Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa 9

     

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học gồm: chăm đề, phương pháp giải những dạng toán qua bài bác tập có lời giải.

Bạn đang xem: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 Vô cơ cùng Hữu cơ.

Xem thêm: Tai Game Loan 12 Su Quan Online, Loạn 12 Sứ Quân Online Phiên Bản Mới Nhất

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 vô cơ

Chuyên đề 1: dãy hoạt động hoá học của kim loại.

Xem thêm: Giá Gà Thịt Bình Định Hôm Nay, Gà Giống Bình Định_Gà Giống Hữu Chiến

– Phương pháp đại số

– Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng

– Phương pháp tăng, giảm khối lượng

– Phương pháp có tác dụng giảm ẩn số

– Phương pháp dùng việc chất tương đương

– Phương pháp bảo toàn số mol nguyên tử

– Phương pháp lập luận khả năng

– Phương pháp giới hạn một đại lượng

Chuyên đề 2: Độ chảy – nồng độ dung dịch

– Dạng 1: Toán độ tan

– Dạng 2: Toán nồng độ dung dịch

Chuyên đề 3: trộn trộn dung dịch

Chuyên đề 4: Xác định công thức hoá học

Chuyên đề 5: câu hỏi về oxit cùng hỗn hợp oxit

Chuyên đề 6: Axit tác dụng với kim loại

Chuyên đề 7: Axit tác dụng với bazơ

Chuyên đề 8: Axit tác dụng với muối

Chuyên đề 9: Dung dịch bazơ tác dụng với muối

Chuyên đề 10: nhị dung dịch muối tác dụng với nhau

Chuyên đề 11: câu hỏi hỗn hợp kim loại

Chuyên đề 12: câu hỏi hỗn hợp muối

Chuyên đề 13: bài bác tập tổng hợp về tính theo PTHH

Chuyên đề 14: Nhận biết – phân biệt những chất.

Chuyên đề 15: bóc – tinh chế những chất

Chuyên đề 16: Viết phương trình hoá học điều chế chất vô cơ và thực hiện sơ đồ chuyển hoá

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 hữu cơ

Chuyên đề 17: Viết đồng phân ctct, viết PTHH theo chuỗi phản ứng – điều chế, nhận biết – phân biệt – bóc các chất hữu cơ

Chuyên đề 18: Toán hiđrocacbon

Chuyên đề 19: Tính chất – điều chế ancol

Chuyên đề 20: Tính chất, điều chế axit và este

* Download (click vào để tải về) Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa 9 dưới đây: