CÁC DẠNG TOÁN TỔNG HIỆU LỚP 4

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Các dạng toán tổng hiệu lớp 4

An và Bình tất cả 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có nhị tổ công nhân, tổ Một có không ít hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì đơn vị máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số tất cả hiệu bằng 47, hiểu được nếu lấy số đầu tiên cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số đầu tiên + Số thiết bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số đề xuất tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số phệ bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn yêu cầu tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé nhỏ cần tra cứu bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo trọng lượng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu lôi ra ở bao gạo trước tiên 5kg với bao gạo sản phẩm hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng hai cách?

Giải:

*

Số gạo bao trang bị hai nhiều hơn thế bao đầu tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sinh hoạt bao trước tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao đồ vật hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu cung ứng hộp bi trước tiên 8 viên bi và cung cấp hộp lắp thêm hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cung ứng hộp đầu tiên 8 viên bi và phân phối hộp thứ hai 17 viên bi thì tổng thể bi của hai hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp trang bị hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp trước tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thiết bị nhất: 82 viên bi

Hộp trang bị hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số gồm tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số bé bỏng thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có không ít hơn số bé một chữ số và tổng nhì số bằng 412. Vậy số lớn đề nghị là số bao gồm 3 chữ số và số nhỏ bé phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số phải tìm là 300

Hai lần số bé bỏng là:

412 – 300 = 112

Số bé bỏng là:

112 : 2 = 56

Số khủng là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ tất cả tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Xem thêm: Top 6 Thực Phẩm Cần Có Trong Thực Đơn T Ăn Gì Để Cao Ở Tuổi 13

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và tất cả số 4 số lẻ trọng tâm chúng thì ta được 6 số lẻ thường xuyên tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn nhát nhau 2 đối kháng vị. Vậy hiệu của hai số lẻ đề nghị tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần tìm kiếm bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn cần tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con từng nào tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện thời là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi bây giờ của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện giờ mỗi bạn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện giờ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải bây giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi các loại gạo phân phối bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe cộ chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe thứ nhất chở thấp hơn xe sản phẩm công nghệ hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chu vi 46cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi từng lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai chị em con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của mỗi người.

Bài 6. Nhị thùng có tất cả 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu trường đoản cú thùng đầu tiên sang thùng lắp thêm hai thì số dầu làm việc thùng thứ nhất hơn thùng sản phẩm hai là 10l dầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tục là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bởi 480. Tìm nhị số đó, biết thân chúng tất cả 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết giữa chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Viết Số 1 Lớp 9 Đề 3 Lớp 9 Đề 1, Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 9

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn thế số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.