Các Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

     

Đảo ngữ là 1 trong những kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản, thường xuất hiện thêm trong văn nói tương tự như các bài xích kiểm tra, bài xích thi.Tuy nhiên không phải người nào cũng nắm rõ được các cấu tạo đảo ngữ (Inversion). Bởi thế, để cung ứng các chúng ta cũng có thể dễ dàng học hành và thao tác với cấu trúc ngữ pháp này, Step Up sẽ tổng hợp những dạng đảo ngữ (Inversion) thường chạm mặt trong giờ anh,ví dụ minh họa và bài bác tập kèm theo. Hy vọng nội dung bài viết dưới phía trên sẽ hữu ích với những bạn.

Bạn đang xem: Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh


Cấu trúc đảo ngữ

Đảo ngữ là gì?

Trong giờ Anh inversion là gì, được hiểu như thế nào? cấu tạo đảo ngữ (Inversion) là ngôi trường hợp những phó từ ko đứng sinh sống vị trí bình thường của nó cơ mà được hòn đảo lên đứng sống đầu câu, nhằm mục tiêu nhấn to gan lớn mật vào hành vi của chủ ngữ.

Trong trường phù hợp đó, ngữ pháp sẽ vậy đổi, phó từ tiên phong câu, tiếp đến là trợ cồn từ rồi new đến nhà ngữ và hễ từ chính. Cùng xem lấy ví dụ về đảo ngữ (Inversion) trong giờ Anh dưới đây nhé.

*

đảo ngữ là gì? – inversion

Ví dụ về đảo ngữ:

I have never seen such an interesting movie.

= Never have I seen such an interesting movie.

(Tôi chưa bao giờ xem một tập phim thú vị mang lại thế)


tải về Ebook gian lận Não cách thức – Hướng dẫn cách học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng cho những người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học tập viên đã áp dụng thành công với suốt thời gian học sáng ý này.
TẢI NGAY

Các kết cấu đảo ngữ trong tiếng Anh (12 cấu trúc)

1.1 kết cấu đảo ngữ cùng với NO cùng NOT

Cấu trúc:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

No pencils shall she lend you from now on. 

= Not any pencils shall she lend you from now on. 

(Từ bây giờ cô ấy sẽ quán triệt bạn mượn bất cứ cái cây viết chì làm sao nữa nào nữa.)

1.2 cấu tạo đảo ngữ với các cụm từ đi kèm với NO

At no time: trước đó chưa từng bao giờ.In no way: không thể cách nào.On no condition: hoàn hảo nhất không.On no account: ko vì bất cứ lí do gì.Under/ In no circumstances: trong bất kể hoàn cảnh nào thì cũng không.For no reasons = On no account: ko vì bất cứ lí bởi vì gì.No longer: không còn nữa

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

She never knows our secrets.

= At no time does she know our secrets.

(Cô ấy đã chẳng khi nào biết được những kín đáo của chúng tôi).

Tommy recognized in doing that thing truely.

= In no way did Tommy recoggnize in doing that thing wrongly.

(Không không lẽ Tommy công nhận làm điều đó sai đâu).

His teacher never accepted him to cheat in exams.

= Under/In no circumstances did his teacher accept him to lớn cheat in exams.

(Bất cứ hoàn cảnh nào thì gia sư của anh ấy cũng không đồng ý việc anh ấy xoay cóp trong lúc làm bài bác thi cả).

Mary no longer worked as a secretary in that company. She found an other job.

= No longer did Mary work as a secretary in that company. She found an other job.

(Mary không còn hỗ trợ thư ký kết nữa. Cô ấy sẽ tìm được các bước khác rồi).

1.3 Đảo ngữ với các trạng từ tủ định: Never, Rarely, Seldom, Little> Hardly, Ever,…

*

Cấu trúc:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

He will never buy it again.

= Never will he buy it again.

(Anh ấy đã không lúc nào mua nó thêm một lần như thế nào nữa).

I have rarely talked lớn stranger since I met them in the first time.

= Rarely have I talked lớn stranger since I met them in the first time.

(Hiếm khi tôi rỉ tai với người lạ lúc tôi chạm mặt họ trước tiên tiên).

Justin seldom reads comic.

= Seldom does Justin read comic.

Xem thêm: 4 Lý Do Phải Cho Bé Vừa Bú Sữa Mẹ Vừa Bú Sữa Ngoài, Kết Hợp Cho Con Bú Và Bổ Sung Sữa Công Thức

(Hiếm khi Justin gọi truyện tranh).

1.4 Đảo ngữ kết cấu No sooner…than

Cấu trúc:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

Ví dụ về đảo ngữ:

No sooner did Tom stand up than the bomb exploded.

(Không bao lâu sau khoản thời gian Tom vừa mới vực lên thì quả bom phân phát nổ).

1.5 Đảo ngữ với câu điều kiện

*

Trong đảo ngữ (Inversion) cùng với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng:

1.5.1 Câu điều kiện loại 1:

If-clause = Should +S + V…

Ví dụ về cấu trúc đảo ngữ:

If I come late, I will miss the plane. 

= Should I come late, I will miss the plane.

(Nếu tôi cho muộn, tôi có khả năng sẽ bị nhỡ chuyến cất cánh )

If they lend me some money, I will buy a new car.

= Should they lend me some money, I will buy a new car.

(Nếu họ mang đến tôi mượn tiền, tôi sẽ tải một chiếc xe hơi mới )

1.5.2 Câu đk loại 2:

If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

Ví dụ về cấu trúc đảo ngữ:

If I were you, I would buy this dress.

= Were I you, I would buy this dress. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cài đặt chiếc đầm đó)

If Linda knew him, She would invite him to lớn her birthday party 

= Were Linda lớn know him, She would invite him lớn her birthday party

(Nếu Linda biết anh ta, cô ấy đã mời anh ta mang lại buổi sinh nhật)

1.5.3 Câu điều kiện loại 3: 

If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ về cấu tạo đảo ngữ:

If my sister had studied harder, she would have passed the test.

= Had my sister studied harder, she would have passed the test.

(Nếu chị gái của tôi chịu khó học, cô ấy đang vượt qua bài kiểm tra)

1.6 cấu trúc đảo ngữ với No where

Nowhere + Auxiliary + S + V (inf)

Ví dụ về hòn đảo ngữ

No where can you buy the rice as delicious as those in VietnamNo where bởi vì they feel as difficult as they vì this task

1.7 Đảo ngữ such that

Such + be + N + that …

Ví dụ về đảo ngữ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= Such an interesting film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị cho nỗi tôi bắt buộc rời mắt khỏi nó)

1.8 Đảo ngữ với Not only…but…also

Cấu trúc:

Not only + Auxiliary + S + V but…. Also….

Ví dụ:

She is not only rich but also beautiful.

= Not only is she rich but also beautiful.

(Cô ấy không chỉ phong lưu mà còn vô cùng xinh đẹp)

You don’t only dance well but you also play musical instruments perfectly.

= Not only do you dance well but you also play musical instruments perfectly.

(Bạn không chỉ có nhảy giỏi mà nghịch nhạc cầm cũng hoàn hảo)

*

1.9 Đảo ngữ với until/till

Not until/till + clause/adv of time + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

He didn’t know that he had lost his wallet till I told him

= Not until/ till I told him did he know that he had lost his wallet

(Cho tới khi tôi nói với anh ta, anh ta mới biết rằng mình bị mất ví)

1.10 Đảo ngữ với So

So + adj + be + S + that …

Ví dụ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= So interesting was film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị đến nỗi tôi chẳng thể rời mắt khỏi nó)

1.11 Đảo ngữ cùng với Only

ONLY AFTER + N/Ving/clause + V-aux + S + V : chỉ sau khi

Ví dụ:

We can go only after dinner

= Only after dinner can we go.

(Chúng tôi có thể đi chỉ sau bữa tối)

He can play only after completing his task

= Only after completing his task can he play. 

(Anh ấy có thể chơi chỉ sau khi chấm dứt nhiệm vụ, các bước của anh ta)

ONLY BY + N/Ving + V-aux + S + V: Chỉ bởi cách

Ví dụ:

You can solve this problem only by discusssing

= Only by discuss can you solve this problem. 

(Bạn hoàn toàn có thể xử lý vụ việc này chỉ vày cuộc thảo luận)

ONLY IF clause + V-aux + S + V: Chỉ khi, nếu

Ví dụ:

I would vì this only if my parents agreed

= Only if my parents agreed would I do this.

(Tôi đang làm vấn đề này chỉ lúc nếu mái ấm gia đình tôi đang đồng ý)

ONLY IN THIS/THAT WAY + V-aux + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/đó

Ví dụ:

Our plan runs only in this way

= Only in this way does our plan run.

(Kế hoạch của tớ chỉ chạy với phương pháp này)

ONLY THEN + V-aux + S + V: Chỉ mang lại lúc đó

Ví dụ:

He knew me only then

= Only then did he know me.

(Chỉ cho lúc đó anh ấy biết tôi)

ONLY WHEN + clause + V-aux + S + V: Chỉ cho khi

Ví dụ:

She noticed that her bowl was broken only when She filled it.

= Only when she filled her bowl did she notice that it was broken.

(Chỉ đến khi cô ấy đã đổ đầy bát của chính mình cô ấy mới nhận biết rằng nó đã trở nên hỏng)

ONLY WHEN rất có thể được thay thế bằng NOT UNTIL

Not until she filled her bowl did she notice that it was broken. (She didn’t notice that her bowl was broken until She filled it.)

1.12 Đảo ngữ cùng với Only

Đây là một trong những dạng hình thức đảo ngữ với with thus, then, there,now, here

Chỉ được đảo ngữ khi nhà ngữ là danh từ, không hoán gửi khi công ty ngữ là đại từ.

Ví dụ:

There comes the taxi. = There it comes. (Xe taxi đã tới rồi.)

Bài tập về câu hòn đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài 1: Viết lại các câu sau làm thế nào cho nghĩa không đổi (Sử dụng cấu trúc đảo ngữ Inversion):

1. She wasted all her money. She even borrowed some from her brother

=> Not only_______________________________________________________

2. I had hardly arrived the company when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. She had only just put the phone down when her boyfriend rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. Tom didn’t finish his demo until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. I have never seen movie as boring as this one.

=> Never ________________________________________________________

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1. Tom promised that he would never/ never would he tell this secrets.

2. Not until it was too late She remembered / did she remember điện thoại tư vấn me.

3. Only when I have arrived / have I arrived can they start the program

4. Only after checking ten times She was/was she certain of my answer.

Xem thêm: Sửa Màn Hình Máy Tính Bị Vỡ Bao Nhiêu Tiền, Laptop Bị Bể Màn Hình Sửa Bao Nhiêu Tiền

5. At no time he was aware/was he aware of anything unusual.

*
Đáp án:

Not only did she waste all her money but she also borrowed some from her brother2.No sooner had I arrived the company than the phone rang. Hardly had she put the phone down when her boyfriend rang back. Not until the bell rang did Tom finish his test. Never have I seen movie as boring as this one. He would never did she remember I have arrived was she was he aware