "vấn đề" hoặc là "tạo thuận lợi", tức là nó sẽ mang đến tác động tiêu cực/ tích cực đến 3 đối tượng người sử dụng là Cá nhân, xã hội hoặc thiết yếu phủ. Khớp ứng với mỗi đối tượng sẽ có các khía cạnh bị ảnh hưởng. Khi brainstorm thì các bạn nghĩ không còn từng ô, từng mục, nhưng sau đó bạn tinh lọc những ý đặc biệt để viết thôi, vày tuỳ theo sự việc mà những đối tượng/ điều tỉ mỷ bị ảnh hưởng nhiều ít khác biệt và ta nên chọn lựa cái nào mà lại nó những ý nhất để viết.

*

Brainstorm kiếm tìm solution: Tương trường đoản cú như vậy, mỗi đối tượng người sử dụng sẽ có thể thực hiện tại những giải pháp khác nhau ở số đông quy mô khác nhau. Các bạn không duy nhất thiết phải đề cập không còn tất cả chiến thuật từ toàn bộ các đối tượng, chỉ chọn những phương án nào quan trọng nhất thôi.

*

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

Thesis statement: trả lời thắc mắc của đề bài xích - ra mắt chung tầm thường là gồm có causes/ effects xuất xắc solutions nào, tuỳ theo thắc mắc của đề bài. 

Effects và Solutions: Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps lớn mitigate these potential problems.

Causes và Effects: This trend is caused by several reasons regarding ... Consequently, there are numerous negative effects that will arise.

Body: 

(lưu ý độ dài paragraph 1 nên tương tự paragraph 2)

Paragraph: Dùng cấu tạo song hành/ diễn dịch nêu ra (các) cause

Câu topic sentence giới thiệu (các) cause: The cause of various matters of urban life is the overpopulation in large cities.Các câu supporting sentences sau diễn giải hoặc liệt kê thêm ra các causes khác.

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các effects

Câu topic sentence ra mắt khái quát những ưu điểm: Several related problems can be anticipated when..Nói về ưu thế 1: The main issue is that..... In other words,...Nói về ưu điểm 2: Another further pressure will include.....Nói về điểm mạnh 3: Last but not least,.....

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các solutions

Câu topic sentence trình làng khái quát những khuyết điểm: There are several actions that could be taken lớn solve the problems.Nói về lỗi 1: First,....... It means that ......Nói về điểm yếu 2: A second measure would be..... In particular, ......Nói về lỗi 3: Finally,....... For example,...

Conclusion:

Paraphrase thesis statement với nói cầm tắt, tổng quát các cause - effect - solution.

In conclusion, ... Is the main reason for ... As a result, the downside would emerge consequently in terms of effect 1, 2 và 3. Nevertheless, there are measures that can be taken to giảm giá khuyến mãi with the problems regarding giải pháp 1,2,3.


Several related problems can be anticipated when people live longer và the populations of developed countries grow older. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible lớn receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, và governments will, therefore, receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare as a result of the fact that elderly people are often subject khổng lồ many diseases. In this way, the government will have to lớn invest more in healthcare and young adults will increasingly have to lớn look after their elderly relatives.

There are several actions that could be taken to lớn solve the problems. Firstly, a simple solution would be lớn increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 khổng lồ 70. Nowadays, people of this age tend lớn be healthy enough khổng lồ continue a productive working life. A second measure would be for governments khổng lồ encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally, money from national budgets will need to lớn be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation & transport facilities for the rising numbers of older citizens.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Ngày 30 Tết Về Trên Quê Hương Yêu Dấu, Top 10 Stt Hay Về Ngày 30 Tết

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to lớn arise as the populations of countries grow older.