Các Lần Đổi Tên Của Đảng

     
QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

(ĐHXIII) - Trải qua 90 năm tạo và phát triển, Đảng cùng sản nước ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là 1 mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, lưu lại những chiến hạ lợi, thắng lợi của biện pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Các lần đổi tên của đảng
Hội nghị ra đời Đảng cùng sản Việt Nam

Hội nghị vẫn hợp nhất 3 tổ chức triển khai Cộng sản ở nước ta là Đông Dương cùng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn thành một đảng tốt nhất là Đảng cộng sản Việt Nam, với kim chỉ nam lãnh đạo phong trào cách mạng nước ta tiến hành hóa giải dân tộc, giải hòa giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến lên chủ nghĩa thôn hội.

Hội nghị đã đặt ra Chánh cương cứng vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt, vào đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt bội phản ánh nội dung cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng cùng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng ban hành Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam của bạn hữu Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản cùng Đảng cộng sản việt nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc tách lột.


Đại hội I: phục sinh tổ chức, thống độc nhất các phong trào đấu tranh cách mạng sau sự lãnh đạo của Đảng

Địa điểm: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13

Tổng túng thiếu thư bởi Đại hội bầu:Đồng chí Lê Hồng Phong

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 13 đồng chí

Nhiệm vụ chính: Củng cố hệ thống tổ chức của Đảng từ tw đến địa phương, từ vào nước mang đến nước ngoài.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết bao gồm trị của Đảng; những nghị quyết về đi lại công nhân, vận tải nông dân, đi lại thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về nhóm tự vệ, về các dân tộc ít người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của những tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội cử bạn hữu Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng cộng sản Đông Dương kề bên Quốc tế cùng sản.

Tháng 7/1936, đồng minh Hà Huy Tập được cử có tác dụng Tổng túng thư.

Tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng túng bấn thư.

Đại hội đại biểu lần sản phẩm I của Đảng là một trong sự kiện lịch sử hào hùng quan trọng, tiến công dấu thành công căn bạn dạng của cuộc đấu tranh giữ gìn và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là 1 trong điều khiếu nại cơ phiên bản và quan trọng để Đảng bước vào trong 1 thời kỳ đấu tranh mới với một tổ ngũ cán bộ đã được tôi luyện.


Đại hội II: Đưa cuộc binh đao chống Pháp đến thành công hoàn toàn

Địa điểm: buôn bản Vinh Quang, thị xã Chiêm Hoá, thức giấc Tuyên Quang

Số lượng đảng viên vào cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 29

Ủy viênBộ bao gồm trị được thai tại Đại hội: 7

Ủy viênNhiệm vụ chính: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thành công hoàn toàn.


Đại hội vẫn tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo phương pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo cơ quan ban ngành non trẻ và công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Do sự phát triển và yêu cầu của sự nghiệp bí quyết mạng và phòng chiến, Đại hội đưa ra quyết định xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội thông qua Điều lệ của Đảng Lao đụng Việt Nam. Đảng Lao động vn là Đảng của ách thống trị công nhân với của dân chúng lao động Việt Nam.Đảng lấy nhà nghĩa Mác-Lênin làm căn cơ tư tưởng và tạo Đảng theo hiệ tượng một Đảng vô sản kiểu mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và ở căn phiên bản của Đảng; phê bình, trường đoản cú phê bình là quy luật cải cách và phát triển của Đảng; giao hàng nhân dân là mục tiêu buổi giao lưu của Đảng.Đại hội khắc ghi một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành và cứng cáp của Đảng ta, đáp ứng nhu cầu yêu cầu cần kíp của thực tiễn, chuyển cuộc tao loạn chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.


Đại hội III: chế tạo chủ nghĩa xóm hội làm việc miền Bắc, chiến đấu thống tốt nhất nước nhà

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 525

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Bí thư thứ nhất được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 47 uỷ viên

Bộ bao gồm trị được thai tại Đại hội: 11 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: xuất bản chủ nghĩa làng hội ở khu vực miền bắc và tranh đấu thống nhất giang sơn ở miền Nam.

Đại hội đang tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, nêu ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc lý luận và thực tế của phương pháp mạng vn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khu vực miền bắc là nhiệm vụ đưa ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cục bộ cách mạng nước ta. Giải pháp mạng miền nam bộ có nhiệm vụ giải phóng miền nam bộ khỏi thống trị của đế quốc Mỹ và bầy tay sai, tiến hành hoà bình thống độc nhất nước nhà, kết thúc nhiệm vụ phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân trong cả nước. 2 trách nhiệm có mục tiêu chung là thực hiện hoà bình thống tuyệt nhất Tổ quốc, rất nhiều nhằm giải quyết và xử lý mâu thuẫn phổ biến là mâu thuẫn giữa dân chúng ta với đế quốc Mỹ cùng tay sai của chúng.

Đại hội quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương định kỳ mỗi năm có tác dụng ngày kỷ niệm thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.
Đại hội IV: xong xuôi sự nghiệp giải tỏa miền Nam, thống duy nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên nhà nghĩa xóm hội

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.008

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 101 uỷ viên chủ yếu thức, 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên bao gồm thức, 3 ủy viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vệt thương chiến tranh, mỗi bước khôi phục, cải tiến và phát triển đất nước.Đại hội Đại biểu toàn nước lần máy IV của Đảng cùng sản Việt Nam,Hà Nội, tháng 12/1976 (Ảnh: baotanglichsu.vn)


Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc binh lửa chống Mỹ, cứu nước, đưa toàn quốc tiến lên công ty nghĩa làng hội.

Đại hội xác định nhiệm vụ, phương châm và phương án công tác Đảng trong quá trình mới, đảm bảo an toàn cho Đảng làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân toàn nước tiến hành cách social chủ nghĩa.

Đại hội quyết định đổi thương hiệu Đảng Lao động vn thành Đảng cùng sản việt nam và thông qua Điều lệ mới gồm 11 chương và 59 điều, để lại chuyên dụng cho Tổng bí thư chũm chức túng bấn thư sản phẩm công nghệ nhất, vẻ ngoài nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trung ương là 5 năm.(Ảnh: Báo Nhân dân)


Ðại hội V: tất cả vì Tổ quốc buôn bản hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.033

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 116 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phát hành chủ nghĩa làng hội bên trên toàn phạm vi hoạt động Việt Nam.

Đại hội dìm định, đất nước đứng trước những khó khăn lớn về kinh tế và xã hội mà một phần nguyên nhân là vì khuyết điểm, sai lạc của những cơ quan Đảng với Nhà nước về chỉ đạo và cai quản lý. Vị đó, Đảng đề xuất lãnh đạo nhân dân triển khai hai trọng trách chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa thôn hội và chuẩn bị chiến đấu, đảm bảo an toàn vững chắc hẳn Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa.

Xem thêm: Star - Jeans Are Very Popular With A

Đại hội thông qua những trách nhiệm văn hoá, làng mạc hội; bức tốc nhà nước xã hội công ty nghĩa, phân phát động trào lưu cách mạng của quần chúng; chế độ đối ngoại; nhiệm vụ cải thiện sức đại chiến của Đảng.Đại hội lưu lại một bước chuyển đổi mới về sự việc lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả do Tổ quốc làng hội nhà nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân”.


Đại hội VI: chủ xướng và chỉ đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Địa điểm: tp hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.129

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành trung ương được thai tại Đại hội: 124 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới nước nhà (khởi xướng đưa nước nhà tiến hành công cuộc đổi mới)

Đại hội VI khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo lòng tin cách mạng với khoa học. Đại hội đã đưa ra cách nhìn mới về tôn tạo XHCN, trong đó, đề xuất xây dựng quan hệ giới tính sản xuất mới trên cả bố mặt xây dựng cơ chế công hữu về bốn liệu sản xuất, chế độ cai quản và cơ chế phân phối XHCN.

Nâng cao năng lực và sức đánh nhau của Đảng, Đại hội VI của Đảng dìm mạnh: Đảng phải đổi mới về những mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy tởm tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong phương pháp lãnh đạo với công tác.Nâng cao quality đảng viên và sức mạnh chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở, bức tốc đoàn kết nhất trí trong Đảng là trách nhiệm quan trọng, vừa cơ bản, vừa cần kíp của công tác xây dựng Đảng.


Đại hội VII: Đổi bắt đầu toàn diện, đồng bộ, đưa tổ quốc tiến lên theo tuyến đường XHCN

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.155.022

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 146 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: liên tiếp thực hiện trách nhiệm đưa đất nước đi theo tuyến phố đổi mới.Đại hội khẳng định: Đổi new toàn diện, đồng bộ, tất cả nguyên tắc và có bước tiến vững chắc, đó là bổn phận của cuộc sống, là quy trình không thể hòn đảo ngược.

Với nhiệm vụ “Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đưa giang sơn đi theo tuyến phố đổi mới”, Đại hội VII lần trước tiên thông qua cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội một lượt nữa xác định Đảng cộng sản vn là đội đón đầu của thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành ích lợi của ách thống trị công nhân, quần chúng lao cồn và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hồ chí minh làm gốc rễ tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy tập trung dân nhà làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.


Đại hội VIII: thường xuyên đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 2.130.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.198 đại biểu

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành tw bầu trên Đại hội: 170 uỷ viên

Bộ chính trị bầu tại Đại hội: 19 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, tân tiến hoá, quá đáng lên công ty nghĩa làng hội và bảo đảm Tổ quốc xã hội công ty nghĩa.

Đại hội khẳng định: vn đã ra khỏi rủi ro khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một trong những mặt còn chưa vững chắc. Đại hội đã giới thiệu các kim chỉ nan phát triển các nghành nghề chủ yếu trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội VIII khắc ghi bước ngoặt chuyển giang sơn ta sang trọng thời kỳ new - thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, tân tiến hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, làng hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên nhà nghĩa buôn bản hội.Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ bốn (khoá VIII, tháng 12/1997) bầu bạn bè Lê Khả Phiêu làm Tổng túng bấn thư Đảng cộng sản Việt Nam.Đại hội IX: vạc huy sức mạnh toàn dân tộc, tăng nhanh công nghiệp hóa, tân tiến hóa

Địa điểm: hà nội thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.168

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 150 uỷ viên

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 15 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phân phát huy sức khỏe toàn dân tộc, liên tiếp đổi mới, tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo và bảo đảm Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa.

Đại hội chỉ rõ quy mô tổng quát tháo của thời kỳ quá đáng lên CNXH ở việt nam là phân phát triển tài chính hàng hóa nhiều thành phần, quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của đơn vị nước, theo triết lý XHCN.

Đại hội xác minh phải coi trọng chế tạo Đảng vào sạch, vững mạnh. Đó là trách nhiệm then chốt, là yếu ớt tố ra quyết định sự sống thọ và cải tiến và phát triển của Đảng ta, là nhân tố bảo đảm an toàn thắng lợi của việc nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập quanh vùng và rứa giới, xây dựng và đảm bảo an toàn vững chắc chắn Tổ quốc.Đại hội X: kêu gọi và sử dụng giỏi mọi mối cung cấp lực, mau chóng đưa giang sơn ra khỏi chứng trạng kém phân phát triển

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội:1.176

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 160 uỷ viên thiết yếu thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lượng lãnh đạo cùng sức đánh nhau của Ðảng, phát huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới, sớm đưa nước nhà ra khỏi chứng trạng kém vạc triển.

Đại hội nhận xét sau 20 năm đổi mới, tổ quốc ta đạt hồ hết thành tựu to bự và có ý nghĩa sâu sắc lịch sử; đồng thời nêu bật năm bài học lớn.

Đại hội quyết định phương châm tổng quát mắng 5 năm cho tới là nâng cao năng lực chỉ đạo và sức võ thuật của Đảng, phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc thay đổi mới, kêu gọi và sử dụng giỏi mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu đất nước; cải cách và phát triển văn hóa; thực hiện hiện đại và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng cùng an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập tài chính quốc tế; đứng vững ổn định chủ yếu trị-xã hội; mau chóng đưa quốc gia ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo căn nguyên để mang lại năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Đại hội XI: Tiếp tục nâng cấp năng lực chỉ huy và sức kungfu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,6 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội:1.377

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 175 uỷ viên thiết yếu thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ bao gồm trị được thai tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lượng lãnh đạo cùng sức đánh nhau của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc thay đổi mới, tạo gốc rễ để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại.

Đại hội có trách nhiệm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nhằm kiểm điểm, nhận xét khách quan, toàn vẹn những chiến thắng và yếu đuối kém, khuyết điểm, đôi khi rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc tiến hành Nghị quyết Đại hội X.

Đại hội đã trao đổi sôi nổi, dân nhà và độc nhất trí trải qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc chiến lược, lâu dài hơn đối với sự cải tiến và phát triển của nước nhà ta: cương cứng lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa buôn bản hội (bổ sung, phát triển năm 2011), kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội 2011 - 2020, phương hướng, trách nhiệm năm 2011 - năm ngoái và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).


Đại hội XII: Đẩy bạo phổi công cuộc đổi mới, nhanh chóng đưa nước nhà cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 4,5 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội:1.510

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 180 uỷ viên thiết yếu thức, trăng tròn ủy viên dự khuyết.

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 18 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Đẩy bạo gan công cuộc đổi mới; nỗ lực sớm đưa nước ta cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Đại hội đánh ngân sách chi tiêu tựu và tinh giảm sau 30 năm tiến hành công cuộc thay đổi đất nước.

Đại hội đã đưa ra các nhiệm vụ trọng trung khu trong 5 năm tiếp theo, chủ yếu tập trung vào kinh tế, xây cất Đảng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết bảo vệ vững chắn chắn độc lập, công ty quyền, thống độc nhất vô nhị và trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xem thêm: So Với Nền Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây, Top 10 Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây

Đại hội này cũng chính là lần thứ nhất Đảng thực hiện Đề án quy hướng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư, các chức danh lãnh đạo chủ quản của Đảng, công ty nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban túng thư và những chức danh lãnh đạo cơ bản của Đảng, bên nước nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai theo một quá trình chặt chẽ, bài bác bản, khoa học, an ninh và thực thụ phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo nên sự thống độc nhất cao của những đại biểu dự Đại hội.