C3H4 + AGNO3 + NH3 = C3H2AG2 + NH4NO3

     

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 là làm phản ứng thế bằng ion kim loại. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học vẫn được cân bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

1. Phương trình bội phản ứng C3H4tác dụng cùng với AgNO3

C3H4+ AgNO3+ NH3→ C3H3Ag + NH4NO3

CH≡C–CH3+ AgNO3+ NH3→ AgC≡C–CH3+ NH4NO3

2. Triển khai phản ứng Propin chức năng với AgNO3

Sục khí propin vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3/NH3

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Xuất hiện kết tủa màu sắc vàng

Phản ứng trên call là phản nghịch ứng thế bằng ion kim loại

Đây là phản ứng nhận biết ank – 1 – in

3. Câu hỏi vận dụng

Câu 1. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các ankin đầy đủ tham gia phản ứng với dung dịch brom

B. Toàn bộ các ankin có liên kết ba sinh sống đầu mạch đông đảo phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol.

Bạn đang xem: C3h4 + agno3 + nh3 = c3h2ag2 + nh4no3

C. Các ankin có liên kết ba các tham gia bội phản ứng tráng bạc.

D. Bội nghịch ứng đặc thù của Ankin là phản bội ứng thế

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Dãy nào sau đây đều gia nhập phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

A. Loại bởi vì metanal không tham gia phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O → (NH4)2CO3+ 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3+ 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → 2Ag + 2NH4NO3+ NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2AgNO3+ 7NH3+ 3H2O → 9C6H5COONH4+ 2Ag

C. Các loại Saccarozơ không thâm nhập phản ứng tráng bạc

D. Loại bởi vì Metanol không thâm nhập phản ứng tráng bạc

Câu 3. Cho các nhận xét sau:

(1) Glucozơ với mantozơ đều sở hữu phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic cùng phenol đều tác dụng với hỗn hợp NaOH.

(3) Axit fomic gia nhập phản ứng tráng bạc

(4) links hiđro là nguyên nhân chính khiến cho etanol có ánh sáng sôi cao hơn của đimetyl ete.

(5) ánh sáng sôi của axit fomic cao hơn nữa nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/NaOH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản ứng này.

Các thừa nhận xét đúng là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


(1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai bởi rượu etylic không tác dụng với NaOH.

Xem thêm: Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Sơn Tinh, Just A Moment

(5) không đúng vì ánh nắng mặt trời sôi của axit fomic rẻ hơn ánh sáng sôi của axit axetic.

Câu 4. Để minh bạch ank-1-in cùng anken, ta rất có thể dùng

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch AgNO3trong NH3

D. Dung dịch HBr

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Để phân biệt ank-1-in và anken ta sử dụng dung dịch AgNO3/NH3.

Chỉ gồm Ank-1-in phản bội ứng sẽ tạo nên kết tủa màu vàng.

CnH2n-2+ xAgNO3+ xNH3→ CnH2n-2-xAgx↓vàng + xNH4NO3. (x là số nguyên tử H bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể giả dụ Ank-1-in ở đấy là Axetilen thì ta gồm phương trình làm phản ứng hóa học sau:

CH ≡ CH + 2AgNO3+ 2NH3→ CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 5.Cho axetilen bội nghịch ứng với dung dịch brom dư thu được thành phầm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2– CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:


Phương trình bội phản ứng chất hóa học xảy ra

CH≡CH + 2Br2→ CHBr2– CHBr2


Câu 6.Cho propin qua nước tất cả HgSO4ở 80oC tạo thành ra sản phẩm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Thành phầm khác.

Xem thêm: So S Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Hai Đứa Trẻ Mang Những Ý Nghĩa Gì

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7.Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, ngừng phản ứng chiếm được kết tủa màu rubi nhạt. Khí X là