Cách vẽ đường trung trực

     

Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn trực tiếp ấy trên trung điểm của nó.

Bạn đang xem: Cách vẽ đường trung trực

Bạn sẽ xem: biện pháp vẽ mặt đường trung trực


*

Định lí 1: Điểm nằm trên phố trung trực của một đoạn thẳng thì biện pháp đều nhị mút của đoạn thẳng đó.

Định lí 2: Điểm cách đều nhị mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn trực tiếp đó.

$MA = MB$ ( Rightarrow ) M thuộc mặt đường trung trực của $AB.$

Nhận xét:

Tập hợp những điểm biện pháp đều nhì mút của một quãng thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

2. đặc thù ba con đường trung trực của tam giác

Định lí 1: vào một tam giác cân, đường trung trực của cạnh lòng đồng thời là mặt đường trung con đường ứng với cạnh đáy này.

Xem thêm: Đúng, Lê Lợi Lên Ngôi Hoàng Đế Vào Năm Nào, Lê Lợi Lên Ngôi Vua Vào Năm Nào


*

Trên hình, điểm $O$ là giao điểm các đường trung trực của (Delta ABC.) Ta có (OA = OB = OC.) Điểm $O$ là trung ương đường tròn nước ngoài tiếp (Delta ABC.)

II. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng

Phương pháp:

Để chúng minh (d) là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp (AB), ta chứng tỏ (d) chứa hai điểm bí quyết đều (A) cùng (B) hoặc sử dụng định nghĩa con đường trung trực.

Dạng 2: minh chứng hai đoạn thẳng bằng nhau

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: “Điểm nằm trên tuyến đường trung trực của một quãng thẳng thì giải pháp đều hai mút của đoạn trực tiếp đó.”

Dạng 3: bài toán về giá trị nhỏ nhất

Phương pháp:

- Sử dụng đặc điểm đường trung trực để nạm độ lâu năm một đoạn thẳng thành độ nhiều năm một đoạn trực tiếp khác bởi nó.

- áp dụng bất đẳng thức tam giác nhằm tìm giá trị nhỏ tuổi nhất.

Dạng 4: xác định tâm mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm giao điểm những đường trung trực của tam giác

Định lý: bố đường trung trực của một tam giác cùng đi qua 1 điểm. Điểm này phương pháp đều cha đỉnh của tam giác đó.

Xem thêm: Bình Ngô Đại Cáo Ra Đời Năm Nào, Just A Moment

Dạng 5: bài xích toán liên quan đến đường trung trực so với tam giác cân

Phương pháp:

Chú ý rằng vào tam giác cân, đường trung trực của cạnh lòng đồng thời là đường trung đường , mặt đường phân giác ứng với cạnh đáy này.

Dạng 6: bài bác toán liên quan đến mặt đường trung trực so với tam giác vuông

Phương pháp:

Ta chăm chú rằng: vào tam giác vuông, giao điểm các đường trung trực là trung điểm cạnh huyền