C5h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chất X được tạo thành thành trong hoa cỏ nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là hóa học rắn vô định hình. Thủy phân X dựa vào xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học, lên men Y chiếm được Z và khí Cacbonic. Hóa học X với Z thứu tự là


A. tinh bột và saccarozơ


B. xenlulozơ cùng saccarozơ


C. tinh bột và ancol etylic


D. glucozơ cùng ancol etylic


Câu 2:


Thủy phân triolein tất cả công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol với muối X. Phương pháp của X là


A. C17H35COONa


B. C3H5COONa


C. (C17H33COO)3Na


D. C17H33COONa


Câu 3:


Phản ứng làm sao sau đó là phản ứng thuận nghịch?


A. Este Hóa


B. Axit cùng với bazơ


C. Xà chống hóa


D. Axit Clohidric cùng với etilen


Câu 4:


Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH sẽ phản ứng là 0,3 mol. Cực hiếm của m là


A. 14,6


B. 29,2


C. 32,8


D. 26,4


Câu 5:


Natri hiđroxit chức năng với chất nào sau đây cho muối cất nitơ và nước.

Bạn đang xem: C5h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo


A. amin


B. Glucozơ


C. Aminoaxit


D. Este


Câu 6:


Phát biểu nào sau đây sai?


A. Chất béo là trieste


B. Chất béo gồm chứa 3 link π.


C. Chất béo thường có chứa 6 nguyên tử oxi


D. Chất khủng là triglixerit


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại bossvietnam.vn


*

liên kết
thông tin bossvietnam.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


bossvietnam.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: " Trong Cách Học Phải Lấy Tự Học Làm Cốt, Lấy Tự Học Làm Cốt


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bossvietnam.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Top 18+ Hãy Sống Như Đời Sông Để Biết Yêu Nguồn Cội, Đọc Hiểu Bài Hát Khát Vọng


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
rước lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


bossvietnam.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bossvietnam.vn