C5h12o có bao nhiêu công thức cấu tạo

     

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá phức tạp và có không ít loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp những em học viên viết đủ số đồng phân của C5H12O và gọi tên đúng các đồng phân của C5H12O tương ứng, sau đây bossvietnam.vn đang hướng dẫn chúng ta cách viết đồng phân và điện thoại tư vấn tên C5H12O đầy đủ, chi tiết.


Công thức cấu tạo của C5H12O và call tên | Đồng phân của C5H12O và điện thoại tư vấn tên

Ứng với cách làm phân tử C5H12O thì chất hoàn toàn có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C5H12O

Ancol C5H12O bao gồm 8 đồng phân ancol, gắng thể:

STTĐồng phânTên gọi
1CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OHn-Pentan – 1- ol
2
*
3 – metyl butan – 1 – ol
3
*
2 –metylbutan – 1 – ol
4
*
2,2 – đimetylpropan – 1- ol
5
*
pentan – 2 – ol
6
*
3 – metylbutan – 2- ol
7
*
2 – metyl butan – 2- ol
8
*
pentan – 3 – ol

B. ETE C5H12O

Ete C5H12O gồm 6 đồng phân ete, thế thể:

STTĐồng phânTên gọi
1H3C -CH2-CH2-CH2-O-CH3n – butylmetyl ete / 1- metoxybutan
2
*
Isobutylmetyl ete / 1-metoxy-2-metylpropan
3
*
Sec - butylmetyl ete / 2 - metoxybutan
4
*
Tert - butylmetyl ete / 2-metoxy-2-metylpropan
5
*
Etylpropyl ete / 1-etoxypropan
6
*
Isopropyletyl ete / 2-ehoxypropan

Vậy ứng với phương pháp phân tử C5H12O thì chất bao gồm 14 đồng phân, hoàn toàn có thể là ancol hoặc ete.