Bò không ăn cỏ bò ngu

     

Bò ko Ăn Cỏ bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau ❤️ Đối Thơ Chế BòKhôngĂnCỏBòNguVui, HàiHướcNhất ✅ ĐốiLạiThảThính.


Bò không Ăn Cỏ bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau

Bò không ăn cỏ trườn nguCậu ko yêu tớ cậu dại hơn bò

Bò không nạp năng lượng cỏ bò ngu.Trai ko mê gái trai ngu hơn bò

Vui với 1001 BÀI