Các hàm toán học trong c

     
bossvietnam.vn đang có khóa học Lập trình C qua đoạn phim Xem chi tiết

Khóa học tham khảo:

1.Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 12-17 tuổi

2.Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 18 tuổi

Các hàm toán học tập (Math) bên trong cácthư viện , và thư viện .Dưới phía trên sẽ trình bày các hàm toán học thường dùng đến:

1. Sqrt():

Hàm sqrt() dùng để đưa căn bậc 2 của một số.Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong c

Cú pháp:


Ví dụ:

sqrt(9); //sẽ trả về 3.000000

2. Pow():

Hàm pow() dùng để tính luỹ thừa. Giá trị trả về của hàm bao gồm kiểu double.

Cú pháp:


, trong đó, n là cơ số, m là luỹ thừa.

Ví dụ:

pow(2,3); //tương ứng với 23 = 8

3. Abs():

Hàm abs() dùng để đưa giá trị hoàn hảo của một vài nguyên (kiểu int)hoặc một số phức (complex). Trường hợp đối số của hàm là một trong những nguyên intthì hàm sẽ trả về một số trong những nguyên phía bên trong đoạn <0,32767> (lưu ý là abs(-32768) = -32768 vì chưng trục số của máy tính là trục số vòng), còn ví như đối số của hàm gồm kiểu phức thì quý giá trả về của hàm tất cả kiểudouble, trường đúng theo này xảy ra khi chúng ta khai báo tủ sách và hay được dùng trong C++.

Cú pháp:


Ví dụ:

abs(-43); //sẽ trả về 43

4. Fabs() và fabsl():

Hàm fabs() cùng hàm fabsl() đềudùng để mang giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài dấu chấm hễ (số thực), mà lại fabs() đã trả về quý hiếm cókiểu double (đối số có kiểu lớn số 1 là double), còn fabsl() đang trả về giá trị bao gồm kiểu long double (đối số tất cả kiểu lớn nhất là long double).

Xem thêm: Loc An Tâm Linh Ông Bà Tà Linh Thiêng Chủ Nhật Ngày 10/1, Xin Lộc Ông Bà Tà Linh Thiêng 2/11 Thứ 3

Cú pháp:


Ví dụ:

fabs(-43); //sẽ trả về 43.000000fabsl(-43.5); //sẽ trả về 43.500000

5. Labs():

Hàm labs() dùng để tính trị tuyệt vời nhất của một số trong những long int (long), quý hiếm trả về là một số trong những long int.

Cú pháp:


Ví dụ:

labs(-32768); //sẽ trả về 32768

6. Ceil():

Hàm ceil() dùng để mang cận trên của một số trong những nếu số đó gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), có nghĩa là lấy số nguyên nhỏ nhất nhưng to hơn số hiện tại.Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

ceil(43.000001); //sẽ trả về 44.000000ceil(43); //sẽ trả về 43.000000

7. Floor():

Hàm floor() dùng để mang cận dưới của một số trong những nếu số đó gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), tức là lấy số nguyên lớn nhất nhưng nhỏ hơn số hiện tại.Giá trị trả về của hàm bao gồm kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

floor(43.999999); //sẽ trả về 43.000000floor(43); //sẽ trả về 43.000000

8. Atoi():

Hàm atoi() dùng làm chuyển(convert) một chuỗi thành một trong những nguyên. Giá trị trả về của hàm có kiểu int.

Xem thêm: Bài Tiết Đóng Vai Trò Quan Trọng Như Thế Nào Với Cơ Thể Sống ?

Cú pháp:


Ví dụ:

atoi("1234"); //sẽ đưa chuỗi "1234" thành số 1234atoi("1.234"); //sẽ chuyển chuỗi "1.234" thành số 1

9. Atof():

Hàm atof() dùng làm chuyển một chuỗi thành một số trong những double.Giá trị trả về của hàm bao gồm kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

atof("1.234"); //sẽ chuyển chuỗi "1.234" thành số 1.234000atof("1.2.3.4"); //sẽ chuyển chuỗi "1.2.3.4" thành số 1.200000

Tham khảo:

bossvietnam.vn đã có khóa huấn luyện và đào tạo Lập trình C qua đoạn clip Xem cụ thể « Prev: lập trình sẵn C: TEST định hướng Lập trình C