Các bài toán lớp 3 có lời giải

     

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3 CƠ BẢN

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 250m, chiều nhiều năm gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Bài 2: bác Tâm nuôi 234 bé gà. Bác bỏ đã cung cấp đi 1/3 số gà. Hỏi bác bỏ Tâm còn lại từng nào con gà ?

Bài 3: tìm kiếm số tất cả 3 chữ số biết chữ số mặt hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số sản phẩm chục gấp 3 lần chữ số sản phẩm đơn vị

Bài 4: bao gồm 12 xe xe hơi chở lúa. Trong đó 7 xe cộ đầu, mỗi xe chở 98 bao. 5 xe cộ sau mỗi xe chở 78 bao. Hỏi 12 xe đã chở được tất cả bao nhiêu bao lúa?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3 NÂNG CAO

Bài 5: bác Lan nuôi một số thỏ. Chưng đã bán đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà chưng Lan. Biết số thỏ còn lại là 42 con.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 3 có lời giải

Bài 6: Năm nay em 9 tuổi. Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ nhỏ cách đây 3 năm?

Bài 7: Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng với 8. Hỏi ông hơn Hà từng nào tuổi?

Bài 8: Hiện ni bố 42 tuổi. Nhị năm trước tuổi con bằng 1/8 tuổi bố. Tính tuổi bé hiện tại?

Bài 9: Năm nay bé 9 tuổi cùng bằng 1 tháng 5 tuổi bố. Tính tổng của 2 bố con sau 3 năm nữa?

Bài 10: Tuổi Tý bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Tìm tuổi mỗi người?

Bài 11: Năm ngoái mẹ An 30 tuổi, tuổi An bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ, tuổi em An bằng 50% tuổi An. Hỏi hiện nay em An từng nào tuổi?

Bài 12: Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, nhì năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện ni ông từng nào tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 13: Mẹ năm nay hơn bé 21 tuổi, sau nhì năm nữa tuổi bé bằng 1/8 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 14: Hiện nay Mẹ hơn con 25 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi bé bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi hiện ni con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 15: vào đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh trung bình bằng một nữa số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 30 em?

Bài 16: tìm số bị phân tách của một phép phân tách hết biết số phân tách là số lớn nhất bao gồm một chữ số; thương là số nhỏ nhất gồm 4 chữ số khác nhau.

Bài 17: trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia thành 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 50% số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh mức độ vừa phải gấp đôi số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 27 em?

Bài 18: tìm kiếm số bị chia của 1 phép chia có dư biết số chia là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số với số dư là số dư lớn nhất gồm thể có

Bài 19: tra cứu số bị chia của 1 phép chia có dư biết số phân tách là số lớn nhất có 1 chữ số. Thương là số chẵn nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khác biệt và số dư là số dư nhỏ nhất gồm thể có

Bài 20: lúc thực hiện phép nhân 9294 với 8 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 9294 thành 9924. Như vậy tích tăng lên từng nào đơn vị.

Bài 21: khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9. Như vậy tích tăng lên từng nào đơn vị.

Bài 22: kiếm tìm thương của 1 phép phân chia biết số bị phân chia là số chẵn lớn nhất tất cả 4 chữ số. Số phân chia bằng 7 cùng số dư bằng 2.

Xem thêm: Trong Một Phép Nhân Hai Số Thập Phân, Tích Gấp 3,25 Lần Thừa Số Thứ Nhất. Tìm Thừa Số Thứ Hai.

Bài 23: kiếm tìm số chia của 1 phép phân tách biết số bị phân tách là số nhỏ nhất tất cả 5 chữ số. Thương là số lớn nhất có 1 chữ số và số dư bằng 208 .

Bài 24: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 200m. Chiều rộng là 35m. Tính chiều dài.

Bài 25: Viên gạch lát nhà hình vuông vắn có chu vi 104cm .Tính cạnh viên gạch đó.

Xem thêm: Các Câu Nói Của Khổng Tử - Những Câu Nói Triết Lý Của Khổng Tử

Bài 29: Hiện nay nhỏ 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 30: Hiện nay nhỏ 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ?

Bài 31: Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố với bằng 1/8 tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn tuổi mẹ là từng nào ?

Bài 33: Năm nay (2012) Hoa 10 tuổi cùng Hoa hơn em 5 tuổi. Hỏi từng nào năm nữa tổng số tuổi nhì chị em bằng 25 tuổi.

Bài 34: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai bé là đôi mươi tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai nhỏ là bao nhiêu?

Bài 36: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi bé bằng 1/3 tuổi mẹ?